Uudenmaan ELY-keskus

Antalet arbetslösa arbetssökande vars jobbsökning har varat i över två år fortsätter öka (Nyland)

Dela

Antalet personer som varit arbetslösa över två år var 22 809, vilket ger en årsförändring på 25,7 % jämfört med juni 2020.

I slutet av juni var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 87 444 i Nyland. Av dem var 83 846 utan anställning och 3 598 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 12 914 personer (-13,3 %) och antalet permitterade med 12 589 personer (-77,8%).

Det totala antalet arbetslösa minskade med 25 503 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 22,6 %, vilket är näst bäst efter Åland (-39,1 %). I slutet av juni utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,9 % av arbetskraften, vilket är lika stor som medelvärdet för hela landet (9,9%).

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 8 235 personer, vilket är 4 132 (-33,4 %) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 37 451 långtidsarbetslösa, vilket är 7 772 färre än i slutet av juni 2021. Årsförändringen för antalet långtidsarbetslösa var -17,2 %. Antalet personer som varit arbetslösa över två år var 22 809, vilket ger en årsförändring på 25,7 % jämfört med juni 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 18 220, vilket är 3 640 (-16,7 %) personer färre än i fjol.

Till Nylands arbets- och näringsbyrå anmäldes i maj 31 747 nya lediga jobb, dvs. 27,2 % (6 797 jobb) mer än ett år tidigare. Årsförändringen för hela landet var 19,4 %.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.