Tuomioistuinvirasto

Antti Savela blir president för Östra Finlands hovrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt lagman Antti Savela till president vid Östra Finlands hovrätt för en tid av sju år från och med 1.12.2020.

Vicehäradshövding, juris kandidat, filosofie magister Antti Savela är lagman vid Uleåborgs tingsrätt. Tidigare har Savela tjänstgjort som förvaltningschef, avdelningschef och tingsdomare vid tingsrätten. Han har också varit föredragande och justitiesekreterare vid högsta domstolen och fiskal vid hovrätten.

Dessutom har han arbetat som specialsakkunnig vid justitieministeriet, som forskningsassistent vid universitet och som länsman.

Savela är ledamot i Domstolsverkets direktion. Han har varit medlem och ersättare i Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd samt medlem och ersättare i delegationen för medling i brottmål. Savela har dessutom varit sekreterare i huvudsyssla för domstolsväsendets utvecklingskommitté.

Savela idkar publikationsverksamhet.

Östra Finlands hovrätt finns i Kuopio och har en permanent sammanträdesplats i Kouvola. Till Östra Finlands hovrätts domkrets hör Södra Karelens, Södra Savolax, Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax och Päijänne-Tavastlands tingsrätter. Invånarantalet inom hovrättens domkrets är cirka 1 050 000.

Östra Finlands hovrätt handlägger årligen cirka 1200 mål och ärenden. Antalet anställda år 2020 är sammanlagt cirka 65 personer.

Tjänsten som president vid Östra Finlands hovrätt ledigförklarades på grund av att president Pertti Nieminen går i pension.

Ytterligare information: Tuula Toivanen, förvaltningssekreterare, kanslichefens ställföreträdare, tfn 029 56 41431, fornamn.efternamn@oikeus.fi

 

 

Nyckelord

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum