Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Ajantasainen lääkityslista on vain harvalla

Jaa

Lääkkeen käyttäjillä on halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista. Silti vain joka viidennellä ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lääkityslista käyttämistään lääkkeistä. Lääkkeisiin suhtautuminen jakaa myös vastaajia – suuri osa kokee lääkkeet hyödyllisiksi, mutta lähes puolet ajattelee lääkkeitä määrättävän liikaa. Tiedot pohjautuvat Lääkebarometri 2017 -kyselytutkimukseen, jossa suomalaisten lääkkeiden käyttöön liittyviä asenteita selvitettiin Fimean toimesta jo toistamiseen. Kyselyyn vastanneita oli yli 3000 henkilöä.

Ajantasainen lääkitystieto on edellytys oikeille hoitopäätöksille ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle. Tutkimuksen tulosten perusteella vain noin joka viidennellä kyselyyn vastanneella ja pitkäaikaissairauden ilmoittaneista vastaajista vain kolmanneksella oli ajantasainen lista käyttämistään lääkkeistä.

Tämä vaikeuttaa lääkkeisiin liittyvää kommunikaatiota ja järkevän lääkehoidon toteuttamista. Pohja terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisen kommunikaation ja kumppanuuden rakentamiselle on kuitenkin olemassa, sillä suurimmalla osalla vastaajista oli halukkuutta osallistua lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä keskustella lääkehoidoista.

Järkevää lääkehoitoa edistäneen Rationaalisen lääkehoidon toimenpano-ohjelman yhdeksi tavoitteeksi tuli, että lääkkeen käyttäjällä on terveydenhuollon ammattilaisen kanssa yhdessä laadittu ja ylläpidetty ajantasainen lääkityslista.

Suuri osa tutkimuksen vastaajista ajattelee lääkkeiden auttavan elämään parempaa elämää ja olevan hyödyllisiä. Kuitenkin lähes puolet vastaajista ajattelee, että lääkkeitä määrätään liian paljon ja niihin turvaudutaan liikaa. Vuorovaikutuksen ja avoimen kommunikaation lisäämiseen on siis tarvetta, jotta lääkkeen käyttäjän yksilölliset toiveet ja huolet saadaan lääkehoitopäätösten pohjaksi. Tämä on välttämätöntä myös lääkehoitoon sitoutumiselle.

Ajantasaisen lääkityslistan käyttöä edistetään Lääkehoidon päivänä

Vuosittaisen teemapäivän, Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä alkavan ”Sopiva lääke” -väestökampanjan tavoitteena on edistää potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä kumppanuutta.

Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjassa edistetään myös ajantasaisen lääkityslistan laatimista ja ylläpitoa. Ajantasainen lääkityslista on konkreettinen työkalu lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisten välisessä kommunikaatiossa ja yhteistyössä järkevän lääkehoidon toteuttamiseksi.

Lääkebarometri -tutkimus toteutettiin toisen kerran

Fimea toteutti ”Lääkebarometri” kyselytutkimuksen ensimmäisen kerran vuonna 2015. Lääkebarometri 2017 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla väestötasolla, miten yleisesti ajantasainen lääkityslista on käytössä, miten valmiita ja halukkaita suomalaiset ovat osallistumaan lääkkeen valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä millaiseksi lääkkeisiin liittyvä tieto ja neuvonta koetaan. Lisäksi selvitettiin, millaisia käsityksiä lääkkeistä on, miten yleisiä ovat taloudelliset ongelmat hankittaessa tarpeellisia lääkkeitä ja näkemyksiä lääkekorvauksista ja -kustannuksista. Kyselytutkimus toteutettiin postikyselynä syys–marraskuussa 2017 ja siihen vastasi 3 622 henkilöä. Heistä 54 % oli naisia ja 45 % miehiä. Jatkossa Lääkebarometri -tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2018: Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016: Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Lääkebarometri 2015. (pdf)

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti (pdf)

STM verkkosivut Rationaalinen lääkehoito

Lääkehoidon päivä, Sopiva lääke -väestökampanja

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Keskustele rohkeasti lääkkeistäsi12.3.2018 12:25Tiedote

Vain lääkkeiden käyttäjällä itsellään on ajantasainen tieto niistä lääkkeistä ja ravintolisistä joita hän todellisuudessa käyttää. Potilasjärjestelmissä ei esimerkiksi välttämättä ole tietoa ilman reseptiä käytettävistä lääkkeistä. Tämä voi hankaloittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota tilanteesta. Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä käynnistyvä Sopiva lääke -niminen kampanja rohkaisee lääkkeen käyttäjiä keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa.

Väärennöksiksi epäiltyjen Velcade-pakkausten sisältö vastaa alkuperäistä22.1.2018 16:27Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laboratorion tutkimukset Velcade-syöpälääkkeen väärennösepäilystä ovat valmistuneet. Tulosten mukaan väärennöksiksi epäiltyjen pakkausten sisältö vastaa vaikuttavalta aineeltaan, pitoisuudeltaan ja epäpuhtausprofiililtaan alkuperäistä valmistetta. Sen sijaan pakkauksen nimilipussa on poikkeamia teknisissä yksityiskohdissa. Väärennöksiksi epäiltyjen pakkausten hankintaketjua selvitetään edelleen yhteistyössä muiden maiden viranomaisten kanssa. Väärennösepäily ja käytön keskeyttäminen koskee yhtä rinnakkaisjaeltua lääke-erää (eränumero GJZT700, rinnakkaisjakelija Orifarm Oy) ja sen joulukuussa Suomeen tuotuja pakkauksia. Kaikki muut Velcade-lääkkeen erät ovat normaalisti käytössä. Fimea jatkaa edelleen asian selvittämistä. Lue lisää: Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi (uutinen 17.1.2018) Lisätietoja antavat: Sami Paaskoski, yliproviisori, p. 029 522 3237 Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3255 Sähköpostit muot

Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi17.1.2018 14:07Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää parhaillaan Velcade-valmistetta (3,5 mg, injektiokuiva-aine, liuosta varten) koskevaa lääkeväärennösepäilyä. Lääkettä käytetään sairaaloissa syövän hoitoon. Tuotteen maahantuoja on rinnakkaisjakelija Orifarm Oy. Lääkevalmiste on sairaalakäytössä, eikä sitä toimiteta potilaille avohuollon apteekeista. Valmisteeseen liittyviä lääkeväärennöstapauksia on selvitetty Euroopassa syksyn aikana. Nyt myös Suomeen joulukuussa 2017 tuotua valmiste-erää epäillään virheellisiksi ainakin lääkkeen pakkausmerkintöjen osalta. Erä on asetettu myyntikieltoon ja sen käyttö sairaaloissa on keskeytetty. Ennen käytön keskeyttämistä Fimean saaman tiedon mukaan lääkettä on ehditty käyttää yhdeksän pakkausta. Myyntiluvan haltija ja Fimea tutkivat parhaillaan, onko kyseessä lääkeväärennös. Syksyn aikana Euroopassa valmistetta koskevissa lääkeväärennöstapauksissa valmiste on ollut alkuperäisen mukainen pakkausmateriaaleja lukuun ottamatta. Lääkkeestä ei o

Oriolan lääkejakelussa yhä parannettavaa18.9.2017 17:37Tiedote

Oriola jatkoi viikonloppuna lääkejakeluongelmiensa ratkomista. Fimean saamien tietojen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole vielä täysin normaali, vaan puutteita on yhä muun muassa kuljetusten aikatauluissa ja lähetyslistoissa. Lääketilanne apteekeissa on kuitenkin parantunut ja viikonloppuna lääkkeitä toimitettiin ennakkosuunnitelman mukaisesti ylimääräisinä toimituksina asiakkaille. Myös kiireellisten lääkkeiden hätätoimituksia tehtiin eri puolille Suomea. Oriola aloitti viikonloppuna tiettyjen ei-lääkkeellisten tuotteiden kuten vitamiinien, lääkinnällisten laitteiden ja haavanhoitotuotteiden toimittamisen. Fimea seuraa yhä jakelun sujumista ja tilanteen normalisoitumista. Lisätietoja: Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta p. 029 522 3210 Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Lääkejakeluongelmien selvittely jatkuu14.9.2017 16:48Tiedote

Oriola Finland Oy jatkaa korjaustoimenpiteitä lääkejakelunsa kuntoon saamiseksi. Syyskuun alkupuolella käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä vaatii yhä korjauksia. Fimea on selvittänyt apteekeista kriittisimpien lääkkeiden tarvetta ja sopinut, että Oriola priorisoi niiden kuljetukset. Lisäksi Oriolan tulee ohjeistaa asiakkaitaan viikonlopun tilausten tekemisessä. Fimea edellyttää Oriolaa varmistamaan myös kriittisten eläinlääkkeiden jakelun. ”Apteekit ovat turvanneet asiakkaidensa lääkehoidon jatkuvuutta poikkeuksellisessa tilanteessa eritysjärjestelyin ja yhteistyöllä”, toteaa johtaja Eija Pelkonen. ”Ongelmahan ei ole, ettei Suomessa olisi lääkkeitä, mutta apteekkien lääketilanteessa on eroja eri puolilla Suomea ja eri lääkkeiden osalta.” Tilanteen selvittely jatkuu yhdessä Oriolan, Suomen Apteekkariliiton ja muiden asiakkaiden kanssa. Lisätietoja: Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta p. 029 522 3210 Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231 Sähköpostio

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme