Valtiokonttori

Ansökan om ersättning för stängning för medelstora och stora företag har börjat

Dela

Statskontoret öppnade ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag torsdagen den 15.7. Ansökningstiden slutar 13.8. En revisorsrapport behövs som bilaga till ansökningen.

Statskontoret öppnade ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag på torsdagen den 15.7. Ersättningen gäller för företag och koncerner som har minst 50 anställda och kundlokaler som förra våren förordnades hållas stängda för kunderna enligt myndighetsbeslut på basen av lagen om smittsamma sjukdomar eller lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Vi rekommenderar att innan du fyller i ansökan, kontrollerar start- och slutdatum för de regionala stängningsperioderna i enlighet med lagen på Statskontorets webbplats. 

Ersättning kan sökas av till exempel restauranger, gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar eller inomhuslekparker. Till ersättningen för stängning tillämpas ett nytt EU statsunderstödsprogram där coronastödens maximisumma är sammanlagt 10 miljoner euro. Stödsumman per företag/koncern är maximalt 1,8 miljoner euro. 

En rapport från revisorn behövs som bilaga till ansökningen om ersättning för stängning

Det medelstora eller stora företaget/koncernen som ansöker om ersättning för stängning ska lämna in en revisorsrapport som bilaga till ansökningen med uppgifter om omsättningen för stängnings- och jämförelseperioderna, stängningsperiodens förlust samt löne- och andra kostnader. Ansökningsblanketten ska lämnas in till Statskontoret under ansökningstiden, innan den 13.8. kl 16.15. Revisorns rapport ska vara inlämnad innan utgången av oktober.  

Med ersättningen för stängning till medelstora och stora företag kan 70 procent av mellanskillnaden mellan stängningsperiodens inkomster och kostnader ersättas. Stängningsperiodens förlust kan uppgå till högst den sammanlagda summan av lönekostnader och oflexibla kostnader för stängningsperioden och för den delen av affärsverksamheten som omfattas av stängningen. Från ersättningen för stängning dras av för till samma kostnader erhållna försäkringsersättningar och övriga statliga understöd som hör till stängningsperioden. 

Ersättning måste ansökas på koncernnivå

Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag görs alltid på koncernnivå, vilket betyder att ett företag som hör till en koncern inte ensam kan ansöka om stöd. Som villkor gäller även att företagets omsättning har minskat med över 30 procent under stängningsperiodens kalendermånader jämfört med motsvarande tidsperiod år 2019. Om företaget hör till en koncern granskas omsättningens minskning på koncernnivå.

Ytterligare information om ersättning för stängning till medelstora och stora företag samt ansökningsblanketten för ansökan finns tillgänglig på Statskontorets webbsida valtiokonttori.fi/ersattningforstangningforstora. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum