Suomen Akatemia

Academy Project Funding granted to internationally high-quality projects in natural sciences and engineering

Share

The Academy of Finland’s Research Council for Natural Sciences and Engineering has granted funding for 78 Academy Projects. The projects include a total of 102 subprojects. The total funding granted comes to 45.7 million euros.

As many as 46% of all Academy Project applications addressed to the Research Council were considered excellent (total rating 6 or 5) by the international reviewers. Most of the projects that received the highest rating (6) were funded, but only 13% of those that received the second highest rating (5) could be funded.

Of the highly rated applications, 18% were from early-career researchers. In turn, early-career researchers accounted for 34% of the subprojects selected for funding.The Research Council funded subprojects of early-career researchers by a total of 16.5 million euros, of which 9.25 million euros came from funds especially earmarked for early-career researchers.An applicant was considered to be an early-career researcher if no more than ten years had passed since their first doctorate.

Academy Project Funding is among the Research Council’s most important funding instruments for promoting the quality, impact and renewal of research.Professor Reko Leino, Chair of the Research Council for Natural Sciences and Engineering, said: “This year, many of the projects presented bold new scientific ideas.In addition, we received a number of high-quality, multidisciplinary consortium applications formed by several research organisations where the added value of the consortium was significant.”

In the funding decisions, the Research Council especially emphasised high scientific quality, feasibility, novelty and breakthrough potential.The aim was to fund research in a wide range of different fields and to take into account the special characteristics of each field.

Examples of funded projects

Anouar Belahcen and Alex Jung from Aalto University, Janne Keränen from VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Tatiana Minav from Tampere University have formed a consortium to develop modern AI-based methods for condition monitoring of electromechanical energy conversion systems, or powertrains.In order to ensure the safe and efficient functioning of these powertrains, it is important to predict their incipient faults at an early stage.The project will produce synthetic augmented data to be used to train the AI algorithms.The algorithms will also combine data from different application domains, allowing for transfer learning.The results of the project are expected to produce new knowledge on how to optimally leverage AI algorithms for energy conversion systems.

Kari Eskola from the University of Jyväskylä aims to develop a simultaneous theory-study of various observables in ultrarelativistic nuclear collisions in relation to the Quantum Chromodynamics (QCD) sector in the standard model of particle physics.The project aims to determine properties of the Quark-Gluon Plasma (QGP) from data produced at CERN’s Large Hadron Collider and the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at Brookhaven National Laboratory (BNL).Different computational methods will be used in the modelling, covering the whole nuclear collision.The project involves researcher training at all levels and is very timely in terms of the ongoing LHC heavy-ion experiments.

Antero Kukko from the Finnish Geospatial Research Institute (FGI) of the National Land Survey of Finland and Mikko Vastaranta from the University of Eastern Finland intend to develop a method to measure wood density without destructive means.The ability to measure wood density is fundamental to forest assessment and forest genetic improvement programmes, and to understand all uses of wood, including carbon capture.The most relevant factors explaining variations in density are related to growth: thickening of the stem, height growth and structural development of the canopy.In their project, Kukko and Vastaranta will utilise a detailed laser-scanning time series collected from 37 sample plots.The time series will facilitate detailed analysis and modelling of changes in the stem form, height growth and canopy development over seasons.

Clare Strachan from the University of Helsinki aims to develop a method to predict the response of cancer patients to chemotherapy medicines before the start of treatment.This involves a technique called Raman spectroscopy, in which the interaction of laser light with cancer cells and tissue is analysed.The interaction is used to detect molecular signatures that indicate if a patient will benefit from specific chemotherapy medicines.The method could improve the personalised optimisation of chemotherapy treatment and lead to improved patient outcomes.

Inquiries and more information

Academy of Finland Communications
Vesa Varpula, Communications Specialist
tel. +358 295 335 131
firstname.lastname(at)aka.fi

Images

Links

About Suomen Akatemia

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2021 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Subscribe to releases from Suomen Akatemia

Subscribe to all the latest releases from Suomen Akatemia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Akatemia

Akatemiahankerahoitusta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalle luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkimukselle3.6.2021 13:44:29 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 72 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä sata osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä noin 44 miljoonalla eurolla. Rahoituspäätöksissä toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin sekä hankkeen toteutettavuutta.

Ikäihmisten enemmistö selviytyy koronasta kokemuksensa avulla - heikoimmat kärsivät27.5.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Ikäihmiset ovat enimmäkseen selviytyneet korona-ajan rajoituksista hyvin. Tässä ovat auttaneet sopeutumiskyky, kekseliäisyys ja elämänkokemuksen tuoma suhteellisuudentaju. Tämä selviää Tampereen yliopiston professorin Marja Jylhän johtamasta Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin haastatteluin koronarajoitusten vaikutuksia ikääntyneiden elämään.

Etäopetuksessa oppilaat kokivat saaneensa riittävästi apua27.5.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Suurin osa oppilaista odotti koronan aikaisen etäopetuksen aikana lähiopetukseen palaamista. Vain vajaat 12 prosenttia olisi toivonut etäopetuksen jatkumista. Suurin osa koki, että opettaja tiesi, mitä oppilaalle kuului. Yhteyttä pidettiin videotapaamisilla, oppimispäiväkirjoin tai henkilökohtaisilla viesteillä. Lähes kaikkien oppilaiden mukaan he saivat riittävästi apua, eniten omilta vanhemmiltaan sekä myös kavereilta ja sisaruksilta. Opettajalta ei niin helposti kysytty apua, mutta monien oppilaiden mielestä opettaja oli tarvittaessa käytettävissä.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom