Uudenmaan ELY-keskus

Antalet arbetssökande utan anställning ökade i Nyland (Nyland)

Dela

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 114 797 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland(NTM-centralen). Av dem var 100 048 utan anställning och 14 749 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 065 (-12,3 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen lägst i hela landet. I slutet av juli utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 13 % av arbetskraften, vilket är två procentenheter färre än året innan.

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande 1 850 (1,6 %) personer fler än föregående månad. I juli ökade antalet arbetssökande utan anställning med 3 288 (3,4 %) personer jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 1 438 personer (-8,9 %) jämfört med månaden innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 12 504 personer, vilket är 3 576 (-22,2%) personer färre än ett år tidigare. I regionen fanns det 45 999 långtidsarbetslösa, vilket är 18 360 (66,4 %) fler än i slutet av juli 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 22 565, vilket är 706 (-3 %) personer färre än i fjol.

I juli anmäldes till Nylands TE-byrå 22 550 nya lediga jobb, dvs. 5 412 (31,6 %) fler än ett år tidigare.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Nyckelord

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I augusti nästan 31 000 nya lediga jobb i Nyland (Nyland)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 102 729 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 90 809 utan anställning och 11 920 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 11 314 (-9,9 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen fjärde lägst i hela landet. I slutet av augusti utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 11,7% av arbetskraften, vilket är 1,4 procentenheter färre än året innan.

Elokuussa lähes 31 000 uutta avointa työpaikkaa Uudellamaalla (Uusimaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 809 ja lomautettuja 11 920. Työttömien kokonaismäärä laski 11 314 (-9,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan neljänneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,7 %, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Över en miljon euro för vattenvård i Nyland 202116.9.2021 13:37:13 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland understöder i år också vattenvårdsprojekt: NTM-centralen beviljade 27 projekt prövningsbaserade statsunderstöd till ett totalt belopp om nästan 1,3 miljoner euro. De flesta av projekten genomförs i år, inom några fortsätter verksamheten fram till 2023. Flest understöd beviljades projekt i de västra delarna av Nyland. NTM-centralen i Nyland är emellertid särskilt nöjd med att det kom in fler understödsansökningar från östra Nyland än tidigare. Understöd beviljades bland annat för förbättring av Lappträskets status och användningen av sjön. – Genom projektet kommer Lappträskets status att börja förbättras långsiktigt, berättar specialforskare Pasi Lempinen. Åtgärder vidtas för att reducera belastningen på Lappträsket och förbättra dess ekologiska status på lång sikt. Genom projektet ökas nätverkandet bland invånare och diverse aktörer.Det kommer även att ge ökad kunskap om såväl vattenvård som restaureringen av Lappträsket.När belastningen på Lappträsket minskar, p

Yli miljoona euroa vesienhoitoon Uudellamaalla vuonna 202116.9.2021 13:33:08 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus tukee myös tänä vuonna vesienhoitohankkeiden toteuttamista: Se myönsi harkinnanvaraisia valtionavustuksia 27 hankkeelle yhteensä lähes 1,3 miljoonaa euroa. Suurin osa avustusta saaneista hankkeista toteutetaan tänä vuonna, joidenkin toiminta jatkuu vuoteen 2023. Avustuksia myönnettiin eniten Uudenmaan länsiosien hankkeisiin. Uudenmaan ELY-keskus on kuitenkin erityisen tyytyväinen siitä, että itäiseltä Uudeltamaalta tuli enemmän avustushakemuksia kuin aiemmin. Avustusta myönnettiin mm. Lapinjärven tilan ja käytön kohentamiseen. - Hankkeella aletaan parantaa Lapinjärven tilaa pitkäjänteisesti, erikoistutkija Pasi Lempinen kertoo. Toimenpiteillä vähennetään Lapinjärveen kohdistuvaa kuormitusta ja parannetaan sen ekologista tilaa pitkällä tähtäimellä. Hanke lisää alueen asukkaiden ja toimijoiden verkostoitumista. Se lisää myös tietoa sekä vesiensuojelusta että Lapinjärven kunnostamisesta. Lapinjärven kuormituksen vähentäminen vaikuttaa myös Lapinjärvestä laskevan Lovii

Valtatiellä 7 Vanhakylässä Loviisassa nopeusrajoitusta alennettu painuman vuoksi9.9.2021 14:44:21 EEST | Tiedote

Valtatiellä 7 Vanhakylässä Loviisassa nopeasti uusiutuvaa painumaa on paikattu, mutta epätasaisuutta on edelleen. Nopeusrajoitus 60 km/h moottoritiellä pidetään painumakohdassa siihen saakka, kunnes myöhemmin syyskuussa saadaan tehtyä parempi päällysteellä oikaisu. Odotettavissa on, että painuma uusiutuu vielä ennen vaurioituneen puupaaluhatturakenteen perusteellista korjausta. Puupaaluhatturakenteen korjauksesta on valmis suunnitelma. Hankkeen kustannusarvio on 4,1 M€. Hanke on tunnistettu tärkeäksi toteutettavaksi perusväylänpidon kohteeksi myös Väyläviraston lausunnolla olevassa investointiohjelmaluonnoksessa. Toteutusajankohtaa eikä päätöstä hankkeen toteuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum