Aluehallintovirasto

Ändringar i miljötillståndet för Korpo avloppsreningsverk

Dela

Regionförvaltningsverket har ändrat miljötillståndet för Korpo avloppsreningsverk i Pargas stad. Avloppsreningsverkets funktion ska emellertid ytterligare effektiviseras.

Miljötillståndet för Korpo avloppsreningsverk har ändrats på ansökan av Pargas stad. Regionförvaltningsverket godkände inte alla ändringar som föreslogs i ansökan utan reningsverket ska ytterligare effektivisera funktionen.

Slam som bildas i reningsverken i Korpo och Houtskär kan hanteras på övertäckta plattformar enligt de ändrade tillståndsvillkoren. Slamfältet som tidigare användes ska tömmas före utgången av oktober 2021. För att reningsverket effektivt ska kunna hantera avloppsvatten som uppstår i avloppsområdet föreslog sökanden att hämtningen av slam från sedimenteringsbrunnar och avloppsvattenbehållare från andra ställen avbryts. Regionförvaltningsverket ansåg att förbudet var nödvändigt. Mottagningen av slam från andra ställen är förbjuden tills myndigheterna har säkerställt att reningsverket utöver avloppsvatten som bildas i området också kan hantera slam som hämtas från andra ställen.

Regionförvaltningsverket har ålagt Pargas stad att granska reningsverkets funktion och slamhanteringen och mottagningen av slam från sedimenteringsbrunnar och avloppsvattenbehållare som en helhet. Staden ska lämna planerna i ärendet till regionförvaltningsverket senast den 31 januari 2022.

Samtidigt godkändes också Pargas stads utredning gällande utloppsplatsen för avloppsvatten. Regionförvaltningsverket anser att det utgående från utredningen inte finns behov att flytta utloppsröret.

Databasen över vatten- och miljötillstånd

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut nr 139/2021 och 140/2021 som meddelades 12.5.2021 hittas i databasen över vatten- och miljötillstånd. Du hittar besluten enkelt om du skriver ärendets diarienummer i sökordsfältet (ESAVI/5906/2017, ESAVI/2851/2017).

Databasen över vatten- och miljötillstånd är regionförvaltningsverkets tjänst där man hittar inledda, delgivna och beslutade vatten- och miljötillståndsärenden samt tillhörande offentliga handlingar som offentliggörs i det allmänna datanätet.

Regionförvaltningsverket fattar beslut i ansökningar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Då regionförvaltningsverket beviljar tillstånd samordnar det miljöanvändningen och aktiviteter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.


Mer information
miljööverinspektör Katja Varantola, tfn 0295 016 545
miljöråd Reetta Klemetti, tfn 0295 016 509
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum