Suomen riistakeskus

Antalet dispenser för björn minskade

Dela

Finlands viltcentral har beviljat 197 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 159 dispenser färre än i fjol. Dispenserna är koncentrerade till områdena med kraftigast björnstam i Finland.

Finlands björnstam är stark och på en gynnsam skyddsnivå. Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 346 björnar. Förutom dispenserna ingår också renskötselområdets regionala kvot på 70 björnar i den maximala mängden. Den totala bytesmängden förra jaktsäsongen var 388 björnar, varav 61 fälldes i renskötselområdet.

Enligt den nyligen publicerade uppdaterade förvaltningsplanen för björnstammen i Finland är de huvudsakliga målen för förvaltningen av björnstammen bland annat att bevara en gynnsam skyddsnivå och upprätthålla björnens folkskygga beteende.

Den dispensbaserade jakten i stamvårdande syfte anpassas årligen enligt de uppställda målen och enligt björnstammen. Finlands viltcentral har vid dispensövervägandet allokerat dispenserna så att jakten koncentreras till områdena med kraftigast björnstam i Finland, vilka huvudsakligen ligger i landets östra del. Dispenser har inte beviljats sökande på vilkas område man med stöd av det material som Naturresursinstitutet producerat inte kan konstatera att björnstammen är permanent etablerad.

Det antal dispenser som beviljats är avsevärt lägre än det högsta tillåtna antal som möjliggörs med stöd av förordningen. Dispensantalet har i majoriteten av besluten begränsats utifrån stamuppskattningen för området i fråga samt enligt en beskattningseffekt som följer principen för hållbart nyttjande.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 60 björnar fällas i den östra delen av renskötselområdet och 10 i den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammens tillväxt i Finland avtagit. Enligt uppskattningen rör sig i våra skogar före jaktperioden cirka 1780–1940 över ett år gamla björnar och cirka 400 ungar.

Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum