ELY-keskukset

Ansökan om finansiering för små och medelstora industriföretags investeringar i näringsåtervinning och kolbindning fortsätter

Dela

Understöd kan sökas från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för investeringar i näringsåtervinning och kolbindning. Syftet med försöksprogrammet är att stöda utveckling och ibruktagning av ny teknologi i anslutning till näringsåtervinning, berättar Anja Norja på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Understödet kan beviljas för investeringar i maskin-, anordnings- och bygginvesteringar, som syftar till att behandla gödsel eller rejekt från biogasanläggningar till högt förädlade gödselpreparat eller andra förädlade produkter och dessutom för andra investeringar i näringsåtervinning och kolbindning.

Understödet riktas till små och medelstora företag. Av de godtagbara kostnaderna utgör understödsbeloppet 55 % för småföretag och 45 % för medelstora företag. Den pågående urvalsperioden går ut 31.3.2022. För ändamålet finns cirka 1,5 miljoner euro tillgängligt. Sökningen är rikstäckande.

Finansieringen kommer från regeringsprogrammets särskilda anslag, som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för administrationen av understöden.

Nyckelord

Kontakter

Utvecklingsexpert Anja Norja, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 587, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 701, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@gov.fi

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum