Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndigheten anser att Wolts matbud står i anställningsförhållande

Dela

Arbetarskyddsmyndigheten anser att Wolt Enterprises Oy:s matbud är anställda och att det ska föras arbetstidsbokföring över deras arbetstimmar. Arbetarskyddsmyndigheten, dvs. ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, fattade beslut i ärendet 1.11.2021.

I beslutet åläggs Wolt att inom 14 dagar vidta åtgärder för att föra arbetstidsbokföring eller redogöra för åtgärderna till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndighetens beslut kan även överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Arbetarskyddsmyndigheten fattade beslutet utifrån en helhetsbedömning. Arbetarskyddsmyndigheten ser på saken ur arbetslagstiftningens synvinkel, och arbetsgivarskyldigheterna har föreskrivits som skydd för den svagare parten i ett avtalsförhållande. I bedömningen framkom många faktorer som också kunde ha gett fog för att anse matbuden vara företagare.

”Endast en domstol kan avgöra ett ärende på ett lagstiftningsmässigt bindande sätt. Med tanke på parternas rättsskydd och sakens samhälleliga betydelse skulle vi önska att domstolen gav ett avgörande i ärendet. Arbetslagstiftningen har inte följt med förändringarna i arbetslivet och den tekniska utvecklingen, och i nuläget har parterna i arbetslivet svårt att förutse hur lagen ska tolkas”, berättar direktör Eerik Tarnaala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Beslutet baserade sig på en helhetsbedömning

I arbetarskyddsmyndighetens helhetsbedömning talar i synnerhet följande faktorer som hänför sig till det konkreta arbetssättet för ett anställningsförhållande: Matbud har en underordnad ställning i förhållande till Wolt och dess plattform. Wolt definierar arbetet bland annat genom att leda och övervaka arbetet via plattformen samt genom att kontrollera användning av vikarie. Buden har ingen möjlighet att påverka arvodesnivån och ersättningens storlek.

Arbetsavtalslagen är en tvingande rättighet och avtalsparterna kan inte på ett giltigt sätt komma överens om att tillämpa den sinsemellan. Syftet med detta är att skydda en arbetstagare som är underordnad arbetsgivaren.

På basis av helhetsbedömningen och med beaktande av arbetsavtalslagens tvingande natur anser arbetarskyddsmyndigheten att kännetecknen för ett anställningsförhållande i enlighet med 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen uppfylls i matbudens arbete, och att man därför ska följa arbetstidslagen i matbudens arbete.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Eerik Tarnaala, fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 0295 016 370
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Lapin aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikolla27.11.2021 18:17:45 EET | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityspaikoille terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Uuden koronavirusvariantin (omicron) riskimaista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen myös Pohjois-Suomen avin alueella27.11.2021 18:00:24 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Oulun kaupungin, Kuusamon kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen rajanylityspaikat: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen27.11.2021 17:15:22 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Etelä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään alueensa rajanylityspaikoilla pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Lounais-Suomi: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat henkilöt määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Turun lentoasemalla sekä Naantalin, Porin, Rauman ja Turun satamissa27.11.2021 16:58:17 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Naantalin, Porin, Rauman ja Turun kaupungit järjestämään terveystarkastuksen kaikille maahan saapuville henkilöille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset maahantulijat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Länsi- ja Sisä-Suomen rajanylityspaikat: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen27.11.2021 16:38:12 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityskunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Itä-Suomen avin alueen rajanylityspaikolla27.11.2021 16:13:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityspaikoille terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla27.11.2021 13:51:30 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Vantaan kaupungin järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum