ELY-keskukset

År 2021 betalades 2,6 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur

Dela

Största delen av ersättningarna, cirka 1,5 miljoner euro, gällde skador orsakade av vitkindad gås i östra Finland.

Vitkindad gås i Kiteenlahti under våren 2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Vitkindad gås i Kiteenlahti under våren 2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade sammanlagt 1,7 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur 2021. Största delen av ersättningarna gällde skador orsakade av vitkindad gås i östra Finland. Inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen betalades cirka 1,3 miljoner euro i ersättningar och i Sydöstra Finland cirka 192 000 euro.

Dessutom betalades det sammanlagt ut cirka 870 000 euro i ersättning till renbeteslagen för de skador som kungsörnar orsakade renhushållningen 2021. Ersättningar betalas till renhushållningen enligt hur kungsörnarnas häckning har lyckats i renskötselområdet. Cirka 24 000 euro betalades i ersättning för skador som förorsakats fiskodlingsanläggningar.

De vitkindade gässens flyttning skedde relativt normalt 2021 efter det exceptionella året 2020. På våren flyttade en stor del av gässen över Finland utan att rasta. Höstflyttningen började relativt tidigt, och största delen av gässen flög över Norra Karelen till Kymmenedalen.

Ersättning för skador orsakade av fridlysta djur 2022 söks hos den regionala NTM-centralen omedelbart efter skadefallet och att skadan har fastställts och bedömts, dock senast den 31 december 2022. Närmare anvisningar finns i bilagan.

Den nya lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Den nya lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur stadfästes den 14 januari 2022. Syftet med lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. Av de fridlysta fågelarterna har i synnerhet vitkindad gås orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen. Miljöministeriet informerar om lagens ikraftträdande och ger separata anvisningar om ansökan om bidrag, ersättningar och understöd enligt den nya lagen.

Med stöd av den nya lagen kan ersättning betalas för skador på odling och djur som orsakats av fridlysta djur samt kalkylerat stöd för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusar orsakar fiskodlingsanstalter och som baserar sig på häckning.

Nyckelord

Kontakter

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 374
hanne.lohilahti@gov.fi

Mika Pirinen
Koordinator för artskador
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
tfn 040 547 5028
mika.pirinen@ely-keskus.fi

Bilder

Vitkindad gås i Kiteenlahti under våren 2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Vitkindad gås i Kiteenlahti under våren 2021. Bild: Ilkka Elo / NTM-centralen i Norra Karelen.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)17.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä karvanvaihdon aikaisia makuukiviä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum