Etelä-Savon ELY-keskus

ELY-keskus näyttää vihreää valoa Sarvikankaan tuulivoimahankkeelle

Jaa

Etelä-Savon ELY-keskus katsoo, että Sarvikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. ELY-keskus yhtyy hankkeesta vastaavan arvioon siitä, ettei hankkeen kummastakaan arvioidusta vaihtoehdosta aiheudu kokonaisuutena arvioiden merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Rakennustyömaa, jossa on suuri teräsbetoniperustus. Kolme ihmistä, joilla on yllään huomioliivit ja kypärät, työskentelemässä. Taustalla näkyy pieni metsäalue ja etualalla on rakennusmateriaaleja ja -välineitä.
Työntekijöitä tuulivoimalan perustuksia valmistelemassa Niinimäen tuulipuistossa

Etelä-Savon ELY-keskus on 26.06. 2024 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Sarvikankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta. Yli 2800 hehtaaria kattava hankealue sijoittuu Pieksämäen länsiosaan VT23:n pohjoispuolelle. Hankevaihtoehtoina Sarvikankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltiin 32 voimalan ja 25 voimalan kokonaisuuksia. Hankevaihtoehtojen vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. Alueen koillispuolella sijaitsee parhaillaan rakenteilla oleva Niinimäen tuulipuisto, joka koostuu 22 voimalasta.

Hankkeesta vastaavan näkemyksen mukaan hankeen keskeisimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön, virkistyskäyttöön, linnustoon, eläimistöön ja riistaan sekä metsästykseen ja valo-olosuhteisiin. ELY-keskus pitää hankkeesta vastaavan arvioita hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista oikean suuntaisina ja yhtyy näkemykseen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi 18.04.2023 Sarvikankaan Tuuli Oy:n lähetettyä ELY-keskukselle hankkeen arviointiohjelman eli suunnitelman arviointimenettelyn järjestämisestä sekä siinä tarvittavista selvityksistä. Arviointiohjelma oli julkisesti nähtävillä keväällä 2023, jonka jälkeen ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa. 

YVA-menettely eteni toiseen vaiheeseen keväällä 2024, jolloin Sarvikankaan Tuuli Oy lähetti ELY-keskukselle hankkeen arviointiselostuksen liitteineen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima yhtenäinen esitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus oli julkisesti nähtävillä 21.3. – 26.4.2024, jolloin siitä oli mahdollista antaa palautetta ELY-keskukselle. Arviointiselostuksesta pyydettiin lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä muilta osallisiksi katsottavilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja tahoilta. Hankkeesta järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etänä yhteensä noin 70 henkilöä. Selostuksesta saatiin 31 lausuntoa ja 23 mielipidettä.

Yhteenveto arviointiselostuksen merkittävimmistä puutteista ja suositus jatkotoimenpiteistä

Voimajohtolinjan kuvaus on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valitettavan puutteellinen. Sen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisiin ja maanomistusoloihin kohdistuviin vaikutuksiin. Voimajohtolinjan rakentaminen voi edellyttää Kangasniemen liito-oravareviirin osalta luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa ja sen osalta tulee tutkia vielä muita toteutusvaihtoehtoja.

Kaavoituksen yhteydessä tulee melu- ja välke- ja maisemahaittoja pyrkiä vähentämään voimaloiden sijainnin ja/tai lukumäärän optimoinnilla. Tavoitteena tulee olla ratkaisu, jossa melun ja välkkeen raja-arvot eivät ylity. Yhteysviranomainen suosittelee huomioimaan kaavaratkaisussa paremmin myös asukkaiden arki- ja virkistysmaiseman erityisesti rantojen ja Paltasen esteettömän suopuiston osalta.

Sosiaalisia vaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään jatkosuunnittelussa niin voimaloiden sijaintipaikkoja ja lukumäärää optimoimalla kuin huomioimalla asumiskyselyn tuloksia. Myös hankkeen rakennusaikaisen liikenteen vaikutusten arviointia tulee täydentää sitä mukaa, kun mm. maa-ainesten ottoalue ja kuljetusreitit varmistuvat.

Kaavaa laadittaessa tulee huolehtia siitä, ettei voimaloiden rakennusaloja sijoiteta Pahkalampien valtakunnallisesti arvokkaalle kumpumoreenialueelle eikä siten, että niistä aiheutuu haittaa pienvesille. Niin jatkosuunnittelussa kuin toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että pienvesikohteiden ympärille jätetään riittävä suojavyöhyke eikä niiden ominaispiirteitä heikennetä.

Yhteysviranomainen suosittelee jatkamaan sääksiseurantaa mahdollisen pesinnän varmistamiseksi ja harkitsemaan eri lieventämiskeinoja mm. kanalintujen törmäysriskin vähentämiseksi. 

Hankkeen eteneminen perustellun päätelmän antamisen jälkeen

Alueelle laaditaan YVA-menettelyn rinnalla yleiskaavaa, jonka perusteella voimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksiin perustuen kaavaprosessi etenee syksyllä ehdotusvaiheeseen. Kaavan saatua lainvoiman ja hankkeen edetessä lupamenettelyvaiheeseen, tulee lupaviranomaisen varmistaa perustellun päätelmän ajantasaisuus ja huomioida arviointiselostus ja perusteltu päätelmä luparatkaisussaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen ympäristövaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä selvitetään ja arvioidaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia sekä pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyä edellytetään ennen hankkeen varsinaisia lupaprosesseja.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo

ELY-keskuksen logo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus

Sinileväilmoitusten määrä lisääntyi hetkellisesti Etelä-Savossa juhannuksen jälkeen4.7.2024 15:23:23 EEST | Tiedote

Juhannuksen jälkeen kansalaishavainnot sinilevistä lisääntyivät hetkellisesti Etelä-Savossa, mutta pysyvillä sinilevien havaintopaikoilla sinilevätilanne on pysynyt maltillisena. Hieman sinilevää on havaittu tällä viikolla Heiniössä Pieksämäellä, Pitkäjärven uimarannalla Mikkelissä sekä Pyhävedellä Mäntyharjussa. Heiniössä levää on havaittu kolmena peräkkäisenä viikkona ja Pitkäjärvellä kahtena peräkkäisenä viikkona.

Etelä-Savon ELY-keskus on edistänyt tarpeettomien vesistörakenteiden poistoa 80 000 eurolla28.6.2024 09:55:45 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista avustusta vesitaloushankkeisiin vuosien 2022–2023 välisenä aikana 81 422 euroa kahdeksalle eri hankkeelle. Avustusta on myönnetty hankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja aluehallintoviraston vesitalouslupamaksuihin. Avustettujen hankkeiden tavoitteena on ollut löytää ratkaisu alkuperäisen käyttötarkoituksen menettäneiden vesistörakenteiden poistamiseen ja/tai korvaamiseen esimerkiksi pohjapatoratkaisulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye