Varsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus

800 000 euro finns att söka för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar! Nästa urvalsperiod går ut 30.9.

Dela

Har du en investeringsidé som kan bidra till att begränsa klimatförändringar, förbättra vattenstatus eller främja hållbart nyttjande av naturresurserna och den biologiska mångfalden? NTM-centralen i Egentliga Finland har 800 000 euro i landsbygdsfinansiering från EU att bevilja för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar!

NTM-centralen i Egentliga Finland hade en temautlysning för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar 14.3–14.6, men fick endast in en ansökan. Även om temautlysningen har upphört, är det fortfarande möjligt att ansöka om stöd för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar. Ansökningarna behandlas samtidigt som ansökningar om projektstöd för landsbygden, för vilka den innevarande urvalsperioden går ut 30.9.

– Nu har man alltså hela sommaren på sig att bereda ansökningar. För miljö- och klimatinvesteringar kan den offentliga finansieringen vara t.o.m. 80 % och som privat finansiering duger t.ex. talkoarbete, berättar utvecklingschef Johanna Mattila från NTM-centralens landsbygdsenhet.

Stöd kan beviljas offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. föreningar och kommuner. Föremålet för investeringen ska i regel vara tillgängligt för invånarna och aktörerna på området.

– I praktiken kan investeringarna t.ex. främja klimatneutralitet och lokal säkerhet. Finansiering kan också beviljas för beredskap inför extrema väderfenomen, gemensamt bruk av maskiner och anordningar, vattenskyddsåtgärder, främjande av återvinning, viltvåtmarker eller områden med pilotförsök som gäller den biologiska mångfalden, säger Mattila för att nämna några exempel.

De mål som i Egentliga Finlands plan för utveckling av landsbygden har ställts upp för hållbar utveckling ska uppnås bl.a. med hjälp av allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar. Dessa investeringar kan hänföra sig till begränsning av klimatförändringar, främjande av den biologiska mångfalden eller hållbart nyttjande av naturresurserna, t.ex. vattenskyddsåtgärder. När det gäller vattenskydd är Skärgårdshavets tillrinningsområde ett särskilt intressant objekt.

Kontakter

Länkar

NTM-centralen i Egentliga Finland

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna. Uppgifterna indelas i tre delområden: näringar, arbetskraft och kompetens; trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser.

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Uudessakaupungissa Kalannin keskustassa Pankkitie suljetaan rakennustöiden vuoksi – liikenne siirretään kiertotielle 12. heinäkuuta9.7.2024 13:18:17 EEST | Tiedote

Uudenkaupungin kaupunki rakennuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Kalannin keskustassa Pankkitien ja Pruukintien kohdan parannushanketta. Pankkitiellä kulku välillä kantatie 43 ja Mannersuontie katkaistaan rakentamistöiden ajaksi, ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kiertotie kantatie 43:lta Pankkitielle kulkee Valintien ja Mannersuontien kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye