ELY-keskukset

Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen

Dela

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.2021–31.3.2021.

Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket

Projektets uppgift är att aktivt kommunicera om utnyttjande av näringsämnen från jordbruket och produktion av biogas. I projektet ges råd till företag om tillgängliga finansieringsmekanismer och tekniska lösningar såsom även hjälp för att utveckla projektplaner. Dessutom skapas nätverk för aktörer inom branschen och framställs material i syfte att främja nya tänkesätt och verksamhetsformer.

Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel

Projektets syfte är att främja effektiv återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel genom att söka lösningar på problem i anslutning till stora näringskoncentrationer av gödsel inom pälsproduktionen. I projektet förutsätts att lösningar på pälsdjursföretagarnas utmaningar i fråga om att hantera och återvinna näringsämnen tas fram i intensivt samarbete med branschaktörerna.

Framtidens jordbrukare

Syftet med projektet är att främja samarbetet mellan läroverken inom naturresursbranschen i syfte att utveckla undervisningen och framställa läromedel samt utföra praktiska försök på undervisningsgårdarna och öka kunskapen och kunnandet om återvinning, hållbara energilösningar, cirkulär ekonomi samt stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen.

Ansökan

Ansökningsannonsen finns på webbplatsen för försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020-2022: https://www.ely-keskus.fi/sv/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020. I annonsen beskrivs projektens uppgifter, ansökningarnas urvalskriterier och andra frågor i anslutning till ansökan mera ingående.

Ansökan görs på ansökningsblanketten för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (ely30B1_sv 05/2020). Ansökningsblanketten (stödansökan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet) finns på webbadress https://www.ely-keskus.fi/sv/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:
Utvecklingsexpert Anja Norja, tfn 0295 027 587, anja.norja@ntm-centralen.fi
Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, tfn 0295 027 701, hanna.makimantila@ntm-centralen.fi
Jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, tfn 050-382 5748,
marja-liisa.tapio.bistrom@mmm.fi

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum