Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndigheten förebygger inomhusluftproblem på arbetsplatserna

Dela

Arbetarskyddsmyndigheten tillser inomhusluftproblem på arbetsplatserna i Sydvästra Finland genom en enkät som riktas direkt till arbetsgivarna. "En enkät är ett lättare förfarande än en inspektion som gjorts på basis av en anmälan från arbetsplatsen. När vi gör en inspektion utifrån en kontakt från arbetsplatsen har problemen på arbetsplatsen ofta redan blivit mycket utmanande", berättar inspektör Petra Penttinen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Det nya tillsynssättet hänför sig till ett pågående projekt där man övervakar arbetsplatsernas tillvägagångssätt, förhållanden och praxis i anslutning till inomhusklimatet för eventuella missförhållanden som redan uppdagats. God inomhusluft på arbetsplatsen bidrar till hälsosamma arbetsförhållanden, till en arbetsgemenskap som fungerar väl och har en god atmosfär samt till arbetets produktivitet. "Vi strävar efter att öka arbetsplatsernas förståelse för förfaringssätten och processerna i anslutning till inomhusklimatet. Genom att öka kunskapen förebygger vi problem", säger inspektör Petra Penttinen.

Man har skickat eller kommer att skicka en enkät till arbetsgivarna som blivit utvalda i riskkartläggningen. Med hjälp av enkäten strävar man efter att få behövliga uppgifter om förfaringssätten och förhållandena i anslutning till inomhusklimatet på arbetsplatsen. "Förutom enkäten kan man be arbetsplatsen om handlingar som är viktiga för tillsynen, såsom arbetsplatsutredning och riskbedömning. Med hjälp av enkäten samlar man också in information om vart det i fortsättningen är motiverat att rikta en mer omfattande, riktad tillsyn", preciserar inspektör Petra Penttinen.

Enligt lagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att sörja för ett hälsosamt och säkert inomhusklimat. Information om ämnet finns på arbetarskyddsmyndigheternas webbplats.
Därutöver betjänar arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning i arbetsmiljöärenden från måndag till fredag kl. 9.00–15.00 tel. 0295 016 620.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Petra Penttinen, tfn 0295 018 139, e-post: petra.penttinen@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum