Valtiokonttori

Ansökan om ersättning för stängning har upphört – ansökan om kostnadsstöd börjar nästa vecka

Dela

Ansökan om ersättning för stängning upphörde den 20.4. Det kom in 2734 ansökningar inom angiven tidsfrist.

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Statskontoret tog emot sammanlagt 2734 ansökningar under ansökningstiden, vilket är i genomsnitt ungefär 91 ansökningar per dag. Det är färre ansökningar än vad som inlämnades under stängningsersättningens första omgång, då det kom sammanlagt 5950 ansökningar.

Av de mottagna ansökningarna har cirka 1790 getts ett beslut till och med den 22.4. Den genomsnittliga hanteringstiden för ansökningarna har varit 4 dagar. Hanteringstiden för de ansökningar som krävt mera åtgärder har som längst varit ungefär en månad. De ansökningar som ännu inte hanterats beräknas handläggas under följande tre veckor.

Ersättning för stängning har beviljats för ungefär 35 miljoner euro

Ersättning för stängning har hittills beviljats för cirka 35 miljoner euro när ungefär 25 % av ansökningarna ännu inte hanterats. Den genomsnittliga stödsumman har varit cirka 20 000 euro och andelen godkända ansökningar är 96 %.

Mest ersättning för stängning har beviljats till Nyland för branscherna förplägnadsverksamhet, idrottsverksamhet samt nöjes- och rekreationstjänster.

Aktuell statistik om ansökningarna gällande ersättning för stängning och hanteringssituationen finns tillgänglig på stängningsersättningens statistiksida.

Kostnadsstödets sjätte ansökningsomgång börjar den 26.4. kl 9

Kostnadsstödets sjätte omgång riktar sig speciellt till inkvarterings-, restaurang- och evenemangsbranscherna. Även företag verksamma i andra branscher kan beviljas stöd, om verksamheten har varit mål för myndighetsrestriktioner gällande bekämpningen av coronapandemin under stödperioden 1.12.2021.-28.2.2022.

Ansökan om stöd förutsätter att företaget har ett FO-nummer. Det krävs även att företaget har till stödperioden berättigade oflexibla kostnader för minst 2000 euro. Stöd beviljas på basen av uppstådda kostnader och minskningen av företagets omsättning. För att stöd ska beviljas förutsätts att företagets omsättning har minskat med över 25 % i förhållande till jämförelseperioden.

Mera detaljerad information om villkoren och ansökningsförfarandet finns tillgänglig på kostnadsstödets webbsida. Där finns även en räknare som man kan simulera stödbeloppet med samt svar på vanliga frågor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador.