Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Användar- och låneboom i Helsingfors bibliotek

Dela

Antalet besökare och antalet lån har ökat kraftigt i Helsingfors stadsbibliotek sedan senaste år. Centrumbiblioteket Ode har fungerat som lokomotiv, men bibliotekens dragningskraft märks runtom i Helsingfors.

Månsas bibliotek har haft 13 procent mer besök än året innan. Månsas bibliotek fungerar i Månsas-huset. Foto: Maarit Hohteri
Månsas bibliotek har haft 13 procent mer besök än året innan. Månsas bibliotek fungerar i Månsas-huset. Foto: Maarit Hohteri

Under år 2019 har Helsingfors stadsbibliotek haft 46 procent fler besökare än under samma tid föregående år. Fram till slutet av september besöktes alla bibliotek inom Helsingfors stadsbibliotek sammanlagt 6,8 miljoner gånger. Ökningen i besökarantal kan till stor del förklaras med Centrumbiblioteket Odes dragningskraft. Ode öppnades i december 2018. Det hade nästan 2,5 miljoner besökare och är således stadens populäraste bibliotek. Men biblioteksboomen syns runt om i Helsingfors, de näst populäraste biblioteken detta år har varit Berghälls bibliotek (324 775 besök) och Östra centrums bibliotek (307 413).

Degerö och Månsas har ökat mest
Besökarantalet har stigit märkbart t.ex. i Degerö och Månsas bibliotek, som båda nyligen har flyttat in i helt nya lokaler. Degerö bibliotek hade 37 procent fler besökare än förra året och i Månsas var ökningen 13 procent.

”Odes första år har gjort biblioteken synligare än någonsin förr, i Helsingfors och i hela Finland”, konstaterar Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna i Helsingfors. 

”Det har varit fint att märka att mänskorna älskar sina närbibliotek, använder deras tjänster och för kritiska diskussioner om bibliotekets uppgifter. Också Ode har intagit en plats som många människors närbibliotek, dess volym är överlägset störst både i fråga om besök och i fråga om lån. Jag hoppas att människor i hela staden aktivt är med och utvecklar bibliotekstjänsterna. Det kan ske i form av feedback och genom att komma på evenemang arrangerade av biblioteket.”

37 000 nya bibliotekskort och 3,9 miljoner lån
Vid sidan av besöken har också antalet lån och antalet nya bibliotekskort ökat. Fram till sista september hade 37 095 bibliotekskort beviljats, av dessa gjordes 15 000 i Ode, I år har det skapats över 54 procent fler bibliotekskort än under motsvarande tid i fjol.
Antalet lån har stigit med 6 procent jämfört med förra året. Lånen uppgick till sammanlagt 3,9 miljoner.

Den vanligaste biblioteksdagen är måndag
I Helsingfors är måndagen den populäraste dagen för en biblioteksvisit. Det är den livligaste besöksdagen i alla bibliotek, utom i Ode där de populäraste dagarna är lördag och torsdag. I oktober översteg besökarantalet i Ode gränsen 2,7 miljoner. Det sammanlagda besökarantalet i biblioteken i Helsingfors beräknas bli över 9 miljoner i år, Odes andel stiger förmodligen till över 3 miljoner. 

Till Helsingfors stadsbiblioteks servicenät hör 37 bibliotek, 2 bokbussar samt bibliotekets uppsökande tjänster.

Biblioteksbesök i Helsingfors stadsbiblioteks alla bibliotek (januari – september 2019)
2018: 4 687 058 besök
2019: 6 821 525 besök
förändring 2018/2019: +46 %

3 i topp januari – september 2019
Ode 2 466 338 besök
Berghäll 324 775
Östra centrum 307 413

Nya bibliotekskort
2018: 24 053 Nya bibliotekskort
2019: 37 095 Nya bibliotekskort (av vilka 15 621 i Ode)
förändring 2018/2019: +54 %

Lån (utom förnyelser)
2018: 3 707 591 lån
2019: 3 944 193 lån
förändring 2018/2019: +6 %

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation fås av:

Katri Vänttinen
chef för bibliotekstjänsterna
Helsingfors stadsbibliotek
katri.vanttinen@hel.fi, 040 554 8861

Marjo Haatainen
Kommunikationssakkunnig
Helsingfors stad/Kultur och fritid/Kommunikation och marknadsföring
marjo.haatainen@hel.fi, 050 382 8150

Bilder

Månsas bibliotek har haft 13 procent mer besök än året innan. Månsas bibliotek fungerar i Månsas-huset. Foto: Maarit Hohteri
Månsas bibliotek har haft 13 procent mer besök än året innan. Månsas bibliotek fungerar i Månsas-huset. Foto: Maarit Hohteri
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

In 2020, HAM’s programme is centred around the first ever Helsinki Biennial, to be held on Vallisaari5.12.2019 11:12:42 EETPress release

In 2020, the Helsinki Art Museum’s exhibition programme is closely tied to the first ever Helsinki Biennial, which will be held on Vallisaari Island in the summer and early autumn. The content of the Biennial will be complemented by two HAM main exhibitions in the arched halls of the upper floor of Tennispalatsi: Laura Gustafsson and Terike Haapoja’s Museum of Becoming, which opens in the spring, and Katharina Grosse’s solo exhibition, which is the highlight of the latter half of the year and continues HAM’s exhibition series showcasing contemporary international artists. Grosse’s exhibition consists of two installations created for HAM, one of which the artist will be painting on-site. The impressive exhibition will allow visitors to literally step inside a painting.

År 2020 fokuserar HAM:s program på den första Helsingforsbiennalen på Skanslandet5.12.2019 11:11:09 EETTiedote

År 2020 knyts utställningsprogrammet för HAM Helsingfors konstmuseum samman med den första Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet. Innehållen i biennalen, som infaller på sommaren och i början av hösten, kompletteras av HAM:s två huvudutställningar i båghallarna på övre våningen i Tennispalatset: Museum of Becoming av Laura Gustafsson och Terike Haapoja, som öppnas på våren, och höjdpunkten mot slutet av året, den privata utställningen av Katharina Grosse, som fortsätter HAM:s serie om internationella moderna konstnärer. Grosses utställning består av två installationer som undersöker i måleri och som konstnären bygger upp för HAM. Den ena av installationerna målar Grosse på plats. I den imponerande verkhelheten stiger besökarna bokstavligen in i målningen.

Vuonna 2020 HAMin ohjelmiston keskiössä on ensimmäinen Helsinki Biennaali Vallisaaressa5.12.2019 11:03:37 EETTiedote

Vuonna 2020 HAM Helsingin taidemuseon näyttelyohjelmisto nivoutuu yhteen Vallisaaressa järjestettävän ensimmäisen Helsinki Biennaalin kanssa. Kesään ja alkusyksyyn ajoittuvan biennaalin sisältöjä täydentävät HAMin kaksi päänäyttelyä Tennispalatsin yläkerran kaarihalleissa: keväällä avautuva Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan Museum of Becoming, ja loppuvuoden kohokohta, Katharina Grossen yksityisnäyttely, joka jatkaa HAMin kansainvälisiä nykytaiteilijoita esittelevää sarjaa. Grossen näyttely koostuu kahdesta HAMia varten toteutettavasta, maalaustaidetta tutkivasta installaatiosta, joista toisen taiteilija maalaa paikan päällä. Vaikuttavassa teoskokonaisuudessa kävijät astuvat kirjaimellisesti sisälle maalaukseen.

Nuorten itsemääräämisoikeus, huoli ympäristöstä sekä tarve nuorten omille tapahtumille korostuivat, kun RuutiBudjetista jaettiin 150 000 euroa nuorten valitsemiin kohteisiin4.12.2019 12:00:07 EETTiedote

Helsinki juhli nuorten vaikuttamista RuutiGaalassa Suvilahden Tiivistämössä 3.12. Illan aikana palkittiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia edistäneitä tahoja sekä julkistettiin 150 000 euron RuutiBudjetista nuorten valitsemiin kohteisiin jaetut rahasummat. Gaala huipentui Helsingin nuorisoneuvoston vaalien tuloksen julkistamiseen. Nuorisoneuvostoon valittiin nyt ensimmäistä kertaa 30 edustajaa kaksivuotiselle kaudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum