Digi- ja väestötietovirasto

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten

Dela

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med FPA, Skatteförvaltningen, Inkomstregistret och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

I fortsättningen loggar man in i e-tjänsterna med personliga identifieringsverktyg som nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den som använder Suomi.fi-fullmakter behöver inga separata koder.

Personer som har rätt att företräda utländska företag bör ersätta Katso-identifieringen med tillämpningen Finnish Authenticator.

Företagen kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter på egen hand

Privatpersoner samt företag och sammanslutningar vars namnteckningsrätt kan utredas i handelsregistret och föreningsregistret kan ta Suomi.fi-fullmakter i bruk på egen hand genast.

Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk på adressen suomi.fi/fullmakter.

Andra sammanslutningar kan utnyttja tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän

Tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden på någon annans vägnar för de aktörer vars representationsrättigheter inte finns i företags- eller föreningsregistren.

Organisationer som behöver denna tjänst är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag.
Registreringen av en fullmakt kan inledas genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

På ansökan registreras antingen fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt för den som har rätt att företräda organisationen eller för en av denne befullmäktigad person.

  • En person som fått fullmaktsrätt kan bevilja fullmakter på egen hand i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  • En person som har fått representantens fullmaktsrätt kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter på egen hand ge ett företag eller en sammanslutning fullmakt att representera andra personer och be andra företag, sammanslutningar eller personer om fullmakt att uträtta fullmaktsgivarens ärenden.

Länkar:
Katso-tjänstens webbplats 
Katso-tjänsten ersätts i FPA:s tjänster 
Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden
Katso ersätts i inkomstregistret

Kontaktuppgifter

  • Utvecklingschef Mika King, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 029 5535301, mika.king@dvv.fi 
  • Expert på identifiering och fullmakter Carina Johansson, Skatteförvaltningen, 050 444 9167, carina.johansson@skatt.fi
  • Specialsakkunnig Marko Korhonen, FPA, Enheten för utveckling av kundrelationer, 020 634 2714, marko.korhonen@kela.fi

Vad är Katso-tjänsten?

Katso-organisationsidentifikation och fullmaktshantering har varit ett sätt för företag och sammanslutningar att identifiera sig i myndigheternas elektroniska tjänster (yritys.tunnistus.fi). Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020 och ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft.

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Suomi.fi-fullmakter är en e-tjänst där företag och föreningar på egen hand kan ge en person, ett företag eller en sammanslutning fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar.

Vad är en Suomi.fi-fullmakt?

En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. När en person vill uträtta ärenden för någon annans räkning i en tjänst som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras rätten att uträtta ärenden i basdataregistren.

Vad är tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän är avsedd för aktörer som inte kan börja ge elektroniska fullmakter på egen hand.

I tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän ansöker organisationen om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt för den medlem i organisationen som ska administrera fullmakterna. Tjänstemannen registrerar fullmakter på ansökan.

Den som fått fullmaktsrätt kan i Suomi.fi-fullmakter på egen hand ge fullmakter åt andra personer eller organisationer som agerar på organisationens vägnar. En person som har fått representantens fullmaktsrätt kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter på egen hand ge ett företag eller en sammanslutning fullmakt att företräda andra personer och be andra företag, sammanslutningar eller personer om fullmakt att uträtta fullmaktsgivarens ärenden.

Vad är Finnish Authenticator?

Finnish Authenticator är en tillämpning som är avsedd för utländska personer som företräder ett utländskt företag eller en utländsk sammanslutning och som inte har något finländskt elektroniskt identifieringsverktyg.

Tillämpningen kan användas för att logga in i de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som har tagit i bruk Finnish Authenticator-identifieringstjänsten. Den som representerar ett utländskt företag ska också ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter för att kunna uträtta ärenden i olika e-tjänster.

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Har man tillräcklig digital kompetens inom finska företag och samfund? En kartläggning av behovet av digitalt stöd inleds4.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder under slutet av året behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av det på riksnivå. Den nuvarande informationen om behovet av stöd i användningen av digitala tjänster är splittrad. Det behövs en helhetsbild för att man på ett bättre sätt ska kunna ge företag och föreningar stöd i användningen av digitala tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum