Suomen ympäristökeskus

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn

Dela
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer sannolikt att öka antalet blågrönalgblomningar under de kommande veckorna. Situationen är typisk för tidpunkten, även om det på vissa ställen har gjorts fler blågrönalgobservationer än vanligt.
Tisdagen den 21.6.2022 gjordes en blågrönalgobservation i Puruvesi i Nyslott. Foto: Laura Härkönen
Tisdagen den 21.6.2022 gjordes en blågrönalgobservation i Puruvesi i Nyslott. Foto: Laura Härkönen

 Mera på finska.

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (SYKE). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen.

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården.

SYKE informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget i anslutning till den riksomfattande alguppföljningen inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Östersjön.fi och Vesi.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på SYKEs satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme

Bedömning av risken för algblomning

I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren (pressmeddelande 2.6.2022, SYKE)

Riksomfattande information om algblomning

Satellitobservationer

Mer information


(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@syke.fi (till 3.7.)

Havsområdet

Blågrönalgobservationer vid kusten

  • Forskare Lauri Kuismanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 125, fornamn.efternamn@syke.fi (till 3.7.)

Blågrönalgobservationer på öppna havet

  • Eotuki@syke.fi
  • Forskare Hanna Alasalmi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 064, fornamn.efternamn@syke.fi (till 24.6.)

  • Ledande forskare Jenni Attila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 078, fornamn.efternamn@syke.fi (från 27.6.)

Östersjöns tillstånd

  • Forskningschef Samuli Korpinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 811, fornamn.efternamn@syke.fi (till 24.6.)

  • Enhetschef Vivi Fleming, Finlands miljöcentral SYKE, tfn.0295 251 879, fornamn.efternamn@syke.fi (från 27.6.) 

Kommunikation

  • Kommunikationsplanerare Saara Sivonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 082, fornamn.efternamn@syke.fi (från 6.6.)

Nyckelord

Kontakter

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Tisdagen den 21.6.2022 gjordes en blågrönalgobservation i Puruvesi i Nyslott. Foto: Laura Härkönen
Tisdagen den 21.6.2022 gjordes en blågrönalgobservation i Puruvesi i Nyslott. Foto: Laura Härkönen
Ladda ned bild

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Energikrisen påskyndade energi- och klimatåtgärder i fritidsstugor30.3.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Finlands miljöcentral SYKE genomförde i början av året en enkät bland stugägare om energikrisens konsekvenser för användningen av stugan, energilösningarna och resorna till stugan. Närmare 2 800 svar inkom på enkäten och från respondenter i drygt 250 olika stugkommuner runt om i Finland. Totalt uppgav cirka 45 procent av respondenterna att de i sin stuga hade gjort vissa förändringar i fråga om uppvärmning, energianvändning eller i fråga om resor till stugan.

MAAMERI-projektet ökade förståelsen för vad som krävs för att Skärgårdshavet ska kunna återhämta sig27.3.2023 14:33:58 EEST | Tiedote

En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön har färdigställts. Enligt den kommer temperaturen, isförhållandena, syrehalten och hela ekosystemet i Östersjön att förändras i takt med att klimatförändringen fortskrider. Modellstudier visar dock att mänsklig verksamhet kan ha en större inverkan på tillståndet i Östersjön än klimatförändringen. Att minska utsläpp av näringsämnen är fortfarande avgörande för att förbättra tillståndet i havet. (Pressemeddelande publiserades på finska 16.3.2023)

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sidontaa käsittelevä webinaarien sarja alkaa27.3.2023 12:37:17 EEST | Kutsu

IBC-Carbon-hanke on tutkinut metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sidontaa muuttuvassa ympäristössä vuodesta 2018. Tänä vuonna järjestettävä webinaarien sarja kertoo tutkimusmenetelmistä ja kokoaa yhteen hankkeen tuloksia. Ensimmäinen webinaari järjestetään 28.3.2023 klo 9.15–10.00. Silloin esitellään tarkemmin metsien kasvua ja hiilivirtoja kuvaava PREBAS-malli, jota IBC-Carbon-hankkeessa on käytetty.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum