Kokkolan kaupunki

Anvisningarna till evenemangsarrangörer har uppdaterats

Dela
Karleby stad har tillsammans med olika myndigheter och andra aktörer som anknyter till evenemang uppdaterat Anvisning till evenemangsarrangörer under början av 2023.

Anvisningen har publicerats på stadens webbplats www.kokkola.fi/tapahtumaopas. Anvisningen ger råd och tips hur man förbereder och genomför ett lyckat evenemang.

I och med att anvisningen uppdaterades har Karleby stads enheter med anknytning till ordnande av evenemang och olika säkerhetsmyndigheter ökat sitt samarbete. Avsikten är att tjäna olika evenemangsarrangörer genom att utveckla stadens evenemangstjänster och ärenden som anknyter till säkerhet under evenemang. I arbetet deltog bland annat stadens kultur- och tillståndstjänster, infrastrukturplaneringen, byggnadstillsynen, hälsoövervakningen, Karlebynejdens Utveckling KOSEK samt Visit Kokkola, Polisinrättningen i Österbotten, Mellersta Österbottens räddningsverk och Soites förstavårdsservice.

Staden har som mål att möjliggöra och underlätta ordnandet av olika slag av evenemang i Karleby. I samband med uppdateringen av anvisningen för evenemangsarrangörer gjordes också en enkät till aktörer som ordnar evenemang. Svaren på enkäten har beaktats i anvisningens innehåll.

Säkerhetsmyndigheterna i Mellersta Österbotten har börjat samarbeta tätare i och med en arbetsgrupp för säkerhet i samband med evenemang som grundades 2021. Till arbetsgruppen hör representanter för Polisinrättningen i Österbotten, Mellersta Österbottens räddningsverk och Soites förstavårdsservice. Syftet med gruppen är att utveckla säkerheten i samband med evenemang i området under styrning av inrikesministeriet och polisstyrelsen. Säkerhetsmyndigheternas främsta mål är att evenemangen i Mellersta Österbotten också i framtiden ska vara säkra och att evenemangsarrangörerna ska ha tillgång till enhetliga anvisningar.

Mera info:

Jenni Taipalus
Kulturproducent, kulturtjänster
Karleby stad
0447809288
jenni.taipalus@kokkola.fi

 

Bilder

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad30.5.2023 14:49:21 EEST | Tiedote

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin30.5.2023 14:40:37 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella. Plugin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum