Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Aiming for clear and smooth routes to university studies, Finnish universities are collaboratively developing certificate-based admission and entrance examinations

Share

The universities will decide on the reform of the scoring model for certificate-based admission in 2023. The new model will be introduced in 2026. The aim is also to increase collaboration related to entrance examinations among universities. Relief for applicants will be provided by a timetable reform aimed at making it unnecessary for those admitted through the certificate-based admission procedure to prepare for entrance examinations from 2025 onwards.

Finnish universities have identified the need to develop their student admissions. The efforts are carried out in a project initiated by the vice-rectors for education of Universities Finland (UNIFI) and supported by the Ministry of Education and Culture, with certificate-based admission and entrance examinations chosen as development targets.

“Since certificate-based admission and entrance examinations affect most applicants to universities, we consider it important to examine these admission options as a whole. Our goal is to develop both certificate-based admission and entrance examinations so as to provide applicants with a complementary entity that opens up opportunities for them,” says Marja-Leena Laakso, chair of UNIFI’s meetings of vice-rectors for education.

Research-based knowledge utilised in the development of certificate-based admission

As of 2020, more than half of applicants admitted to Finnish universities underwent certificate-based admission. The introduction of the procedure has elicited public discussion as well as criticism. The latter has focused particularly on the scoring of various school subjects and the effect of certificate-based admission on the coping of general upper secondary school students. There is no extensive research-based knowledge available on the topic.

“We will carry out a study on the functioning of the scoring used in certificate-based admission and the factors that have elicited criticism. We will also consult general upper secondary schools and their pupils on certificate-based admission. On the basis of the findings, we will present the universities with a proposal on possible changes to the scoring of certificate-based admission,” Laakso says.

The project will also investigate the effect of scoring in certificate-based admission on, for example, the subject choices of general upper secondary school students as well as their success in the Finnish matriculation examination and retaking individual tests included in the examination. At the same time, the effect of different admission criteria on admission will be assessed, as will the academic performance of applicants admitted on the basis of their certificates.

Any changes to the scoring of certificate-based admission will take effect in the admissions of spring 2026, and information on the changes will be announced in 2023.

The study on certificate-based admission will be carried out by the VATT Institute for Economic Research together with the Labour Institute for Economic Research (Labore) as well as the Research Foundation for Studies and Education Otus. VATT and Labore have also conducted a follow-up study commissioned by the Ministry of Education and Culture on the student admission reform, which will be completed soon.

Applying to more degree programmes through the same entrance examination

In recent years, Finnish universities have successfully increased collaboration in the organisation of entrance examinations. An increasing number of fields have a joint entrance examination, in which applicants can apply to several universities and degree programmes. This collaboration has also enabled applicants to sit the entrance examination at the university closest to them.

The content of university entrance examinations will be extensively analysed in the project, identifying the knowhow measured in the entrance examinations of various fields. In addition, the views of educational fields on the role of entrance examinations now and in the future will be surveyed.

“The analysis is the first of its kind on this scale, and will serve as a basis for the development of entrance examination content. This will enable increasingly extensive cooperation with regard to entrance examinations,” Laakso says.

The study pertaining to entrance examinations will be carried out by the Research Foundation for Studies and Education Otus together with Labore. The goal is that, from 2025 onwards, applicants can apply through the same entrance examination to an increasing number of degree programmes without having to divide their preparation period between several entrance examinations.

“Our goal is to make it unnecessary for those admitted through the certificate-based admission procedure to prepare for entrance examinations from 2025 onwards. We are pursuing this goal by developing the content of entrance examinations and increasing entrance examination collaboration between universities and fields of education, as well as by making examinations digital.”

Keywords

Contacts

Tanja Juurus
Project Manager
National project for the development of university admissions
Phone: +358 50 311 2583

About Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2
00130 HELSINKI

https://www.unifi.fi

Subscribe to releases from Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Subscribe to all the latest releases from Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man också utöka samarbetet kring urvalsprov mellan universiteten. Syftet är att avlasta de sökande, så att de som antas på betygsbasis inte längre ska behöva förbereda sig för urvalsproven från och med 2025.

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille helpotusta tuo aikataulu-uudistus, jonka tavoitteena on, ettei todistusvalinnalla valittavien tarvitsisi enää vuodesta 2025 alkaen valmistautua valintakokeisiin.

EU:n uusi yliopistostrategia korostaa tutkimuksen laatua. Uskottavat TKI-toimet ovat ensisijaisia Suomen vetovoimalle27.1.2022 12:19:48 EET | Tiedote

Eurooppalainen tutkimusalue ERA sekä tuore Euroopan unionin yliopistostrategia korostavat tutkimuksen laatua, houkuttelevia tutkijanuria sekä eurooppalaista laajaa koulutusyhteistyötä. Eurooppa ja Suomi kilpailevat osaajista globaalisti. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tuore hallitus pitää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kunnianhimon tason nostamista tärkeimpänä keinona, jolla voimme houkutella lahjakkaita tutkijoita, opiskelijoita ja investointeja. Suomen tavoitteena onkin lisätä TKI-panostuksia neljään prosenttiin BKT:sta. Julkisina panostuksina erityisesti Suomen Akatemian ja Business Finlandin valtuuksia tulee korottaa merkittävästi. Tätä vasten Unifi pitää erikoisena, että samaan aikaan Suomen Akatemian rahoittamaan tieteelliseen tutkimukseen kohdistuu jopa 120 - 150 miljoonan euron leikkausuhka vuonna 2023. Sen vaikutuksena menetettäisiin yli tuhat tutkijatyövuotta, mikä vaarantaisi tieteen kehittymisen ja Suomen uskottavuuden tutkimukseen panostavana maana.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom