Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Ajantasainen lääkityslista on vain harvalla

Jaa

Lääkkeen käyttäjillä on halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista. Silti vain joka viidennellä ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lääkityslista käyttämistään lääkkeistä. Lääkkeisiin suhtautuminen jakaa myös vastaajia – suuri osa kokee lääkkeet hyödyllisiksi, mutta lähes puolet ajattelee lääkkeitä määrättävän liikaa. Tiedot pohjautuvat Lääkebarometri 2017 -kyselytutkimukseen, jossa suomalaisten lääkkeiden käyttöön liittyviä asenteita selvitettiin Fimean toimesta jo toistamiseen. Kyselyyn vastanneita oli yli 3000 henkilöä.

Ajantasainen lääkitystieto on edellytys oikeille hoitopäätöksille ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle. Tutkimuksen tulosten perusteella vain noin joka viidennellä kyselyyn vastanneella ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lista käyttämistään lääkkeistä.

Tämä vaikeuttaa lääkkeisiin liittyvää kommunikaatiota ja järkevän lääkehoidon toteuttamista. Pohja terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisen kommunikaation ja kumppanuuden rakentamiselle on kuitenkin olemassa, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista.

Järkevää lääkehoitoa edistäneen Rationaalisen lääkehoidon toimenpano-ohjelman yhdeksi tavoitteeksi tuli, että lääkkeen käyttäjällä on terveydenhuollon ammattilaisen kanssa yhdessä laadittu ja ylläpidetty ajantasainen lääkityslista.

Suuri osa tutkimuksen vastaajista ajattelee lääkkeiden auttavan elämään parempaa elämää ja olevan hyödyllisiä. Kuitenkin lähes puolet vastaajista ajattelee, että lääkkeitä määrätään liian paljon ja niihin turvaudutaan liikaa. Vuorovaikutuksen ja avoimen kommunikaation lisäämiseen on siis tarvetta, jotta lääkkeen käyttäjän yksilölliset toiveet ja huolet saadaan lääkehoitopäätösten pohjaksi. Tämä on välttämätöntä myös lääkehoitoon sitoutumiselle.

Ajantasaisen lääkityslistan käyttöä edistetään Lääkehoidon päivänä

Vuosittaisen teemapäivän, Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä alkavan ”Sopiva lääke” -väestökampanjan tavoitteena on edistää potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä kumppanuutta.

Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjassa edistetään myös ajantasaisen lääkityslistan laatimista ja ylläpitoa. Ajantasainen lääkityslista on konkreettinen työkalu lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisten välisessä kommunikaatiossa ja yhteistyössä järkevän lääkehoidon toteuttamiseksi.

Lääkebarometri -tutkimus toteutettiin toisen kerran

Fimea toteutti ”Lääkebarometri” kyselytutkimuksen ensimmäisen kerran vuonna 2015. Lääkebarometri 2017 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla väestötasolla, miten yleisesti ajantasainen lääkityslista on käytössä, miten valmiita ja halukkaita suomalaiset ovat osallistumaan lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä millaiseksi lääkkeisiin liittyvä tieto ja neuvonta koetaan. Lisäksi selvitettiin, millaisia käsityksiä lääkkeistä on, miten yleisiä ovat taloudelliset ongelmat hankittaessa tarpeellisia lääkkeitä ja näkemyksiä lääkekorvauksista ja -kustannuksista. Kyselytutkimus toteutettiin postikyselynä syys–marraskuussa 2017 ja siihen vastasi 3 622 henkilöä. Heistä 54 % oli naisia ja 45 % miehiä. Jatkossa Lääkebarometri -tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2018: Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016: Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Lääkebarometri 2015. (pdf)

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti (pdf)

STM verkkosivut Rationaalinen lääkehoito

Lääkehoidon päivä, Sopiva lääke -väestökampanja

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Fimea antoi Turun 8. Linnan apteekille markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista14.8.2018 08:53Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt päätöksellään Turun 8. Linnan apteekkia jatkamasta tai uudistamasta myyntiluvattoman lääkevalmisteen myynnin edistämistä Suomessa. Päätös on tehty 9.8.2018 (Dnro 002396/06.08.03.00/2018). Lääkelain 91 §:n 2 momentin mukaan on kiellettyä markkinoida lääkevalmistetta, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Myyntiluvattoman lääkevalmisteen myyntiä ei saa edistää millään tavalla, eikä apteekki saa oma-aloitteisesti esittää myyntiluvattomaan valmisteeseen liittyvää myyntiä edistävää tietoa tai mainosviestejä. Tämän lisäksi lääkelain 91 a §:n 1 momentin mukaan väestölle ei saa ollenkaan markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia eikä huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Fimea on katsonut Turun 8. Linnan apteekin toiminnan lääkelain markkinointia koskevien säännösten vastaiseksi. Markkinointikieltopäätöstä tehostetaan 50 000 euron sakon uhalla. Lääkelain mukaan lääkemarkkinoinnin on kannustettava lä

Blodtrycksläkemedel dras tillbaka från marknaden på grund av kvalitetsproblem5.7.2018 15:43Tiedote

Europeiska läkemedelsmyndigheten utreder som bäst kvalitetsproblem som gäller läkemedlet valsartan. Det har hittats orenheter i valsartan som tillverkats av en kinesisk läkemedelstillverkare (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.). Uppkomsten av orenheter ansluter sig till den syntesmetod som används i tillverkningen av läkemedlet. Valsartan är ett läkemedel som används i behandlingen av förhöjt blodtryck och hjärtinsufficiens. Läkemedel som innehåller valsartan från den aktuella tillverkaren har belagts med distributionsförbud och patienter som använder läkemedlet ombes kontakta apoteket för att byta ut läkemedlet mot ett ersättande preparat. Följande preparat har belagts med distributionsförbud i Finland (innehavaren av försäljningstillstånd inom parentes): Valsarstad (Stada Nordic) Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan Orion (Orion Pharma) Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH) Valsartan Sandoz (Sandoz A/S) Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsar

Kaikki valsartaania sisältävät lääkkeet eivät ole jakelukiellossa5.7.2018 15:38Tiedote

Fimea tiedotti 4.7. tiettyjen valsartaania sisältävien verenpainelääkkeiden laatuongelmasta. Jakelukieltoon on asetettu vain ne lääkkeet, joissa on raaka-aineena käytetty Zhejiang Huahai -kiinalaistehtaasta peräsin olevaa valsartaania. Kaikkia muita valsartaania sisältäviä lääkkeitä voi edelleen käyttää normaalisti. Suomessa jakelukiellossa ovat kauppanimeltään seuraavat valmisteet (suluissa myyntiluvan haltija): Valsarstad (Stada Nordic) Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan Orion (Orion Pharma) Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH) Valsartan Sandoz (Sandoz A/S) Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan/hydrochlorothiazide Orion (Orion Pharma) Valsartan/hydrochlorothiazide Ratiopharm (ratiopharm GmbH) Valsartan/hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz A/S) Valsarstad Comp (Stada Nordic) Potilaita, jotka käyttävät yllä mainittuja valmisteita, suositellaan varotoimenpiteenä ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi korvaavaan tuotteeseen. Ke

Verenpainelääkkeitä pois markkinoilta laatuongelmien vuoksi4.7.2018 17:02Tiedote

Euroopan lääkeviranomaiset selvittävät parhaillaan lääkeaine valsartaania koskevaa laatuongelmaa. Kiinalaisen lääkeainevalmistajan (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.) valmistamasta valsartaanista on löydetty epäpuhtauksia. Epäpuhtauden muodostuminen liittyy lääkeaineen valmistuksessa käytettävään synteesimenetelmään. Valsartaani on lääkeaine, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Lääkevalmisteet, jotka sisältävät kyseisen valmistajan valsartaania, on asetettu jakelukieltoon ja niitä käyttäviä potilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi korvaavaan valmisteeseen. Suomessa jakelukiellossa ovat seuraavat valmisteet (suluissa myyntiluvan haltija): Valsarstad (Stada Nordic) Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan Orion (Orion Pharma) Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH) Valsartan Sandoz (Sandoz A/S) Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf) Valsartan/hydrochlorothiazide Orion (Orion Pharma) Valsa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme