Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Åarna i Södra Österbotten och Österbotten når flödestoppen denna vecka

Dela

Under veckoslutet har snösmältningen gått mycket snabbt och den väntas fortsätta även under början av veckan. Enligt prognoserna når åarna söder om Vasa flödestoppen redan under början av veckan. Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å förväntas infalla kring mitten av veckan. I åarna i Mellersta Österbotten inträffar flödestoppen längre in i april enligt prognoserna. Vårflödet i de österbottniska landskapen är betydligt större i år än det var åren 2019 och 2020.

Kuvituskuva. Kyrönjoki, Skatila 29.3.2021. / Illustrationsbild. Kyro älv, Skatila 29.3.2021.
Kuvituskuva. Kyrönjoki, Skatila 29.3.2021. / Illustrationsbild. Kyro älv, Skatila 29.3.2021.

I åarna söder om Vasa, såsom Lappfjärds å, Tjöck å, Närpes å och Malax å, motsvarar flödet enligt prognoserna en översvämning som återkommer i genomsnitt en gång på 1–5 år.Enligt prognoserna orsakar flödet dock inga betydande olägenheter, fastän vatten ställvis rinner ut på åkrar och i skogen samt på mindre vägar.Lokala skador på byggnader kan orsakas av isproppar, men i huvudsak är isarna i området svaga.

I översvämningsprognoserna för Kyro älv och Lappo å finns det ännu en hel del osäkerhet.Hur stor vårens flödestopp blir, beror speciellt på temperaturerna och nederbörden under början av veckan.   Enligt genomsnittsprognoserna behöver inte luckorna till invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å öppnas, medan de största prognoserna däremot skulle fordra att invallningsområdena utnyttjas. Ytterligare om vattenföringen stiger snabbt kan det i nedre loppet av Kyro älv ställvis öka risken för isproppar.Längs Kyro älv och Lappo å kan översvämningar i värsta fall orsaka skador på byggnader och trafikförbindelser.  NTM-centralen i Södra Österbotten är beredd att skära ner flödet genom att under flödestoppen lagra vatten i de konstgjorda sjöarna i området. Dessutom har NTM-centralen säkerställt att det vid behov är möjligt att leda flödesvatten till invallningsområdena längs Kyro älv i Ilmajoki och Seinäjoki samt längs Lappo å i Lappo och Kauhava.

Mer information på Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Kuvituskuva. Kyrönjoki, Skatila 29.3.2021. / Illustrationsbild. Kyro älv, Skatila 29.3.2021.
Kuvituskuva. Kyrönjoki, Skatila 29.3.2021. / Illustrationsbild. Kyro älv, Skatila 29.3.2021.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våröversvämningarna inföll betydligt tidigare än normalt i Österbotten5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Islossningen och vårflödestoppen i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten infaller i genomsnitt andra veckan i april och i Mellersta Österbotten under slutet av april. I år nåddes vårflödesnivåerna i de österbottniska åarna ett par veckor tidigare, d.v.s. under perioden 30.3–3.4.2021. Översvämningen i Lappo å, Kyro älv, Toby–Laihela å och Malax å motsvarade en översvämning som återkommer ungefär en gång på 5–10 år. Också i åarna norr om Lappo å har vattenföringen stigit snabbt under de senaste dagarna och åarna kan nå flödestoppen ganska snart. Å andra sidan är det möjligt att vårens flödestopp i Mellersta Österbotten infaller först i slutet av april, eftersom det enligt prognoserna för den kommande veckan väntas kyligare väder.

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Översvämningsläget i de österbottniska landskapen har stabiliserats och flödesluckorna till invallningsområdena behöver inte öppnas3.4.2021 16:31:14 EEST | Tiedote

Tack vare kalla nätter och obetydlig nederbörd har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten börjat sjunka. Det finns ännu en risk för att isproppar kan uppstå i nedre loppet av Kyro älv, där isen tills vidare har anhopats i flera mindre högar i Vasa (Lillkyro) och Korsholm. Vattenståndet i Kyro älv har sjunkit och idag 3.4.2021 på eftermiddagen låg det på nivån N43 +38,64 m vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki (flödesgräns +40,00 m) och i Lappo å låg vattenståndet i Pouttu på nivån N43 +27,35 m (flödesgräns +28,40). Detta innebär att det inte är nödvändigt att leda ut vatten till de invallade åkerområdena under denna flödestopp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum