Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ängsområden och strandnatur restaureras i Vasa

Dela

Den biologiska mångfalden förbättras på det landskapsmässigt viktiga strandområdet med stort miljövärde från Gustavsborg till Sunnanvik. Samtidigt restaureras ängsområden på flera ställen i Vasa. Vasa stads grönområdesenhet har fått understöd för projekten ur miljöministeriets livsmiljöprogram Kommun-Helmi.

Strandområdet vid Gustavsborg-Sunnanvik är skyddat som en värdefull och nationellt betydelsefull kulturmiljö och den är mycket viktig också med tanke på naturens mångfald. Området är också Vasabornas populäraste fritidsmotionsrutt nära Vasas centrum.

– Strandområdets vassrugg avlägsnas maskinellt och med arbetskraft och på området sätts murkna träd längs hela strandlinjen på lämpliga platser. Insekternas levnadsförhållanden förbättras bland annat med insekthotell. Också invasiva främmande arter såsom jättebalsamin- och vresrosförekomster avlägsnas. Syftet med restaureringsåtgärderna är att strandens mångfald och mångsidighet bevaras och att den utvecklas i en bättre riktning än tidigare, berättar grönområdeshortonom Leila Roininen.

Under det kommande året sätts även ängsområden i stånd på olika håll i Vasa.

– Ängsområdet vid Gerby historiska äppelträdspark jämnas något, så att maskinell slåtter blir möjlig. Området är historiskt viktigt och syftet är att utveckla det småningom till en pärla bland naturobjekten i bostadsområdet. På området utreds också möjligheten att ha betande får inför nästa sommar, säger Roininen.

Dessutom restaureras det videbevuxna ängsområdet vid Rågmossvägen som bostadsområdets näräng och kanterna av odlingslotterna i Gamla Vasa, Sunnanvik och Hemstrand som ängar. Främmande arter utrotas i närheten av odlingslottsområdena och vid behov formas dikena till exempel med grunddammar som gör att näringsämnen långsammare förs vidare till större vattendrag. Kantområdena jämnas ut och skalas av så att det är möjligt med maskinell slåtter.

Med livsmiljöprogrammet Helmi stärks den biologiska mångfalden

Syftet med livsmiljöprogrammet Helmi som miljöministeriet inlett är att stärka den biologiska mångfalden i Finland, förbättra tillståndet i värdefulla livsmiljöer och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Samtidigt begränsas klimatförändringen och främjas anpassningen till den.

I Helmi-programmet ger man sig i kast med den direkta orsaken till att Finlands natur utarmas: att livsmiljöerna minskar och deras kvalitet försämras. För att stärka naturens mångfald genomför man till exempel följande insatser:

  • skyddar och restaurerar myrar.
  • restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
  • sköter vårdbiotoper.
  • vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, såsom sandstränder.
  • Helmi-programmet är en central metod för att stoppa utarmningen av Finlands natur. Programåtgärderna hjälper hundratals hotade arter samt en stor del av vårt lands hotade naturtyper. Programmet baserar sig på markägarnas frivillighet.

Läs mera: https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Kontakter

Grönområdeshortonom Leila Roininen, 040 095 9179, leila.roininen@vaasa.fi

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

KORJATTU: Kirjastolla kokoontuu keväällä ilmastoaiheiset lukupiirit suomeksi ja ruotsiksi15.1.2021 12:48:21 EETTiedote

KORJATTU KOHTA: RUOTSINKIELISEEN LUKUPIIRIIN ON ILMOITTAUDUTTAVA MARJA.MIKOLA@VAASA.FI. Vaasan kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa lukupiirikampanjassa, jossa voi lukea, keskustella ja kuunnella ilmasto- ja luontokriisistä paikan päällä kirjastossa. Ilmastolukupiirit kokoontuvat pääkirjastossa kevään aikana tiistaisin (suomeksi) ja lauantaisin (ruotsiksi).

Årets unga konstnär 2021 är Joel Slotte – Utställning i höst i Vasa15.1.2021 11:02:04 EETTiedote

En utställning av Joel Slotte, som valts till årets unga konstnär 2021, får vi på hösten se i Vasa. Verk av den Karlebybördiga bildkonstnären är utställda på Tikanojas konsthem 1.10.2021-23.1.2022 som en del av jubileumsårets program. Utställningen inleder samarbetet mellan Tammerfors konstmuseum och Vasa stads museer med den traditionellt viktiga Årets unga konstnär –traditionen, som varje år lyfter fram en lovande konstnär under 35 år. Samarbetet lyfter å ena sidan fram en regional ung konstnär och å andra sidan är utställningen i Tikanojas konsthem också konsthemmets satsning på barns och ungas konstfostran.

Vuoden nuori taiteilija 2021 on Joel Slotte – Näyttely syksyllä Vaasassa15.1.2021 11:01:02 EETTiedote

Vuoden 2021 nuoreksi taiteilijaksi valitun Joel Slotten yksityisnäyttely nähdään syksyllä Vaasassa. Kokkolasta lähtöisin olevan kuvataiteilijan teoksia on esillä Tikanojan taidekodissa 1.10.2021-23.1.2022 osana juhlavuoden ohjelmistoa. Näyttely aloittaa yhteistyön Tampereen taidemuseon ja Vaasan kaupungin museoiden välillä valtakunnallisesti merkittävällä Vuoden Nuori Taiteilija -traditiolla, joka vuosittain nostaa esiin lupaavan alle 35-vuotiaan taiteilijan. Yhteistyö nostaa esiin yhtäältä alueellisen nuoren taiteilijan, ja toisaalta näyttely Tikanojan taidekodissa perustuu myös taidekodin lasten ja nuorten taidekasvatukselliseen painotukseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum