Tasavallan presidentin kanslia

President Stubb to attend NATO Summit in Washington D.C.

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 41/2024
2 July 2024

President of the Republic of Finland Alexander Stubb will attend the NATO Summit in Washington D.C. on 9–11 July 2024.

The key topics on the agenda will be to strengthen NATO’s deterrence and defence, to continue the strong support for Ukraine, to deepen the relationship between NATO and Ukraine and the cooperation with NATO’s partners. Finland's goal is for the decisions taken at the Washington Summit to build a bridge to Ukraine’s NATO membership. Finland considers it important that the summit strengthens NATO's partnerships with both the European Union and the Asia-Pacific countries. At this summit, NATO will also celebrate its 75th anniversary.

In addition to a meeting of the North Atlantic Council, which brings together the heads of state and government of NATO member countries, the summit programme will include a NATO-Ukraine Council meeting at heads of state and government level, a meeting with the EU-NATO Indo-Pacific partners Australia, South Korea, Japan and New Zealand, and the celebration of NATO’s 75th anniversary. The Allied leaders will meet Joe Biden, President of the United States, at a dinner at the White House on Wednesday 10 July. President Stubb will also have several bilateral meetings during the summit. The spouse of the President of the Republic of Finland, Suzanne Innes-Stubb, will participate in the spouse programme and the evening events of the summit.

The summit delegation led by President Stubb will also include Minister for Foreign Affairs Elina Valtonen and Minister of Defence Antti Häkkänen. The foreign ministers will meet NATO partners at a dinner hosted by Antony Blinken, United States Secretary of State. The defence ministers will attend a dinner hosted by Lloyd Austin, United States Secretary of Defense. Minister for Foreign Affairs Valtonen and Minister of Defence Häkkänen will also have bilateral meetings.

For Finland, the Washington Summit will be the second as a NATO member country, following last summer’s summit in Vilnius, Lithuania, which Finland attended as the newest NATO member.

Inquiries:

  • Mari-Kaisa Brander, Director of Communications, tel. +358 295 226 373, Office of the President of the Republic
  • Minna Laajava, Director, tel. +358 295 350 128, Ministry for Foreign Affairs
  • Janne Kuusela, Director General, tel. +358 295 140 300, Ministry of Defence

Alternative languages

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Finland, Förenta staterna och Kanada intensifierar sitt isbrytarsamarbete11.7.2024 17:18:37 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 42/2024 11.7.2024 Republikens president Alexander Stubb, Förenta staternas president Joe Biden och Kanadas premiärminister Justin Trudeau har antagit ett gemensamt uttalande om isbrytarsamarbete torsdagen den 11 juli 2024 i Washington D.C. I uttalandet åtar sig Finland, Förenta staterna och Kanada att fördjupa sitt samarbete för att bygga avancerade isbrytare. Länderna inrättar en grupp som gör det möjligt att kanalisera efterfrågan på isbrytare till varven i de deltagande länderna till fördel för alla parter. Partnerskapet, som går under namnet ICE Pact, ger Finland tillfälle att bidra med sin arktiska expertis till det transatlantiska samarbetet. Finland är större än sin storlek inom sjöfartsindustrin och särskilt när det gäller materiel som används i isförhållanden. När partnerskapet genomförs erbjuder det nya möjligheter för näringslivet och industrin. Det öppnar upp marknader för finländska system- och komponentleverantörer till fartyg

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada tiivistävät jäänmurtajayhteistyötään11.7.2024 17:18:37 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 42/2024 11.7.2024 Tasavallan presidentti Alexander Stubb, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau antoivat jäänmurtajayhteistyötä koskevan julkilausuman Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa torstaina 11. heinäkuuta 2024. Julkilausumassa Suomi, Yhdysvallat ja Kanada sitoutuvat syventämään yhteistyötään huippuluokan jäänmurtajien rakentamisessa. Maat perustavat ryhmän, joka mahdollistaa jäänmurtajien kysynnän ohjautumisen osallistuvien maiden telakoille kaikkia osapuolia hyödyttäen. ICE Pact -nimellä kulkeva yhteistyö antaa Suomelle mahdollisuuden tuoda arktista osaamistaan transatlanttiseen yhteistyöhön. Suomi on meriteollisuudessa ja etenkin jääolosuhteissa toimivan kaluston saralla kokoaan suurempi osaaja. Kumppanuus tarjoaa toteutuessaan uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja teollisuudelle. Se avaa suomalaisille järjestelmä- ja komponenttitoimittajille markkinoita myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa rakennettavii

Finland, the United States and Canada to intensify their icebreaker collaboration11.7.2024 17:18:37 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 42/2024 11 July 2024 President of the Republic of Finland Alexander Stubb, President of the United States Joe Biden and Prime Minister of Canada Justin Trudeau issued a joint statement on icebreaker collaboration in Washington D.C. on Thursday 11 July 2024. In the joint statement, Finland, the United States and Canada resolve to deepen their cooperation in the production of best-in-class icebreakers. The countries will establish a partnership to encourage demand for icebreakers to be channelled to shipyards in the participating countries for the benefit of all parties. The Icebreaker Collaboration Effort, or ICE Pact, allows Finland to contribute its Arctic expertise to transatlantic cooperation. Finland punches above its weight in the marine industry and especially in the field of equipment for ice conditions. The partnership will provide new opportunities for business and industry. It will also open up the market for Fi

President Stubb på arbetsbesök till Italien26.6.2024 15:29:20 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 40/2024 26.6.2024 Republikens president Alexander Stubb kommer att besöka Italien 3–4 juli 2024. Värd för arbetsbesöket är Republiken Italiens president Sergio Mattarella. President Stubb kommer att föra officiella samtal med president Mattarella torsdagen den 4 juli i Quirinalpalatset i Rom. Diskussionerna kommer bland annat att inriktas på aktuella säkerhetspolitiska frågor och de bilaterala relationerna mellan Finland och Italien. På eftermiddagen träffar president Stubb Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Före torsdagens officiella möten deltar president Stubb på förmiddagen i ett diskussionsevenemang för att analysera det ryska anfallskriget i Ukraina och Europas säkerhetsutmaningar i Medelhavsområdet och Afrika. Debatten, som förs tillsammans med experter och akademiker inom utrikes- och säkerhetspolitik, organiseras av tankesmedjan Istituto Affari Internazionali (IAI). President Stubb kommer att träffa finländska och italienska

Presidentti Stubb työvierailulle Italiaan26.6.2024 15:29:20 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 40/2024 26.6.2024 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Italiassa 3.–4. heinäkuuta 2024. Työvierailua isännöi Italian tasavallan presidentti Sergio Mattarella. Presidentti Stubb käy viralliset keskustelut presidentti Mattarellan kanssa Quirinalen palatsissa Roomassa torstaina 4. heinäkuuta. Keskustelun aiheina ovat muun muassa ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset sekä Suomen ja Italian kahdenväliset suhteet. Iltapäivällä presidentti Stubb tapaa Italian pääministeri Giorgia Melonin. Ennen torstain virallisia tapaamisia presidentti Stubb osallistuu aamupäivällä keskustelutilaisuuteen, jossa analysoidaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa sekä Euroopan turvallisuushaasteita Välimeren alueella ja Afrikassa. Yhdessä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa käytävän keskustelun järjestää ajatushautomo Istituto Affari Internazionali (IAI). Presidentti Stubb tapaa suomalaisia ja italialaisia elinkeinoeläm

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye