Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

År 2020 fokuserar HAM:s program på den första Helsingforsbiennalen på Skanslandet

Dela

År 2020 knyts utställningsprogrammet för HAM Helsingfors konstmuseum samman med den första Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet. Innehållen i biennalen, som infaller på sommaren och i början av hösten, kompletteras av HAM:s två huvudutställningar i båghallarna på övre våningen i Tennispalatset: Museum of Becoming av Laura Gustafsson och Terike Haapoja, som öppnas på våren, och höjdpunkten mot slutet av året, den privata utställningen av Katharina Grosse, som fortsätter HAM:s serie om internationella moderna konstnärer. Grosses utställning består av två installationer som undersöker i måleri och som konstnären bygger upp för HAM. Den ena av installationerna målar Grosse på plats. I den imponerande verkhelheten stiger besökarna bokstavligen in i målningen.

Även helsingforsarnas egen konstsamling syns mångsidigt i programmet för 2020. Gustafsson&Haapojas utställning utmanar mänskligheten och omfattar både videoinstallationen Museum of Nonhumanity ur HAM:s samlingar och konstnärsduons nyaste verk, intervention i samlingen. Marja Lahelma kar kuraterat en utställning med verk av bildkonstnärer som bott i konstnärshemmet Lallukka i Tölö i Helsingfors. De flesta av de utställda verken ingår i HAM:s samlingar. HAM:s samling har en roll också i utställningen med Vilho Lammis verk, som produceras i samarbete med Uleåborgs konstmuseum. Utställningen byggs upp kring det älskade verket Limingo å i samlingen Bäcksbacka. Föremål för fotografierna av Perttu Saksa är verktyg som använts av skulptören Laila Pullinen och övriga föremål i hennes ateljé. Saksas verk parallelliseras med miniatyrskulpturer av Pullinen i HAM:s samlingar.

I HAM-galleriet ställs ut ny konst av sju finländska och internationella konstnärer.

 

Utställningar på HAM Helsingfors konstmuseum 2020:


Vilho Lampi
14.2–18.10.2020

Vilho Lampi (1898–1936) skildrade under sitt korta liv i synnerhet slätterna i sina hemtrakter i Limingo. Självmordet avbröt Lampis starka och uttrycksfulla karriär som endast varade i 14 år. Under denna tid hann Lampi experimentera med ett flertal olika stilar från expressionism till pointillism. För Vilho Lampi var hela livet en balansgång mellan konstnärskallelsen och arbetena hemma på gården. Oftast hade han tid att måla endast på kvällar och nätter. Temana för sina verk hämtade han från Limingo: självporträtt, närstående människor, gårdsmiljöer och bördiga slätter.

Utställningen på HAM har byggts upp kring verket Limingo å i samlingen som museet fått i donation av Katarina och Leonard Bäcksbacka. Största delen av de övriga cirka 50 verken på utställningen har lånats från Uleåborgs konstmuseum i samarbete med vilket utställningen har producerats.

Gustafsson&Haapoja
Museum of Becoming
3.4–16.8.2020

Museum of Becoming är Gustafsson&Haapojas första stora museiutställning i Finland. Den tar över båda stora båghallarna i HAM och efterlyser nya sätt att tänka på människan och hennes förhållande till miljön, andra arter, sitt gemenskap och framtiden. Utställningen består av tre delar: installationen Museum of Nonhumanity, samlingsinterventionen Remnants och konstnärernas senaste videoinstallation Becoming.

Museum of Nonhumanity - Epäihmisyyden museo är ett fiktivt museum som ägnats åt den våldsamma historien av separationen mellan människan och djuret. Det blev färdigt 2016 och har tilldelats statspriset i mediekonst. Helheten Remnants – Jäänteet presenterar utvalda verk och föremål ur Helsingfors stads samlingar. I verken ter sig människans figur skör och icke definierad i ett landskap som domineras av historiska, naturens och tidens makter som är större än människan. Videoverket Becoming är ute efter de fenomen, varelser och mänskliga drag bland varats mångfald som vi ska öka och värna om. I samband med utställningen ges ut en handbok för det världsliga livet Nuppukirja: Maallisen elämän käsikirja – Bud Book: Manual for Earthly Living. Utställningen ingår i programmet för Helsingforsbiennalen.

Katharina Grosse
8.10.2020–september, 2021

Konstnären Katharina Grosse (f. 1961)utforskar i måleriets möjligheter och tar över de huvudsakliga utställningslokalerna i HAM, det vill säga båda båghallarna på övre våningen. Utställningen kommer att bestå av två nya verkhelheter, och konstnären målar den ena på plats. Grosse, som brutit sig loss från målarkonstens tvådimensionella konventioner, omvandlar utställningssalarna till installationer som aktivt kommunicerar med lokalens arkitektur och där målarkonsten som process och intervention spelar huvudrollen.

Grosse använder starka och råa färger. Hon villkartlägga målarkonstens möjligheter att påverka i modern tid samt göra den synlig i vårt dagliga liv. När besökarna vandrar omkring i utställningslokalen blir de aktiva deltagare som också påverkar andras observationer och upplevelser. I samband med utställningen ges ut en publikation om Grosses senaste installationer.

Perttu Saksa
Hösten, 2020-våren, 2021

Fotokonstnären Perttu Saksas (f. 1977) utställning fokuserar på skulptören Laila Pullinens (1933–2015) kvarlåtenskap. Saksas intensiva sätt att fotografera fångar verktyg som den starka konstnärspersonen använt samt hennes personliga föremål. I slutresultatet närvarar två konstnärer och en ny bildvärld som uppstått mellan dem.

Perttu Saksa tilldelades priset Fotofinlandia 2014. År 2018 vann han tävlingen för gravmonumentet för Mauno Koivisto. I HAM Helsingfors konstmuseums samlingar ingår verk av både Perttu Saksa och Laila Pullinen.

Lallukkakonstnärer
13.11.2020 – augusti, 2021

Konstnärshemmet Lallukka, som byggdes med testamenterade medel efter Juho och Maria Lallukka, blev färdigt i Främre Tölö i Helsingfors 1933. Bland de första som flyttade in var Eero Nelimarkka, Ester Helenius och Ellen Thesleff. Hittills har över 130 bildkonstnärer bott och arbetat i Lallukka. Många viktiga personer inom det finländska konstfältet från Eva Cederström till Kain Tapper har målat och skulpterat bakom husets väggar. Även Tove Jansson tillbringade sina unga år som studerande i sin far Viktor Janssons ateljélägenhet i Lallukka. Livet i konstnärshemmet kopplas på ett intressant sätt samman med Finlands konsthistoria och även större samhällsfenomen. Filosofie doktor, konsthistoriker Marja Lahelma kuraterar utställningen med produktion av bildkonstnärer i Lallukka. Utställningen kommer att omfatta cirka 80 verk av konstnärer som bott i Lallukka under olika tider, från 1933 till vår tid. De flesta verken ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samlingar.

I samband med utställningen ger förlaget Kustannusosakeyhtiö Parvs och HAM ut en rikligt illustrerad faktabok om konstnärerna i Lallukka. Boken bygger på Marja Lahelmas forskningar.HAM-galleriet 2020

HAM-galleriet presenterar modern finländsk konst och konstnärer på kommande. År 2020 är konstnärerna i Galleriet Corinna Helenelund, Enni Suominen, Iiris Kaarlehto och Inka Kynkäänniemi, Laura Wesamaa, Hemmo Siponen, Dylan Ray Arnold och Océane Bruel samt Inka Bell.


Ändringar i utställningsprogrammet är möjliga.


Pressbilder: 

https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

HAM Helsingfors konstmuseum
Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Öppet: ti–sö 11–19, stängt på må
www.hamhelsinki.fi

Kontakter

chef för utställningar Pirkko Siitari, HAM, tfn 040 590 8803, pirkko.siitari@hel.fi

Bilder

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum