Suomen Akatemia

Akademin finansierade högklassiga kliniska forskare

Dela

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beslutat att finansiera 13 nya anställningar som kliniska forskare. I forskningsrådets finansieringsbeslut läggdes särskild vikt vid forskningens höga vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och lämpighet.

Den totala finansieringen uppgår till ca 3 miljoner euro. 29,5 procent av ansökningarna finansieras. 54 procent av de finansierade forskarna är kvinnor. Av de sökande var kvinnor 41 procent.

”Målet är att främja kliniska forskarkarriärer och uppmuntra professionella inom hälso- och sjukvården som sysslar med kliniskt arbete att forska vid sidan av det kliniska arbetet. Vi stödjar dem med att finansiera flexibel forskning på deltid, typiskt för fyra år", säger forskningsrådets ordförade Ursula Schwab.

Utöver hög vetenskaplig kvalitet, forskningsrådet betonade den sökandes kompetens och hens lämplighet för syften med finansiering för klinisk forskning. Ytterligare det var av stor vikt att forskningen har samhälleligt genomslag för att utveckla behandlingspraxis och förnya vetenskap.

Finansiering beviljades till exempelvis:

Daniel Gordin från HUCS forskar hjärt-kärlsjukdomar som är den största orsaken till dödlighet i Finland. Typ 1 diabetiker har mångfaldig risk att bli smittad av cirkulationsrubbningar i hjärnan. Denna forskning är en del av det nationala FinnDiane-projektet, vars syrte är att identifiera riskfaktorer för diabetes och relaterade sjukdomar mellan arvs- och miljöfaktorer samt behandlingens effekt. Påverkan av diabetes och relaterade sjukdomar till förändringar i hjärnartärer är studerat med att scanna pantienternas hjärnor i en magnetisk resonanstomografi. Gordin analyserar om förändringar i hjärnscanningen reflekterar neuropsykologens rutintest, som kartlägger minne, uppmärksamhet och iakttagelse. Syftet med undersökningen är att förbättra prognoser och livskvalitet av typ 1 diabetiker samt minska kostnader inom hälsovården.

Laura Toivonen från Åbo universitetscentralsjukhus forskar tillsammans med grupper från Åbo universitet, Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School (Boston, USA) samband mellan metabolom och mikrobiota hos barnens näsa och utveckling av luftvägsinfektioner och astma. Undersökningen bygger på en födelsekohortstudie av 923 finska barn, där barnen observerades för utveckling av luftvägsinfektioner och astma tills de var sju år gamla. Metabolomet och mikrobiomet i näsproven analyseras i USA. Undersökningen ger oss ny information om växelverkan mellan mikrober och deras värd och om individuell disposition för luftvägsinfektioner och astma. Den kan även möjliggöra förebyggande vård av luftvägsinfektioner och astma. Metabolom- och mikrobiotaprofiler eller individuella metaboliter kan möjligen utnyttjas för att identifiera barn som har en ökad risk för luftvägsinfektioner eller astma och erbjuda förebyggande vård till dessa barn.

Mer information:

Kontakter

ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo
tfn 0295 335 104, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2019. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2019 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet20.6.2019 11:10:51 EESTTiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Finlands Akademi finansierade akademiprojekt och forskaranställningar med nästan 180 miljoner18.6.2019 15:27:47 EESTTiedote

Under septemberutlysningen 2018 finansierade Finlands Akademi 250 akademiprojekt med totalt 311 delprojekt. Finansiering beviljades även för 65 anställningar som akademiforskare, 114 anställningar som forskardoktor och 13 anställningar som klinisk forskare. Akademis tre forskningsråd beviljade finansiering brett inom olika forskningsområden, cirka 180 miljoner euro totalt. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 41 procent.

Suomen Akatemia rahoitti lähes 180 miljoonalla akatemiahankkeita ja tutkijan tehtäviä18.6.2019 15:27:45 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2018 haussa 250 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 311 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 65 akatemiatutkijan, 114 tutkijatohtorin ja 13 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä Akatemian kolme tutkimuksen toimikuntaa myönsivät rahoitusta noin 180 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 41 prosenttia.

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen valitsemissa akatemiahankkeissa painotettiin mahdollisuutta läpimurtoihin ja uusia avauksia11.6.2019 15:35:12 EESTTiedote

11.6.2019. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Akatemiahanke on toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum