Digi- ja väestötietovirasto

Ändringar i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas betjäningstider från och med 22.5.2023

Dela
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utökar sina betjäningstider för telefontjänsten för privatpersoner från och med 22.5.2023. I fortsättningen betjänar vi per telefon måndagar kl. 9–15. Övriga vardagar betjänar telefontjänsten för privatpersoner kl. 9–12.

"Vi strävar efter att vägleda våra kunder att använda våra e-tjänster så mycket som möjligt och utvecklar dem kontinuerligt. Ändå finns det också behov av personlig rådgivning. Därför utökar vi öppettiderna för vår telefontjänst.Nu utökar vi telefontjänstens öppettider på måndagar och i framtiden är vårt mål att utöka våra betjäningstider för telefontjänsten även under andra vardagar", berättar Heidi Rantatulkkila, direktör för enheten Personkunder vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Våra övriga telefontjänster betjänar som tidigare:

  • Medborgarrådgivningens telefontjänst: vardagar kl. 8.00–21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00
  • Telefontjänst på nordsamiska: tisdagar kl. 9.00–11.00
  • Adresstjänsttelefonen: varje dag kl. 8.00–22.00
  • Telefontjänst för organisationskunder: vardagar kl. 10.00–15.00

Se telefonnumren till kundtjänsten för privatpersoner: https://dvv.fi/sv/privatpersonernas-kundbetjaning

Ändringar även i besökstiderna från och med 1.6.2023

I och med sommaren ändras också serviceställenas öppettider. Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas elektroniskt eller per telefon.

Endast vigsel, registrering av utlänningars personuppgifter, vissa notarius publicus tjänster samt registrering av Suomi.fi-fullmaktsrätt med hjälp av en tjänsteman förutsätter ett personligt besök hos vår kundtjänst.

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok

När det gäller tjänster som kräver besök betjänar vi i huvudsak med tidsbokning, så boka tid på förhand.

Om du inte har bokad tid till vår kundtjänst,

Nyckelord

Bilder

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum