Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Studieplats för 54 000 i högskolornas andra gemensamma ansökan

Dela

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 144 300 sökande varav 54 100, det vill säga 37 % av de sökande, fick studieplats. 30 024 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och 24 052 vid ett universitet.

Det finns två separata gemensamma ansökningar till högskolorna på våren. I den första gemensamma ansökan ingick utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och Tammerfors universitets utbildningsprogram i teaterkonst. I den andra gemensamma ansökan kunde man söka till finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som börjar på hösten. I de gemensamma ansökningarna på våren fanns sammanlagt 208 100 sökande varav 64 740 antogs som studerande. Antalet sökande steg med cirka fem procent jämfört med föregående år.

Jämfört med 2023 steg antalet sökande i den andra gemensamma ansökan med 2 000 sökande, och antalet nybörjarplatser steg med 1 000 platser. Andelen antagna studerande var oförändrad jämfört med föregående år.

Studieplats på basis av betyg till hälften av de antagna

De utbildningar som riktar sig till personer med examen från utbildning på andra stadiet hade 125 700 sökande, av vilka 45 400 antogs. Av de antagna fick 52 % en studieplats på basis av betyg och 45 % på basis av urvalsprov. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier.

Av antagna till yrkeshögskoleutbildning fick 50 % studieplats på basis av betyg och 48 % på basis av urvalsprov. Av antagna till universitetsutbildning fick 53 % studieplats på basis av betyg och 43 % på basis av urvalsprov.

16 %, det vill säga 8 660 av de antagna i vårens andra gemensamma ansökan fick en studieplats vid universitetens magisterutbildningar eller vid en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Antalet sökande till dessa utbildningar var 22 740.

Över hälften av de sökande antogs till sitt första ansökningsönskemål

Av de sökande som erbjöds en studieplats antogs 55 % till den utbildning som hen satt som första ansökningsönskemål.  Andelen sökande som antogs till yrkeshögskolor var 35 % och till universiteten 30 %.

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i vårens andra gemensamma ansökan omkring 67 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 72 % och av de antagna 78 %, vilket motsvarar andelarna förstagångssökande och antagna föregående år.  

Av antagna studerande till yrkeshögskolor var 81 % förstagångssökande och till universitet 75 %.

Av vårens studenter sökte 80 % i vårens andra gemensamma ansökan och 46 % av dem antogs som studerande. Antalet nya studenter denna vår var omkring 24 800. Av de 4 190 sökande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen denna vår godkändes 43 %. Sammanlagt avlagde ungefär 26 100 studerande en yrkesinriktad grundexamen i vår.

Antagning från reservplats möjlig fram till början av augusti

Sökande får denna vecka sina antagningsresultat. Studieplatsen ska tas emot senast fredagen den 11 juli klockan 15 via Utbildningsstyrelsens Studieinfo-tjänst. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 6 augusti.

Högskolorna kan i juli-augusti ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna hittas i Studieinfo och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan. Utbildningarna i tilläggsansökan börjar på hösten.

Höstens gemensamma ansökan ordnas 28.8-11.9.2024. I den söker man till utbildningar som börjar i januari. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703 media@oph.fi

Utbildningstyrelsens webplats: Service för media 

Dataskyddsbeskrivning 

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Unga behöver stöd och uppmuntran till internationalisering – den minskade mobiliteten är en utmaning för hela samhället14.6.2024 10:23:58 EEST | Tiedote

Internationellt kunnande är en viktig resurs i dagens samhälle. Coronapandemin försvagade ytterligare den redan nedåtgående internationella mobiliteten och därmed även förvärvandet av internationellt kunnande. Nu efter pandemin stiger mobilitetssiffrorna igen, men utmaningarna och differentieringen såväl när det gäller läroanstalter som enskilda studerande utgör hinder för ökat internationellt kunnande.

Nuoret kaipaavat tukea ja kannustusta kansainvälistymiseen – vähentynyt liikkuvuus on haaste koko yhteiskunnalle14.6.2024 10:23:34 EEST | Tiedote

Kansainvälinen osaaminen on nyky-yhteiskunnassa keskeinen voimavara. Koronapandemia heikensi entisestään laskusuunnassa ollutta kansainvälistä liikkuvuutta ja tätä kautta kansainvälisen osaamisen kehitystä. Nyt pandemian jälkeen liikkuvuusluvut ovat jälleen kasvussa, mutta haasteet sekä eriytyminen niin oppilaitosten kuin yksittäisten opiskelijoidenkin kohdalla vaikeuttavat kansainvälisen osaamisen kasvua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye