Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Användningen av utrymmen i huvudstadsregionen kan fortgå genom att trygga hälsosäkerheten och möjligheten till säkert avstånd

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 17 augusti 2021 fått ett styrningsbrev av social- och hälsovårdsministeriet där man klargör genomförandet av principen för barn och unga först i begränsningsbeslut. Utöver styrningen beaktar regionförvaltningsverket den regionala coronasamordningsgruppens senaste utlåtande, enligt vilket det så kallade beslutet om säkert avstånd som fattades den 12 augusti 2021 tillsvidare är nödvändigt som sådant. Gällande begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har regionförvaltningsverket ännu inte fått ny styrning av social- och hälsovårdsministeriet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade torsdagen den 12 augusti 2021 ett beslut gällande huvudstadsregionen som på ett omfattande sätt förpliktar dem som svarar för användningen av olika kundutrymmen, till exempel butiker och motionsutrymmen, att göra det möjligt för kunder och deltagare att undvika närkontakter. Beslutet kommer att träda i kraft den 20 augusti 2021 och gäller utrymmen som används av kunder i alla åldrar.

Social- och hälsovårdsministeriet gav den 17 augusti 2021 regionförvaltningsverket ett styrningsbrev som preciserar hur principen barn och unga först i regeringens hybridstrategi ska genomföras i praktiken. Enligt styrningen är det till exempel möjligt att i begränsningsbeslut som gäller användningen av utrymmen utesluta barn och unga från åtgärderna, om det inte är nödvändigt att åtgärderna omfattar alla åldersgrupper.

”Vi beaktar den nya styrningen i beslutsfattandet”, säger regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Också sjukvårdsdistriktets sakkännedom och den regionala coronasamordningsgruppens lägesbild har en väsentlig inverkan då vi utvärderar innehållet i våra beslut.”

Enligt den av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ledda regionala coronasamordningsgruppens utlåtande från igår så är det tillsvidare inte möjligt att utesluta någon åldersgrupp från beslutet om så kallat säkert avstånd som gäller användningen av utrymmen.

”Beslutet som vi fattade förra veckan träder alltså i kraft på fredagen”, konstaterar Nikunen. ”Fritidsverksamhet är inte förbjuden för någon ålder, syftet med förordnandet är att trygga deltagarnas hälsosäkerhet. Beslutet förpliktar uttryckligen aktörerna som svarar för utrymmena. Aktören måste garantera att deltagare och kunder kan undvika närkontakt.”

Regionförvaltningsverket bedömer fortlöpande tillsammans med sjukvårdsdistriktet om beslutet är nödvändigt och om någon åldersgrupp kan uteslutas från restriktionerna.

Vi poängterar att det i all verksamhet där folk samlas i samma utrymme är skäl att beakta hälsosäkerheten. Det gäller alla åldrar. Den som har symtom ska inte delta i verksamheten och hygienrutinerna bör också i övrigt kommas ihåg. Om det inte är nödvändigt att vara nära någon annan så är det bäst att hålla avstånd”, påminner Nikunen.

Regionförvaltningsverket har hittills inte fått ny styrning av social- och hälsovårdsministeriet gällande begränsningen av tillställningar

Social- och hälsovårdsministeriet håller på att ge regionförvaltningsverken ny styrning gällande bland annat begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Då Regionförvaltningsverket i Södra Finland får styrningsbrevet kommer det omgående att utvärdera styrningens konsekvenser för innehållet i besluten som begränsar ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Eventuella nya beslut kommer inte att fattas den här veckan.

”Vi bedömer styrningens konsekvenser för våra beslut omedelbart då vi får styrningsbrevet. Vi har inte ännu fått det. Bedömningen och utarbetningen av eventuella nya beslut måste göras med omsorg och dessutom ska sakkunniga enligt lagen om smittsamma sjukdomar höras i ärendet. Därför kommer vi inte att kunna fatta nya beslut om sammankomstbegränsningar den här veckan”, berättar Nikunen. ”Vi kommer naturligtvis att arbeta så fort vi kan i frågan.”

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat övervakas enligt lagen om smittsamma sjukdomar av polisen. Miljö- och hälsoskyddet i kommunen ger evenemangsarrangörer och verksamhetsutövare förhandsvägledning och gör föregripande övervakning.

Begränsningsbeslutet gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i huvudstadsregionen som meddelades torsdagen den 12 augusti 2021 träder i kraft fredagen den 20 augusti 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar om eventuella nya beslut genast då det är möjligt.

MER INFORMATION:

För media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kehitysvammahuollon järjestäjien tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaan etu toteutuu palveluissa28.9.2021 09:55:03 EEST | Tiedote

Kehitysvammalaissa palvelujen järjestämisvastuu on annettu erityishuoltopiireille. Saman lain mukaan myös kunnat voivat järjestää kehitysvammapalveluja. Lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä kunnan ja kuntayhtymän välillä asiakkaan palveluista päätettäessä. Asiakkaan oikeus edellyttää, että palvelut järjestetään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet27.9.2021 12:29:39 EEST | Tiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum