Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Anmärkningar vid en tredjedel av asbestrivningsarbeten

Dela
Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar tillstånd för asbestsanering som utförs på arbetsplatsen och asbestrivningsarbeten. Vid en tredjedel av inspektionerna vi gjort vid asbestrivningsarbeten har vi upptäckt brister i skyddet av hanteringen av asbestdamm, förhandsanmälningarna om asbestarbete och säkerhetsplanerna för asbestarbete”, berättar överinspektör Mikko Koivisto.

Arbetarskyddsmyndigheterna får mest kontakter med anknytning till byggbranschen uttryckligen gällande asbest. De som tar kontakt berättar till exempel om eventuella problem med asbest.

Inspektionerna av asbesttillstånd anknyter till arbetsgivarens tillståndsprocess. "Då har arbetsgivaren ett intresse av att få tillstånd för asbestsanering och tillståndsärendena har i regel varit i skick. De luftbehandlingsanordningar som används vid asbestarbete har samlat flest anmärkningar vid dessa inspektioner”, konstaterar överinspektör Mikko Koivisto.

Som en del av övervakningen av asbestsanering övervakar arbetarskyddsmyndigheterna anmälningsförfarandet för asbestsanering. Den som påbörjar asbestsanering ska göra en skriftlig förhandsanmälan om asbestsanering till den regionala arbetarskyddsmyndigheten.

”Förhandsanmälan ska lämnas in sju dagar innan saneringsarbetet inleds. Övervakningen riktas bl.a. till anmälningar där anmälningstiden på sju dagar inte uppfylls. I fråga om nödarbete, t.ex. rörbrott, ska förhandsanmälan göras genast när det är möjligt. Annan motiverad avvikelse från anmälningstiden förutsätter godkännande av den regionala arbetarskyddsmyndigheten”, påminner överinspektör Mikko Koivisto.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, mikko.koivisto@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hieronta-alan yrittäjälle ehdollista vankeutta törkeästä kiskonnasta sekä useista muista rikoksista31.5.2023 10:07:23 EEST | Tiedote

Hieronta-alalla toimivan yrityksen toimitusjohtaja tuomittiin yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen useista rikoksista. Toimitusjohtaja tuomittiin muun muassa viidestä törkeästä kiskonnasta, yhdestä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, kolmesta työsyrjinnästä, luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä sekä kahdesta nuorten työntekijöiden suojelusäännösten rikkomisesta. Käräjäoikeus hylkäsi muun muassa ihmiskauppaa ja kahta kiskonnantapaista työsyrjintää koskevat syytteet. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 30.5.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum