Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Anvisningarna för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism har publicerats – tydliggör riskbedömningen

Dela

Regionförvaltningsverket har uppdaterat anvisningen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt publicerat en blankettmall som stöd för riskbedömningen. De nya anvisningarna ger de övervakade aktörerna konkreta verktyg för att identifiera och bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Penningtvättslagen förutsätter att de som omfattas av lagens tillämpningsområde gör en skriftlig riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Förteckningen över aktörer som övervakas av regionförvaltningsverket finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Riskbedömningen bidrar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Syftet med riskbedömningen är att varje aktör som omfattas av lagen om penningtvätt förstår och bedömer hur de egna produkterna och tjänsterna kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och vilka eventuella risker som är förknippade med företagets kundkrets.

Genom att identifiera och bedöma risker i den egna verksamheten kan aktörerna utforma förfaranden för att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Även riskhanteringsmetoderna och utvärderingen av dem är en viktig del av riskbedömningen.

Blankettmallen stöder riskbedömningen

Som bilaga till anvisningen om riskbedömning har regionförvaltningsverket publicerat en blankettmall som hjälper de övervakade att göra en riskbedömning. Blankettens frågor och anvisningar hjälper aktören att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regionförvaltningsverkets blankett utgör endast en grund för den rapporteringsskyldigas egen bedömning. Blankettmallen kan anpassas enligt företagets egna behov och alternativt kan en riskbedömning göras utan mallen. Även olika branschorganisationers riskbedömningsblanketter kan användas som stöd för riskbedömningen.

Brister i de rapporteringsskyldigas riskbedömningar – regionförvaltningsverket förtydligar upprättandet av riskbedömningen med anvisningarna

Det har framgått för regionförvaltningsverkets tillsyn att upprättandet av en riskbedömning är en av de skyldigheter enligt lagen om penningtvätt som de övervakade upplever som utmanande och som kräver handledning och rådgivning. Enligt tillsynens observationer varierar nivån på riskbedömningarna avsevärt. En betydande del av de granskade riskbedömningarna har haft stora brister. Syftet med riskbedömningen verkar också vara oklar för en del aktörer.

Med de uppdaterade anvisningarna vill regionförvaltningsverket klargöra syftet med riskbedömningen och underlätta upprättandet av den. Syftet med riskbedömningen är att identifiera eventuella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten – alltså inte att visa att den egna verksamheten saknar risker. En omsorgsfullt gjord riskbedömning hjälper aktören att planera sin verksamhet och sina tillvägagångssätt så att de står i rätt proportion till riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer information:

Riskbedömningsanvisning

Blankettmall för riskbedömning

Regionförvaltningsverkets webbplats för övervakning av penningtvätt

penningtvatt@rfv.fi

twitter.com/AVIrahanpesu

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: tehokas kriisinhallinta edellyttää panostamista tilannekuvaan, johtamiseen ja viestintään22.10.2021 15:29:42 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 21.10.2021 päivittämään kuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen kertoi toimikunnalle kriisin johtamisesta ja tilannekuvan ja viestinnän keskeisestä merkityksestä sen onnistumisessa.

Med anledning av covid-19-läget förordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland alla som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv att genomgå obligatorisk hälsokontroll21.10.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

Bland dem som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen har under hösten 2021 diagnostiserats många coronavirussmittor som har orsakat omfattande och svårhanterliga smittkedjor. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar alla arbetstagare vid varvet och dess underleverantörer att genomgå en obligatorisk hälsokontroll som kan innebära coronavirustest. Beslutet är i kraft från och med 21 oktober 2021 till slutet av januari 2022.

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan – toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin sakkoihin21.10.2021 11:50:00 EEST | Tiedote

Työnantaja laiminlöi autonostimien määräaikaistarkastukset usean vuoden ajan. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja yhtiön 1000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2250 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.9.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville pakolliset terveystarkastukset koronatilanteen vuoksi20.10.2021 11:15:00 EEST | Tiedote

Helsinki Shipyard Oy:n Hernesaaren telakan työntekijöiden keskuudessa on todettu syksyn 2021 aikana lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikki telakan ja sen alihankkijoiden työntekijät osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, joka voi tarkoittaa koronatestiä. Päätös on voimassa 21.10.2021 alkaen tammikuun 2022 loppuun asti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum