Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Allt ljusare konjunkturutsikter vid SMF-företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. På Österbottens NTM-centrals område är resultaten av SMF-företagsbarometern hösten 2021 uppmuntrande, för företagen ser mer hoppfullt på framtiden än tidigare.

De företag som besvarade enkäten ser ljust på den närmaste framtiden. På Österbottens NTM-centrals område var saldotalet för företagens allmänna konjunkturutsikter +17. Förväntningarna på omsättning, lönsamhet och antalet anställda var också de positiva.Saldotalen ligger redan på en högre nivå än var det låg i de mätningar som gjordes före början av coronaviruspandemin. De österbottniska företagens uppfattningar följer medeltalen för hela landet. SMF-företagens tillväxtambitioner har inte ökat på nytt i samma takt som de positiva utsikterna. Av de företag som besvarade enkäten uppger ca 40 procent att de är starkt tillväxtorienterade eller tillväxtorienterade i mån av möjlighet.

I enkäten kartlades bl.a. internationalitet och utvecklingsbehov hos företagen på området

Av de företag som besvarade enkäten uppger 25 procent att de idkar export eller affärsverksamhet utomlands, vilket är mer än genomsnittet för hela landet. Det vanligaste är direkt varuexport och största delen exporterar till de övriga nordiska länderna. Endast få företag har använt sig av internationaliseringstjänster. På Österbottens NTM-centrals område är det främst fråga om Business Finlands, Finnveras och NTM-centralens tjänster.

SMF-företagen på Österbottens NTM-centrals område anser att största utvecklingsbehoven finns inom marknadsföring och försäljning. Utvecklingsbehov ses också inom personalutveckling och personalutbildning. De största externa hindren för utvecklingen är det allmänna konjunktur-/ekonomiläget, tillgången till arbetskraft och konkurrenssituationen.

Nästan en fjärdedel har sökt och fått extern finansiering för i första hand investeringar i maskiner, anordningar och byggnader. Endast få anser att förutsättningarna för att få finansiering eller villkoren för finansieringen skulle ha gjort det svårare att genomföra projekt. Av de företag som besvarade enkäten har 37 procent ansökt om finansiering eller stöd på grund av coronapandemin. De mest populära stödformerna var Business Finlands företagsstöd, Statskontorets kostnadsstöd och NTM-centralens företagsstöd.

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) deltog sammanlagt 242 små och medelstora företag i barometern. Av dem var 65 % företag i servicebranschen, 19 % industriföretag, 8 % företag i byggnadsbranschen och 8 % företag i handelsbranschen. Undersökningen gjordes av Taloustutkimus Oy.

Nyckelord

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen (Österbotten), tfn 029 460 2631
Finnvera, regionchef Essi Kypärä (Mellersta Österbotten), tfn 029 460 2603
NTM-centralen i Österbotten, arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten minskade i augusti till samma nivå som före coronapandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av augusti sammanlagt 7 390 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 104 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 2 216 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den näst lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med juli månad minskade arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys laski elokuussa koronaa edeltäneelle tasolle Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa yhteensä 7390 työtöntä työnhakijaa. Se on 3104 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 2216 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste vähentyi 2,0 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 1,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu osaajapula eri toimi- ja ammattialoilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään yli kunta- ja organisaatiorajojen. Syyskuussa yritykset kohtaavat kansainvälisiä osaajia Talent Coastline Match&Catch virtuaalisessa rekrytointitapahtumassa 29. syyskuuta.

Företagen i Österbottens NTM-centrals område har under det gångna året satsat på att förbättra konkurrenskraften och digitaliseringen samt utveckla kompetensen (Österbotten, Mellersta Österbotten)9.9.2021 06:01:00 EEST | Tiedote

Coronapandemin är inte över ännu, men investeringar har intresserat företagen. Enligt den senaste SMF-företagsbarometern verkar de allmänna konjunktursiffrorna uppmuntrande och företagen ser mer förhoppningsfullt än tidigare på framtiden. Sysselsättningsläget på Österbottens NTM-centrals område är bland landets bästa och antalet nya lediga jobb har fördubblats jämfört med året innan.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)9.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum