Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Älä osta myrkyllisiä sähköpylväitä

Jaa

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa vanhoja, kyllästettyjä sähköpylväitä on myyty hyötykäyttöön tavallisille kuluttajille. Tukes muistuttaa, että vanhat sähköpylväät ovat vaarallista jätettä ja niiden luovuttaminen tavallisten kuluttajien käyttöön on kielletty.

Vanhat sähköpylväät on käsitelty CCA-kyllästeellä, joka sisältää muun muassa arseenia ja kromia. Aineet ovat erittäin vaarallisia ihmisen terveydelle. Molemmat aineet ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Arseenin on todettu aiheuttavan myös syöpää. Vaaralliset kemikaalit voivat kulkeutua elimistöön myös hyötykasvien kautta, jos kasvien läheisyydessä on CCA-kyllästettyä puuta.

Tukes muistuttaa, ettei käytöstä poistettuja sähköpylväitä saa käyttää rakentamiseen asuin- ja virkistysalueilla. Vaarallisia kemikaaleja sisältävien, vanhojen sähköpylväiden kaikenlainen käyttö pihapiirissä on kielletty.

- Myrkyllisiä pylväitä ei saa käyttää esimerkiksi istutusten reunuksiksi, terassin puutavaraksi tai muuhunkaan rakentamiseen, ylitarkastaja Kaarina Repo Tukesista kertoo.

Vanhoja sähköpylväitä vapautuu käytöstä runsaasti sähkölinjojen uusimistöissä erityisesti haja-asutusalueella. Käytöstä poistettuja sähköpylväitä saavat ostaa ja käyttää uudelleen ainoastaan yritykset, joilla on y-tunnus ja jotka tarvitsevat kyllästettyä puuta ammattinsa harjoittamisessa.

Ammattilaiset voivat käyttää vanhoja sähköpylväitä joko alkuperäisessä tarkoituksessaan tai paikoissa, joissa puun kestävyys on ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi siltarakenteet, perustukset ja laiturin vedessä olevat osat. Uusiokäytössäkään käsitelty puu ei saa joutua kosketukseen ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa.

- Jos näet käytöstä poistettuja sähköpylväitä kaupattavan avoimesti kaikille, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ELY-keskukseen. Vanhat sähköpylväät, joita ei aiota käyttää uudelleen, pitää viedä jäteasemalle tai puutavaraliikkeiden jätepuulavalle, Repo sanoo.

Lisätietoja

Arseenilla ja kromilla kyllästetyn puun käyttö ja hävitys ( http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Biosidit/Biosidien-kayton-rajoitukset/Arseeni-ja-kromi/  )

Ohje arseenilla käsitellyn puun käytön rajoituksista( http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/biosidit/Ohjeet/Aspuuohje11012011_FINAL.pdf )

ylitarkastaja Kaarina Repo, p. 010 6052 001

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Tietoja julkaisijasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

029 5052 000http://www.tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön12.12.2014 09:42:24 EETTiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen keväällä 2015. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Poikkeusluvan perusteena on, ettei kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Pesuaineiden irtomyynnistä keskusteltiin Brysselissä8.12.2014 10:18:14 EETTiedote

Euroopan komission pesuainetyöryhmä keskusteli pesuaineiden irtomyynnistä Brysselissä 5.12.2014. Euroopan komissio päätti selvittää kokonaistilannetta lähettämällä jäsenmaille kyselyn irtomyynnin tilanteesta. Pesuaineiden irtomyyntiä pidetään jätteiden määrän vähentämisen kannalta kannatettavana, mutta kuluttajien turvallisuus on pystyttävä takaamaan. Suomessa asiasta keskusteltiin syksyllä vilkkaasti sen jälkeen, kun valvovan viranomaisen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tulkinnan mukaan pesuaineita ei saa myydä irtomyynnissä.

Tieto lisää turvaa nettiostoksilla28.11.2014 10:21:31 EETTiedote

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV), Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Säteilyturvakeskuksen (STUK), Tullin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteistiedote 28.11.2014: Verkko-ostaminen on vaivatonta, mutta se vaatii kuluttajalta myös valppautta ja osaamista. Tänään käynnistyvällä Tieto lisää turvaa -kampanjalla kiinnitetään huomiota seikkoihin, joista verkko-ostajan tulisi olla selvillä ennen ostamista. Kampanjan taustalla on joukko suomalaisia valvontaviranomaisia.

Kunskap ökar säkerheten vid köp på nätet28.11.2014 10:21:30 EETTiedote

Gemensamt meddelande från Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 28.11.2014: Nätköp är behändigt, men det kräver även vaksamhet och kunnande av konsumenten. I kampanjen Tieto lisää turvaa (Kunskap ökar säkerheten), som inleds idag, fäster man uppmärksamhet vid frågor som den som köper på nätet borde ha klart för sig före ett köp. Bakom kampanjen står ett antal finländska tillsynsmyndigheter.

Information Brings More Security When Shopping Online28.11.2014 10:21:29 EETPress release

Joint press release of the Finnish Competition and Consumer Authority (FCCA), the Finnish Transport Safety Agency (Trafi), the Finnish Medicines Agency (FIMEA), the Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland (STUK), Finnish Customs, and the Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) on 28 November 2014: Online shopping is effortless, but it requires that the consumers are aware of its risks and remain alert. The campaign ‘Information Brings More Security’, launched today, draws attention to issues that online shoppers should consider before placing an order online. The campaign is organises by a group of Finnish supervision authorities.