Suomen Pankki

År 2021 förmedlades mer gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån än någonsin tidigare

Dela

År 2021 förmedlades via plattformar för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering mer finansiering till konsumenter och företag än någonsin tidigare. Framför allt ökade den lånebaserade gräsrotsfinansieringen och person-till-person-lånen till konsumenter. Även om den förmedlade finansieringen ökade kraftigt, är beloppet ännu lågt jämfört med den lånefinansiering som beviljas av kreditinstituten.

Lånebaserad gräsrotsfinansiering förmedlades till rekordbelopp

År 2021 förmedlades till de finlänska företagen lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 192,5 miljoner euro. Detta är cirka 55 % mer än 2020 och drygt 44 % mer än 2019, då det förmedlade beloppet i form av lånebaserad gräsrotsfinansiering senaste gång var som störst. Samtidigt har antalet finansierade projekt ökat betydligt. År 2021 genomfördes drygt 17 200 lyckade finansieringsprojekt, när motsvarande siffra för 2020 var drygt 11 200. Lånens genomsnittsstorlek vid lånebaserad gräsrotsfinansiering har de senaste åren varit nästan oförändrad.[1] Den genomsnittliga effektiva räntan på förmedlade lån steg något från året innan (8,2 %) och var 9,0 % 2021. Även om den lånebaserade gräsrotsfinansieringen ökade kraftigt under 2021, är dess andel fortfarande liten i jämförelse med kreditinstitutens utlåning till företag, cirka 1,25 %.

Den förmedlade finansieringen i form av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering minskade i sin tur något under 2021. År 2021 förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 70,2 miljoner euro, vilket är nästan 5 % mindre än ett år tidigare. Antalet finansierade objekt har också minskat betydligt. År 2021 genomfördes via plattformar sammanlagt 26 finansieringsomgångar, då antalet lyckade omgångar ett år tidigare var 39. I och med att omgångarna minskat i antal har de finansierade projekten således varit i genomsnitt större.

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades i Finland i liten omfattning jämfört med de övriga formerna av gräsrotsfinansiering. År 2021 förmedlades produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av sammanlagt 1,0 miljoner euro, vilket är lika mycket som ett år tidigare.  

Person-till-person-lånen till privatpersoner ökade

Under 2021 förmedlades person-till-person-lån till finländska konsumenter till ett värde av 113 miljoner euro, vilket var 37 % mer än året innan. Beloppet av de förmedlade person-till-person-lånen var emellertid mindre än 2019, då person-till-person-lån förmedlades till ett värde av 147 miljoner euro. Person-till-person-lånens andel av hushållens sammanlagda konsumtionskrediter utan säkerhet (11,6 md euro) utgör uppskattningsvis cirka 1,2 %. Av finansieringen av person-till-person-lån till privatpersoner kommer 42 % från andra konsumenter och den återstående andelen från andra investerare. År 2021 var genomsnittsstorleken på person-till-person-lån som förmedlats till konsumenter 3 600 euro.

Genomsnittsräntan på lån som förmedlats till privatpersoner steg något från föregående år. Konsumenterna betalade i snitt cirka 14,9 % i ränta på sina lån 2021. De senaste åren har verksamhetsförutsättningarna på person-till-person-lånemarknaden skärpts bland annat genom tillfälliga räntetak, varför allt färre företag erbjuder person-till-person-lån i Finland.

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2019, mn euro

(12 mån. förändring)

2020, mn euro

(12 mån. förändring)

2021, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

133,6 (36 %)

124,4 (-7 %)

192,5 (55 %)

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

58,3 (1 %)

73,7 (27 %)

70,2 (-5 %)

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

0,8 (8 %)

1,0 (30 %)

1,0 (-4 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

146,7 (-2 %)

82,8 (-44 %)

113,2 (37 %)

Sammanlagt

339,4 (11 %)

282,0 (-17 %)

376,9 (34 %)

* Inkl. inhemska konsumenter och företag som ansökt om finansiering.


Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Miska Jokinen, telefon 09 183 2122, e-post: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, telefon 09 183 2004, e-post: maija.keskinen(at)bof.fi.

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

[1] I siffrorna ingår också lån som förmedlats till fakturafinansiering.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kutsu medialle: Suomen Pankin Maksufoorumi 25.5.2022 klo 9.00 - 12.0019.5.2022 14:02:11 EEST | Kutsu

Miten maksaminen turvataan häiriötilanteissa? Entä kuinka paljon maksaminen oikeastaan meille maksaa? Onko mobiilimaksamisen suosio kasvanut odotetusti? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 24.5.2022 klo 12.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille median edustajille ennen tilaisuutta. Lisätietoja: sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, p. 09 183 2689, iina.lario@bof.fi. Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9.00 Tilaisuuden avaus Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9.15 Mobiilimaksaminen Paneelikeskustelu Perttu Kröger, MobilePay Marie Nordgren, Swish Christian Pirkner, Bluecode and EMPSA Ville Sointu, Nordea 10.00 Pääjohtajan puheenvuoro Olli Rehn, Suomen Pankki 10.20 Tauko 10.30 Vähittäismaksamisen kustannukset Vähittäismaksamisen kustannusselvitys: Jussi Terho, Suomen Pankki Paneelikeskustelu Antti Karhu, O

Antalet kortbetalningar ökade 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Under det första året av coronapandemin avstannade ökningen i antalet kortbetalningar, men 2021 vände kortbetalningarnas antal åter mot tillväxt. År 2021 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 1,9 miljarder kortbetalningar, vilket var 5 % mer än 2020. Kortbetalningarnas totala värde ökade med 9,2 % från 2020 och var sammanlagt 57,0 miljarder euro 2021. Förändringen i kortens användningssätt fortsatte: kontaktlös betalning användes allt oftare 2021 och dess andel av samtliga betalningstransaktioner med kort var redan 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar ökade med 3,6 % från 2020 till 15,20 euro 2021.[1] År 2021 var det totala värdet av kontaktlösa betalningar (16,9 miljarder euro) 14 % större än året innan. Kortbetalning på distans blev allt vanligare 2021. Med dator eller mobil enhet initierades 221 miljoner kortbetalningar till ett värde av 7,8 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2021 med 21 % och deras totala värde med 26 % från året innan.

Number of card payments resumed growth in 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Press release

During the first year of the COVID-19 pandemic, the growth of the number of card transactions came to a halt, but growth resumed in 2021. In 2021, a total of 1.9 billion card payments were made using Finnish payment cards, that is, 5% more than in 2020. The aggregate value of card payments grew 9.2% from 2020 to stand at EUR 57.0 billion in 2021. The evolution of methods used in card payments continued: contactless payments became increasingly widespread in 2021, and they accounted for 59% of the total number of card payment transactions. The average value of contactless payments rose 3.6% from 2020 to stand at EUR 15.20 in 2021. [1] In 2021, the average value of contactless payments (EUR 16.9 billion) was 14% higher than a year earlier. Remote card payment continued to gain ground in 2021. A total of to 221 million card payments were initiated on a computer or mobile device, with an aggregate value of EUR 7.8 billion. In 2021, the number of these transactions grew by 21% and their ove

Korttimaksujen lukumäärä kääntyi kasvuun vuonna 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemian ensimmäisenä vuotena korttimaksujen lukumäärän kasvu pysähtyi, mutta vuonna 2021 korttimaksujen lukumäärä kääntyi jälleen kasvuun. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin vuonna 2021 yhteensä 1,9 mrd. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuonna 2020. Korttimaksujen kokonaisarvo kasvoi 9,2 % vuodesta 2020 ja oli yhteensä 57,0 mrd. euroa vuonna 2021. Korttimaksamisessa käyttötapojen muutos jatkui: lähimaksua hyödynnettiin vuonna 2021 yhä useammin ja sen osuus kaikista korttimaksutapahtumista oli jo 59 %. Lähimaksujen keskimääräinen arvo kasvoi 3,6 % vuodesta 2020 ja oli 15,20 euroa vuonna 2021. [1] Vuonna 2021 lähimaksujen kokonaisarvo (16,9 mrd. euroa) oli 14 % suurempi kuin edellisvuonna. Etäkorttimaksamisen yleistyminen jatkui vuonna 2021. Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 221 milj. korttimaksua, ja niiden arvo oli 7,8 mrd. euroa. Vuonna 2021 tällaisten korttimaksujen lukumäärä kasvoi 21 % ja kokonaisarvo 26 % edellisvuodesta. Sekä lähi- että etämaksam

Inbjudan till medierna till Finlands Banks festseminarium tillägnat Stefan Ingves17.5.2022 09:00:00 EEST | Kutsu

Republikens president har förlänat chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Finlands Bank ordnar ett festseminarium tillägnat Stefan Ingves torsdagen den 19 maj kl. 16.00-17.45. Representanter för media är välkomna att följa seminariet, som äger rum i Finlands Banks auditorium på adressen Fredsgatan 19. Seminariet sänds inte på webben, utan det är endast möjligt att delta på plats i Finlands Bank. Centralbankschef Stefan Ingves håller ett anförande med rubriken: Den nya geopolitiska kartan och Nordens ekonomiska framgång. Anförandet kommenteras av Danske Banks forskningschef Heidi Schauman och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Öppningsanförandet hålls av chefdirektör Olli Rehn. Seminariet hålls under Chatham House-regler. Vi ber om anmälan senast den 17 maj här. Intervjuförfrågningar och tilläggsuppgifter: Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32, jenni.hellstrom@bof.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum