Sitra

Ansökan till expertgrupperna i EU-finansierat hälsodataprojekt är öppen

Dela

Inom EU-finansierat projekt TEHDAS utvecklas gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata och planering av infrastruktur. Ansökan till projektets expertgrupper och forum pågår i hela Europa fram till 21.3.2021.

Bild: Sitra
Bild: Sitra

Samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) för hälsosektorn inom EU har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata. I arbetet deltar 26 länder.

Projektet skapar en grund för den hälsodatarymd som ska byggas i Europa. Syftet med utvecklingsprojektet är att medborgare, organisationer och företag ska gynnas av en datasäker, sömlös tillgång till hälsodata oavsett plats. De riktlinjer som projektet resulterar i kommer också att utnyttjas vid beredningen av ny lagstiftning.

”Projektet förutsätter bred expertkompetens i olika länder och därför har vi startat en öppen ansökan till samarbetet”, säger projektledare Markus Kalliola på Sitra. ”Syftet med ansökan är att erbjuda europeiska aktörer och organisationer jämlika möjligheter att delta och påverka utvecklingen av den europeiska hälsodatarymden.” 

Projektet är uppdelat i tematiska arbetspaket och inom samarbetet kan man söka till fyra arbetspaket och intressentgruppsforum. I dem behandlas frågor kring hälsodata ur flera olika perspektiv. Ansökan omfattar följande teman: samarbete och hållbarhet, förvaltningsmodellen för sekundär användning av hälsodata, infrastrukturplanering samt tydliggörande av medborgarens roll.

Närmare beskrivningar om arbetspaketens innehåll och samarbetskraven finns på projektets webbplats. Ansökan till expertgrupperna och forumen i de fyra arbetspaketen samt det omfattande intressentgruppsforumet pågår 1–21.3.2021.

Samarbetsprojektet TEHDAS grundar sig på Europeiska kommissionens arbetsprogram för hälsa (EU Health Programme) som offentliggjordes 2020. Länderna som deltar i TEHDAS-projektet utsåg Sitra att samordna projektet.

Samarbetsprojektet TEHDAS genomförs som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa.


Kontakter:     

Markus Kalliola, projektledare, Sitra, Hälsodata 2030-projekt
markus.kalliola@sitra.fi, +358 (294) 618 432

Kirsi Suomalainen, Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
kirsi.suomalainen@sitra.fi, +358 (294) 618 243

Nyckelord

Bilder

Bild: Sitra
Bild: Sitra
Ladda ned bild

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och reformer. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

A new study confirms ambitious climate targets can be achieved while the economy grows9.4.2021 02:00:00 EEST | Press release

Ambitious climate targets can be achieved at the same time as economic growth, according to the study “Growth-positive zero-emission pathways to 2050”, published by the Finnish Innovation Fund Sitra. However, achieving the 1.5-degree climate target set in the Paris Agreement will require strong and consistent action from countries around the world in the coming decades, the study finds.

Beräkningar av alternativkostnader: Det är även ekonomiskt lönsamt att satsa mer på ungas kompetens än i nuläget8.4.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Kostnader på upp till 18 miljarder euro orsakas varje år för den offentliga ekonomin av att alla vuxna inte kommer in i arbetslivet. Det skulle alltså vara lönsamt för Finland att satsa mer på kompetens. Till exempel varje euro för de unga betalar sig mångdubbelt på lång sikt. Vi utredde alternativkostnader för kompetensutveckling. Utredningen erbjuder beslutsfattare vägkost för beslutsfattande under ramförhandlingarna.

Laskelmat vaihtoehtoiskustannuksista: Nuorten osaamiseen on taloudellisestikin kannattavaa panostaa nykyistä enemmän8.4.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Julkiselle taloudelle aiheutuu vuosittain jopa 18 miljardin euron kustannukset siitä, että kaikki aikuiset eivät pääse mukaan työelämään. Suomen kannattaakin panostaa osaamiseen nykyistä enemmän. Esimerkiksi jokainen euro nuoriin maksaa itsensä pitkällä aikavälillä moninkertaisesti takaisin. Selvitimme osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannuksia. Selvitys tarjoaa päätöksentekijöille eväitä kehysriihen valintoihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum