HUS

Antalet remisser för sömnapné har ökat under året

Dela

Antalet remisser för sömnapné har under de senaste åren ökat på HUS Hud- och allergisjukhus sömnapnépoliklinik. Till exempel under åren 2020–2021 ökade antalet remisser med 9 procent. Antalet poliklinikbesök och patienter har ökat inom hela HUS område. En obehandlad medelsvår eller svår sömnapné ökar risken för högt blodtryck samt hjärt- och hjärninfarkt.

Ungefär 4 % av män och 2 % av kvinnor lider av sömnapné som beror på obstruktiva, dvs. strukturella orsaker. Informationen om förekomsten varierar ändå och även högre uppskattningar gällande förekomsten har framförts, säger överläkare Paula Kauppi vid Hjärt- och lungcentrum.

”Det uppskattas att t.o.m. 17 % av männen och 9 % av kvinnorna skulle ha sömnapné”.

Nattetid förekommande snarkning och andningsuppehåll, morgonhuvudvärk, trötthet under dagen, koncentrationsproblem, minnesproblem samt behov av att urinera på natten kan avslöja sömnapnén. Sömnapnépatienter lider ofta också av övervikt.

Den digitala vårdvägen för sömnapné stöder vården

Som obehandlad kan sömnapnén vara en hälsorisk. Obehandlad sömnapné ökar risken för högt blodtryck samt hjärt- och hjärninfarkt. Medelsvår eller svår obehandlad sömnapné kan vara en risk också för körhälsan och -säkerheten. På grund av detta undersöks och uppföljs chaufförer med sömnapné noggrannare.

Sömnapné kan behandlas med CPAP-apparat, dvs. en apparat som levererar luft med ett övertryck, viktkontroll, tandskena och genom att undvika att sova på rygg.

”En nyhet i behandlingen av sömnapné är den digitala vårdvägen. För att försnabba att patienten för vård, styrs en betydande del av patienterna direkt till CPAP-behandling”, säger Kauppi.

Alla sömnapnéapatienter anpassar sig inte till CPAP-behandling och enligt undersökningar avbryter t.o.m. en tredjedel av patienterna CPAP-behandlingen under det första året. För dessa patienters del fortsätter behandlingen av sömnapné med andra tidigare nämnda vårdmetoder. Syftet med behandlingen av sömnapné och CPAP-behandlingen är att korrigera sömnens struktur och i.o.m. detta minska tröttheten under dagen samt förekomsten av hjärt- och blodkärlshändelser.

Se informationsmötet Suorana HUSista den 10 juni 2022 här. HUS ordnar korta informationsmöten som är öppna för alla om aktuella varierande ämnen. Information om våra informationsmöten hittar du här.

Nyckelord

Kontakter

Överläkare Päivi Kauppi, Hjärt- och lungcentrum paula.kauppi@hus.fi, tfn 050 428 6802

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum