Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

År 2021 inrättades nya naturskyddsområden på 1738 hektar i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Dela
Under år 2021 verkställde NTM-centralen i Södra Österbotten sammanlagt 1738 hektar olika skyddsområden i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Sammanlagt 703 hektar verkställdes inom METSO-programmet, 845 hektar i HELMI-programmet samt 190 hektar inom ramen för gamla skyddsprogram, Natura-programmet, skyddsreserveringar i planer och skydd av hotade arter. Landskapen hade sammanlagt cirka 5 238 000 euro till förfogande för att finansiera anskaffningar.
Denna skog i Lappo hör till METSO-programmet.
Denna skog i Lappo hör till METSO-programmet.

I Södra Österbotten skyddades 850 hektar med 3 088 000 euro

METSO-programmet, som fokuserar på skydd av gamla skogar, verkställdes i Södra Österbotten genom att inrätta skyddsområden på privat mark på 160 hektar och genom att förvärva i statens ägo 265 hektar, dvs. sammanlagt 425 hektar.För fridlysningsersättningar och köpesummor i landskapet erhölls sammanlagt cirka 2 667 000 euro i METSO-finansiering.

Arealen inom ramen för HELMI-myrskyddet, om vilket statsrådet fattade ett principbeslut i fjol på våren, ökade med sammanlagt 319 hektar i landskapet.Andelen skyddsområden på privat mark av de totala verkställda arealerna var 259 hektar och 60 hektar köptes upp i statens ägo. Till landskapet styrdes sammanlagt cirka 160 000 euro i HELMI-finansiering för anskaffning.

De gamla programmens, dvs. det lagstadgade skyddets, andel av de totala verkställda skyddsarealerna minskar för varje år, i fjol sammanlagt bara 106 hektar.Prislappen på det s.k. lagstadgade skyddet i Södra Österbotten är 261 000 euro.

I Mellersta Österbotten verkställdes sammanlagt 632 hektar för 991 000 euro

I Mellersta Österbotten verkställdes sammanlagt 61 hektar i METSO-programmet, av vilket 3 hektar var skyddsområden på privat mark och 58 hektar i köp.Inom ramen för METSO-programmet styrdes sammanlagt cirka 181 000 euro i finansiering till landskapet.

Sammanlagt 526 hektar verkställdes inom HELMI-programmet, av vilket 378 hektar på privat mark och 148 hektar köptes upp till staten.För skyddet betalades till landskapet sammanlagt cirka 740 000 euro i köpesummor och ersättningar.

Sammanlagt 45 hektar verkställdes för lagstadgat skydd, av vilket 13 hektar på privat mark och 32 hektar för upphandling.Det sammanlagda värdet för det lagstadgade skyddet i landskapet var 70 000 euro.

I Österbotten skyddades 256 hektar med 1 159 000 euro

I landskapet Österbotten verkställdes sammanlagt 217 hektar inom METSO-programmet, av vilket 65 hektar var objekt på privat mark och 152 hektar köptes upp till staten.Inom METSO-programmet betalades sammanlagt cirka 1 020 000 euro ut i ersättningar och köpesummor.

Sammanlagt 39 hektar verkställdes för lagstadgat skydd i Österbotten, av vilket 7 hektar på privat mark och 32 hektar upphandlades till staten.När det gäller lagstadgat skydd fick landskapet sammanlagt cirka 139 000 euro.

I fjol verkställes inte HELMI-programmet i landskapet Österbotten, men år 2022 effektiveras arbetet inom HELMI-programmet även i Österbotten.

Med avsikt på skyddsarealen låg i sin helhet tyngdpunkten för verkställandet på Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.Det beror sannolikt på att HELMI-programmets fokus ligger på de mera myrmarksdominerade landskapen.Mätt i euro framträder Södra Österbotten tydligt från de övriga landskapen.Detta förklaras av att några METSO-objekt av uppenbart större storlek än genomsnittet och med rikligare trädbestånd verkställdes i landskapet.I fråga om verkställande av skyddsprogrammen var målet för år 2021 totalt 1350 hektar, vilket överskreds med besked.Förutom det lagstadgade skyddet, grundar sig verkställandet av skyddsprogrammen på frivillighet och på finansieringen som miljöministeriet beviljar varje år.

Nyckelord

Kontakter

Chef för gruppen för verkställande av naturskyddet Vesa-Pekka Simula, tfn 0295 027 935
Chef för naturskyddsenheten Leena Rinkineva-Kantola, tfn 0295 027 920

Bilder

Denna skog i Lappo hör till METSO-programmet.
Denna skog i Lappo hör till METSO-programmet.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Metsä Board Oyj:s kartongfabrik i Kaskö (Österbotten)15.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Metsä Board Oyj planerar att bygga en kartongfabrik i Kaskö på samma industriområde där den nuvarande kemiska pappersmassafabriken är belägen. I projektalternativen granskas utökning av den kemiska pappersmassafabrikens produktionskapacitet till 460 000 ton per år, tillverkning av bestruken falskartong 800 000/1 200 000 t/år, produktion av mekanisk massa 290 000/540 000 t/år, byggande av arkningsanläggning eller arkning av kartong i en annan fabrik utomlands och byggande av en biopanna på mindre eller över 300 MW.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Metsä Board Oyj:n Kaskisten kartonkitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)15.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Metsä Board Oyj suunnittelee Kaskisiin kartonkitehdasta, joka sijoittuu nykyisen kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Tutkittavissa vaihtoehdoissa tarkastellaan kemihierretehtaan tuotantokapasiteetin nostoa 460 000 tonniin vuodessa, päällystetyn taivekartongin valmistusta 800 000/1 200 000 t/v, mekaanisen massan valmistusta 290 000/540 000 t/v, arkittamon rakentamista tai arkituksen teettämistä toisella tehtaalla ulkomailla ja alle tai yli 300 MW:n biokattilan rakentamista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum