Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ändringar i verksamheten vid Vasas hälsostationer, rådgivningar, skolhälsovård och tandvård

Dela

Öppenhälsovården i Vasa stad, dvs. hälsostationerna, rådgivningarna och skolhälsovården fungerar under 23-29.3.2020 vecka 13 enligt följande plan. Dessutom i tandvården den icke-brådskande tandvården inom 20.3.-13.4.2020 för patienter inom riskgrupperna förflyttas till en senare tidpunkt.

Misstankar om coronavirus

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset, ska du alltid först ta kontakt PER TELEFON med din egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15.

Andra tider ring till det riksomfattande journumret 116 117.

Misstankar om coronavirusfall strävas till att hänvisas vidare till Vasa centralsjukhus för provtagning.

  • Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770
  • Gerby hälsostation tfn 06 325 1711
  • Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691
  • Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666
  • Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500

Personer med symptom för andra luftvägsinfektioner

Brådskande mottagning av patienter med andra luftvägsinfektionssymtom koncentreras från onsdag 18.3 till Huvudhälsostation (Dammbrunnsvägen 4). Ingång på husets norra gavel, från huvudingången till höger runt hörnet på byggnaden. Detta berör tills vidare inte de som bor i Lillkyro, dessa hänvisas ännu till egen hälsostation.

Till mottagningen ska man reservera tid via sin egen hälsostation per telefon.

Huvudhälsostationens mottagning är öppen må–fr kl. 8 – 16.

Mer personal har lagts till i telefontjänsterna vid hälsostationer, så att man klarar av att svara snabbt. I telefontjänst finns även läkare, som vid behov kan stöda sjukskötarna vid bedömningen av vårdbehov.

De symtom på övre luftvägsinfektion som sköts vid den brådskande mottagningen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

– Eftersom det för en vanlig människa är svårt att veta, om de egna symtomen orsakas av influensa, coronavirus eller något annat virus som orsakar symtom av förkylningstyp, ombeds alla som behöver anvisningar om och vård av luftvägsinfektioner alltid först ringa till hälsocentralens tidsbokning, berättar Vasa stads överläkare Leena Kettunen.

På övriga hälsostationer i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion från och med onsdag 18.3.2020.

Andra hälsostationspatienter som behöver brådskande vård

Från och med måndag 23.3.2020 koncentreras mottagningen av andra brådskande hälsostationspatienter till Dammbrunnens hälsostation (Dammbrunnsvägen 3). Såväl till skötar- som läkarmottagning tas patienter in genom tidsbokning per telefon via den egna hälsostationen.

Mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är öppen må-to kl. 8-16, fredagar kl. 8-14.

Brådskande mottagningen vid Dammbrunnens hälsostation är den enda verksamhetspunkten, dit du kan komma även utan ett telefonsamtal, ifall du är i behov av omedelbar hjälp (t.ex. sår, fallande).

I livshotande nödfall rings 112.

I akuta sjukdomsfall bedömer en sjukskötare behovet av vård, ger anvisningar för vård hemma samt anvisar dig vid behov till läkarmottagning.

I fall som inte är brådskande ber vi dig ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Icke-brådskande tidsbokningsmottagning

Icke-brådskande mottagningstider till såväl skötare som läkare vid hälsostationerna har börjat avbokas. I fråga om varje patient bedöms situationen, varefter patienten kontaktas per telefon. Vid behov ordnas en tid till mottagningen. Patienter, vars mottagningstider nu avbokas, placeras i kallelsekö, och dessa blir inkallade till mottagningen när situationen normaliserats.

På alla hälsostationer fortsätter verksamheten ännu under 23-29.3.2020 vecka 13, men till andra än Dammbrunnens och Lillkyro hälsostationer kommer enbart de patienter in som har en bokad mottagningstid.

Verksamheten på frakturpolikliniken fortsätter i samband med Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4, 2 våningen.

Verksamheten i polikliniken för könssjukdomar fortsätter i samband med Dammbrunnens hälsostation, Dammbrunnsvägen 4, 2 våningen.

Mödrarådgivningen

Verksamheten fortsätter i den centraliserade mödrarådgivningens utrymmen på Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 3 våningen. Vi ber att enbart den väntande modern kommer till rådgivningens utrymmen.

Barnrådgivningen

Barnrådgivningsverksamheten fortsätter i den egna verksamhetspunkten tills vidare. Från och med 30.3.2020 avbokas alla åldersenliga kontroller av barn över 6 månader.

Ifall du bär oro över ditt barns tillväxt eller utveckling, ta kontakt med den egna rådgivningen per telefon; vid behov arrangerar vi ett rådgivningsbesök. Vi ber att barnet kommer till rådgivningen med bara en av sina målsmän. Och som normalt, kom inte till rådgivningen, ifall barnet har symptom för någon luftvägsinfektion.

Familjeplaneringsrådgivningen

Verksamheten fortsätter i de tidigare utrymmena på Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 4 våningen.

Skol- och studerandehälsovård

En stor del av hälsovårdarna har överförts till epidemiförebyggande arbete och som stöd för mottagningsverksamheten. Hälsovårdaren nås dock vid behov genom Wilma eller läroanstaltens elektroniska ärendehantering.

Tandvård

Den icke-brådskande tandvården inom 20.3.-13.4.20 för patienter inom riskgrupperna förflyttas till en senare tidpunkt.

Sjukdomsbilden och exponeringsuppgifter utreds i fråga om alla patienter, även de som redan har fått en tid till icke-brådskande vårdmottagning.

Vardagsjour

Patienter som exponerats för eller insjuknat på grund av coronavirus sköts endast i brådskande fall och som sista patient för dagen. All annan icke-brådskande vård skjuts upp, till dess det har säkerställts att patienten inte har virus.

Du kommer väl inte till tandvårdens jour ifall du känner dig sjuk (du har feber, hosta, snuva, ont i halsen eller liknande). Tack!

Du kan boka tid för akut tandvård på numret 06 325 2202 må-to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15. Tandvårdsjourtiden må-to kl. 8–16 och fre kl. 8–15 i olika tandkliniker.

Nyckelord

Kontakter

Överläkare Leena Kettunen, leena.kettunen@vaasa.fi, tfn 06 325 1626
Läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, Heikki Kaukoranta, heikki.kaukoranta@vaasa.fi, tfn 040 528 3443
Ledande övertandläkare Katri Palo, katri.palo@vaasa.fi, tfn 06 325 2118

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum