VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

96 % av välfärdsområdenas ledamöter och ersättare lämnade in sin redovisning av valfinansieringen i tid – 104 redovisningar saknas fortfarande

Dela

Välfärdsområdesvalets största valkampanj genomfördes i Mellersta Nyland. Enligt nuvarande uppgifter uppgick valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet till sammanlagt cirka 4,56 miljoner euro.

104 av välfärdsområdenas ledamöter eller ersättare lämnade inte in sin redovisning av valfinansieringen i välfärdsområdesvalet i tid. Största delen av de 2 785 ledamöterna och ersättarna lämnade dock in sina redovisningar i tid, dvs. senast måndagen den 28 mars 2022. 2 681 personer, alltså 96 procent av de redovisningsskyldiga lämnade in sin redovisning i tid.

Enligt de redovisningar som lämnades in i tid var den största kampanjen i välfärdsområdesvalet 35 893,82 euro och den minsta 0 euro. Den största kampanjen genomfördes i Mellersta Nylands välfärdsområde. Storleken på valfinansieringen i välfärdsområdesvalet uppgår enligt nuvarande uppgifter i sin helhet till sammanlagt cirka 4,56 miljoner euro, men beloppet preciseras när alla redovisningar har tagits emot.

”För övervakaren var det intressant att förbereda sig på att övervaka det allra första välfärdsområdesvalet. Vi har redan i ett tidigt skede informerat om redovisningen av valfinansieringen så att alla ledamöter och ersättare som blev valda är medvetna om sin skyldighet att öppet informera allmänheten om sin valkampanjs finansiering”, säger Jonna Carlson som är överrevisor vid Statens revisionsverk.

På valfinansieringstillsynens webbplats kan man bland annat söka information om inlämnade redovisningar i de olika välfärdsområdena samt kontrollera vem som ännu inte har lämnat in sin redovisning. Enligt lagen ska de som blivit valda till ledamöter och ersättare i välfärdsområdesvalet lämna in en redovisning av valfinansieringen till revisionsverket inom två månader från det att valresultatet har fastställts.

Valfinansieringstillsynen vid Statens revisionsverk kontaktar dem som ännu inte har lämnat in sin redovisning. Om redovisningen trots uppmaningar inte lämnas in, inleds en vitesprocess med hjälp av stämningsmän. Vitet uppgår till 5 000 euro. Tidigare har man inlett en vitesprocess i flera val, men hittills har alla redovisningsskyldiga lämnat in sin redovisning innan de har dömts till vite.

Information om redovisningar av valfinansieringen i välfärdsområdesvalet och försenade redovisningar finns på valfinansieringstillsynens webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum