Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo

Dela

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. 

"Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL.

Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Nytt område i Esbo skärgård med i vaccinationsprogrammet 

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i år till Sommaröarna i Esbo. Förekomsten av sjukdomen har ökat avsevärt i detta område under en uppföljningstid på fem år.  

"THL följer upp förekomsten av fästingburen hjärninflammation kommunvis. Fallen begränsas dock ofta till små geografiska områden, så vi utnyttjar också incidenstal per postnummerområde i våra rekommendationer ", säger Mäkelä.

Förutom på Sommaröarna fortsätter TBE-vaccinationerna på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna i Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, ön Preiskari utanför Brahestad, Gustavs, Sibbo skärgård, i Lojo i postnummerområdena Ojamo, Lylyis/Hormajärvi, Vols/Virkby och Gerknäs samt i Kyrkslätt i postnummerområdena Bobäck och Masaby.

Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och alla fast bosatta och långvariga fritidsboende i området som fyllt tre år har rätt till dem. Ju mer du vistas och rör dig i naturen sommartid, desto mer behövs vaccinet. I vaccinationsserien ingår tre vaccindoser. Det är bra att inleda vaccinationsserien senast i början av våren så att man hinner få två vaccindoser före sommaren. Den tredje vaccindosen ges följande år.

TBE-vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges endast i de välfärdsområden som har områden som hör till vaccinationsprogrammet. Välfärdsområdena informerar om hur vaccinationerna ordnas. 

Uppdaterade vaccinationsrekommendationer även i andra riskområden

THL ger vaccinationsrekommendationer även till områden utanför det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsrekommendationerna för dessa riskområden baseras på incidens och fallspecifikt övervägande. Många kommuner särskilt i skärgårds- och kustregionen hör till riskområdet för fästingburen hjärninflammation. 

I år har vaccinationsrekommendationerna för riskområden uppdaterats i Esbo, Hangö, Joensuu, Puumala, Raseborg, Raumo och Nystad. Den som vaccineras i riskområden som berörs av vaccinationsrekommendationerna betalar själv för vaccinationsserien. 

Kommunspecifika fall och TBE-vaccinationsrekommendationer kan granskas i kartapplikationen som finns på THL:s webbplats.

Skydda dig mot fästingbett

TBE-vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation som orsakas av ett virus. Vaccinet skyddar inte mot andra sjukdomar som sprids av fästingar, såsom borrelios, och det hindrar inte fästingar från att bita fast i huden. Alla sjukdomar som sprids av fästingar kan bekämpas genom att man skyddar sig mot fästingbett.

”När man rör sig i naturen i områden där det förekommer fästingar är det bra att använda ljusa kläder med långa ärmar och byxben samt att lägga byxbenen innanför strumporna. Insektsmedel mot fästingar kan ge extra skydd, liksom en daglig fästingkontroll. Man behöver dock inte begränsa sin vistelse i naturen på grund av rädsla för fästingsjukdomar. Utomhusvistelse har mycket större hälsofördelar än vad risken med fästingar är ", påminner Mäkelä.

Mer information

Kartartpresentation av förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinationsrekommendationerna enligt ort (på finska) 
(THL)

Vad är fästingburen hjärninflammation? 
(THL)

TBE-vaccin 
(THL)

TBE-vaccinationer som inte hör till vaccinationsprogrammet
(THL)

Fästingburen hjärninflammation och borrelios, vilket var det? (på finska) 
(THL:s blogg 16.3.2021)

Henna Mäkelä
forskare
THL
tfn 029 524 7488
fornamn.efternamn@thl.fi

Mika Muhonen (vaccinationer)
sakkunnigläkare
THL
tfn 029 524 7897
fornamn.efternamn@thl.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Högskolestuderande sitter oroväckande mycket, 41 procent sitter minst 12 timmar på vardagar12.4.2023 08:50:01 EEST | Tiedote

Högskolestuderande sitter väldigt mycket. Av dem sitter 41 procent 12 timmar eller mer på vardagar. Över hälften av de manliga studerandena vid yrkeshögskolan, 52 procent, sitter 12 timmar eller mer på vardagar. Uppgifterna framgår av Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT), vars nyaste material samlades in vårvintern 2021 under den tredje vågen av coronaepidemin. Högskolestuderandena satt i genomsnitt 11 timmar per dygn. Av tidigare befolkningsundersökningar har det framgått att till exempel män i åldern 18–29 år sitter i genomsnitt 8 timmar 29 minuter och kvinnor 8 timmar 8 minuter under vardagarna. Den tid som studerande använder för att sitta är således större än genomsnittet för unga vuxna. "Högskolestuderande, särskilt män, sitter oroväckande mycket. Nyligen har det också rapporterats om att de finländska männens fysiska kondition har försämrats. Dessa två forskningsresultat vittnar om att stillasittandet bör minskas och rörligheten i vardagens verksamhetsmil

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum