Suomen Akatemia

Akatemiapalkinnot Matti Jalasvuorelle ja Ville Kivimäelle

Jaa

Toimituksille tiedoksi: palkittavat tutkijat ovat haastateltavissa Suomen Akatemiassa torstaina 15.2. klo 15-16. Haastattelupyynnöt: Riitta Tirronen, Suomen Akatemian viestintä, p. 029 533 5118 tai riitta.tirronen(at)aka.fi

Suomen Akatemia palkitsee kaksi ansioitunutta tutkijaa akatemiapalkinnoin. Tieteellisestä rohkeudesta palkitaan akatemiatutkija Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopistosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tutkijatohtori Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta. Jalasvuori on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kehittämällä virushoitoa antibiooteille vastustuskykyisiin bakteeri-infektioihin. Kivimäki käsittelee tutkimuksissaan erityisesti Suomen sota-ajan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodan jälkeisen ajan tunnehistoriaa.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tieteellisestä rohkeudesta tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinnon voi saada esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta saa tutkija, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Palkinnot luovutetaan tutkijoille torstaina 15.2. Suomen Akatemiassa pidettävässä tilaisuudessa.

Palkinto tieteellisestä rohkeudesta antibioottiresistenssiä tutkivalle virustutkijalle

Akatemiatutkija Matti Jalasvuori (s. 1982) palkitaan akatemiapalkinnolla tieteellisestä rohkeudesta. Hänen tutkimusalansa on virustutkimus, erityisesti virusten hyötykäyttö antibiooteille vastustuskykyisten bakteeri-infektioiden hoidossa. Jalasvuoren tutkimusaiheet ovat kuitenkin olleet vuosien varrella moninaisia. Hän on tutkinut muun muassa virusten ja elämän synnyn yhteyttä, virusten alkuperää, virusten ja seksuaalisen lisääntymisen evoluutiota sekä virusten käyttämistä syöpähoitona. 

"Opintojeni loppupuolella tajusin, että geneettisen tiedon siirtyminen organismista toiseen on hyvin merkittävä osa elämää ja viruksilla on siinä iso rooli. Ymmärryksemme tästä kokonaisuudesta on kuitenkin vielä kovin vajavainen”, Matti Jalasvuori kertoo. ”Se on sittemmin toiminut yhdistävänä tekijänä hyvinkin erilaisissa tutkimuksissa, joiden pariin olen usein päätynyt vain, koska olen unohtunut pohtimaan tieteellisiä ongelmia illasta toiseen. Tällä niin sanotulla horisontaalisella geeninsiirrolla on myös paljon käytännön sovelluksia, ja se on pitkälti syypää antibioottivastustuskyvyn nopeaan leviämiseen."

Antibioottivastustuskyky on yksi merkittävimmistä ja kiireellisimmistä lääketieteen ongelmista. Matti Jalasvuori tutkii antibioottivastustuskyvyn leviämistä bakteereissa ja kehittää uudenlaisia virus- ja plasmidipohjaisia keinoja tämän vastustuskyvyn leviämisen estämiseksi. Tutkimuksessaan hän yhdistää virustutkimuksen osaamistaan rohkean monitieteisellä tavalla, ja luo näin mahdollisuuksia uudenlaisten ratkaisujen löytymiseen antibioottivastustuskyvyn käytännön haasteisiin.

Matti Jalasvuori on valmistunut vuonna 2007 maisteriksi ja 2010 tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan molekyylibiologia. Hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa Suomen Akate­mian tutkijatohtorina vuosina 2011-2014. Tutkijatohtorikaudestaan vuonna 2012 Jalasvuori työskenteli Australian National -yliopistossa Canberrassa. Akatemiatutkijaksi Jalasvuori nimitettiin kaudeksi 2016-2021. Vuonna 2014 hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston virusgenetiikan dosentiksi. Jalasvuori kuuluu tutkimusryhmineen Suomen Akatemian rahoittaman Biologisten vuorovaikutusten huippuyksikköön (2012-2017). Jalasvuorella on yhteistyörahoitusta myös muun muassa Medical Research Councililta Britanniasta.

Matti Jalasvuori tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa, ja julkaisee erittäin aktiivisesti tutkimustuloksiaan arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa. Jalasvuori on julkaissut yleistajuisen ”Virus – elämän synnyttäjä, kuoleman kylväjä, ajatusten tartuttaja” -teoksen.

Historioitsijalle palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Tutkijatohtori Ville Kivimäki (s. 1976) saa akatemiapalkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kivimäki on historioitsija, joka on tutkimuksissaan käsitellyt erityisesti sota-ajan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä mielenterveyden ja psykiatrian historiaa.

Ville Kivimäki kykenee tutkimusotteensa kautta avaamaan keskustelua Suomen historiassa pitkään vaietuista, monia koskettaneista, kivuliaistakin aiheista. Kivimäen tutkimukset ovat nostaneet näkyville sodan piileviä vaikutuksia ja lähentäneet näin eri sukupolvien kokemuksia. Ymmärrys siitä, kuinka monin tavoin sota vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan, voi auttaa hahmottamaan paremmin myös oman aikamme väkivaltaisten konfliktien seurauksia. Kivimäen tutkimukset ovat tutkijayhteisön ohella puhutelleet suurta yleisöä. Hän tuo tutkimustaan ja historian aineistoja laajasti yleisön ulottuville ja julkaisee paljon suomeksi. Hänen väitöskirjaansa pohjautunut teos Murtuneet mielet sai Vuoden historiateos- ja Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2013.

”Erityisesti juuri historioitsijoilla on toinen yleisö akateemisen tutkijayhteisön ulkopuolella. Suomessa on erittäin sivistynyt suuri lukijakunta, joka harrastaa laajasti historiantutkimusta ja täyttää penkit historiaa käsittelevissä yleisötilaisuuksissa”, Ville Kivimäki kuvailee. ”Tämän yleisön kanssa historiantutkijat keskustelevat menneisyyden ja nykyisyyden suhteesta – ja siis myös nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tälle yleisölle kirjoittaminen on tutkijoiden tehtävä siinä missä kansainväliselle tiedeyhteisöllekin kirjoittaminen.” Kivimäen mielestä on mahdotonta mitata tämän keskustelun arvoa tai merkitystä, mutta monien aiheiden kannalta historiantutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus syntyy juuri keskustelussa suuren yleisön kanssa.

Ville Kivimäki on valmistunut vuonna 2002 maisteriksi Joensuun yliopistosta pääaineenaan Suomen historia ja 2013 tohtoriksi Åbo Akademista pääaineenaan pohjoismainen historia. Tutkijana Helsingin yliopistossa Kivimäki työskenteli vuosina 2012-2014 ennen siirtymistään Tampereen yliopistoon. Kivimäki on parhaillaan Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa vuosina 2016-2019. Vuonna 2017 hänet nimitettiin Tampereen yliopiston dosentiksi. Hän on ryhmänjohtaja Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä (2018-2025). Kivimäki on viettänyt tutkimusjaksoja Tübingenin yliopistossa, Yalen yliopistossa sekä Max Planck -instituutissa Berliinissä.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Suomen Akatemia on myöntänyt akatemiapalkinnot jo viisitoista kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkinnot antavat tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittävät huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkinto on Miia Liesegangin suupuhallettu lasiteos nimeltä ”Hetki”.

Kuvat ja esittelyfilmit
- Palkittavien tutkijoiden kuvat ovat saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa
http://mediabank.aka.fi  > haku voittajien nimillä
- Palkittavien esittelyfilmit julkaistaan torstaina 15.2. klo 18.00 Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa
http://www.aka.fi/fi/akatemia/tutkimuksen-tekijoita/akatemiapalkinnot/  ja Akatemian YouTube -kanavalla

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

tutkijatohtori Ville Kivimäki
p. 050 432 8067
ville.j.kivimaki(at)staff.uta.fi

akatemiatutkija Matti Jalasvuori
p. 050 413 5092
matti.jalasvuori(at)jyu.fi

ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala
Suomen Akatemia
p. 029 533 5002, riitta.maijala (at) aka.fi

viestintäjohtaja Riitta Tirronen
Suomen Akatemia
p. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2019 rahoitamme tutkimusta 458 miljoonalla eurolla. Osa rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Akatemia toimii  opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

BTY-toimikunta myönsi rahoitusta tieteellisesti korkealaatuisen ja innovatiivisen hakemuksen laatineille tutkijatohtoreille15.4.2019 14:48:05 EESTTiedote

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 38 uudelle tutkijatohtorille. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkean tieteellisen laadun ja hakijan pätevyyden lisäksi hakijan kansainvälistä liikkuvuutta ja mahdollisuutta itsenäistyä projektin aikana. Tutkijatohtoreilla odotetaan olevan hyvät kansalliset tai kansainväliset yhteistyöverkostot ja heitä myös kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön. Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin.

Elevens ihärdighet förebådar senare skolframgång och entusiasm11.4.2019 11:37:39 EESTTiedote

En färsk longitudinell studie visar att ihärdighet i yngre ålder förebådar skolframgång och studieintresse i ett senare skede. Ihärdighet är inte ett personlighetsdrag, utan något som förändras och utvecklas i ungdomsåren. ”Bridging the Gaps” är ett projekt som finansieras av Finlands Akademi och inom vilket för första gången en undersökning har gjorts om uppkomsten av ihärdighet och dess betydelse för de ungas intresse för skolan och skolframgången.

Finlands Akademi beviljar över 30 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer som främjar högklassig vetenskap18.1.2019 15:10:27 EETTiedote

Finlands Akademi beslutade idag om finansiering på sammanlagt 32,4 miljoner euro för att stärka forskningens infrastrukturer. Finansieringen fördelas mellan 21 infrastrukturer och 22 organisationer. Finansieringen beviljas för stärkande och uppgradering av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. Bland finansieringsmottagarna finns två nya initiativ som inte finns med i Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer.

Korkeatasoista tiedettä edistäville tutkimusinfrastruktuureille yli 30 miljoonaan euron rahoitus Suomen Akatemialta18.1.2019 15:10:26 EETTiedote

Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 32,4 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen. Rahoitus jakautuu 21 tutkimusinfrastruktuurille ja 22 tutkimusorganisaatiolle. Rahoitusta myönnettiin kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen ja laajentamiseen. Uusia, tiekartan ulkopuolisia rahoituksen saajia oli kaksi.

Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaan neljä uutta osaamiskeskittymää8.1.2019 13:30:00 EETTiedote

Suomen Akatemia on valinnut neljä osaamiskeskittymää rahoitettaviksi lippulaivaohjelmassa. Lippulaivaohjelman kokonaisuus on nyt valmis ja siihen kuuluu kuusi osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on kuusi yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta ja HUS. Ne rahoittavat vuosina 2019-2022 lippulaivoja yhteensä 320 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemian rahoitus lippulaivaohjelmalle on 54,5 miljoonaa euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme