Aluehallintovirasto

Arbetarskyddsmyndigheten granskade diskriminering och likabehandling vid över tusen inspektioner

Dela

Arbetarskyddsmyndigheten granskade likabehandling och förbud mot diskriminering vid sammanlagt ca 1 020 inspektioner år 2019. Föremål för tillsynen var diskriminering av utländska arbetstagare i utbetalning av lön och andra minimivillkor, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling samt diskriminering i arbetsplatsannonser. Dessutom gjordes inspektioner med anledning av tillsynsbegäran, där man granskade diskriminering som enskilda arbetstagare eller arbetssökande har upplevt.

Arbetsgivaren är skyldig att främja likabehandling på arbetsplatsen. Detta granskades vid 304 inspektioner, och i 197 av dessa upptäcktes missförhållanden.

Förbud mot diskriminering gällande anlitade av utländsk arbetskraft granskades vid över 600 inspektioner. Vid 60 av dessa noterades diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet i löneutbetalning eller andra minimivillkor. Detta betyder inte att det inte skulle ha förekommit diskriminering i de övriga fallen, eftersom en verklig lönejämförelsen ofta inte kan göras bland annat på grund av brister i arbetstidsdokumentationen. Vid tillsynen meddelades cirka 300 ålägganden om bristfällig eller saknad arbetstidsbokföring och cirka 330 ålägganden om arbetsskiftsförteckningar.

Närmare uppgifter om tillsynen finns i arbetarskyddsmyndighetens nya rapport Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2019. I rapporten finns också fallstudier av tillsynen.

Den vanligaste orsaken till begäran om tillsyn var upplevelse av diskriminering på grund av hälsotillstånd

Under året kontaktades arbetarskyddsmyndigheten ca 500 gånger angående diskriminering på arbetsplatsen. Ofta bad den som tog kontakt om råd för hantering av fallet på arbetsplatsen eller ville diskutera om hens fall var diskriminering eller inte.

Begäran om tillsyn angående diskriminering gjordes ca 180 gånger till arbetarskyddsmyndigheten, och utifrån dessa gjordes 110 inspektioner. I en 38 inspektioner ansåg man att arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet om diskriminering. Den vanligaste orsaken till begäran om tillsyn var upplevelse av diskriminering på grund av hälsotillstånd. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning behandlades vid fler inspektioner än tidigare, men diskriminering på grund av funktionsnedsättning är fortfarande en tämligen ovanlig orsak till tillsynsbegäran.

"Jag uppmanar dem som upplevt diskriminering i arbetslivet att modigt ta kontakt med arbetarskyddsmyndigheten. Man kan ringa vår telefonrådgivning anonymt och vi vidtar inga tillsynsåtgärder utan ett skriftligt medgivande av den som upplevt diskriminering", säger överinspektör Päivi Laakso vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–11:30 och 12.30–15 på telefonnumret 0295 016 620.

www.tyosuojelu.fi

Kontakter

Överinspektör Päivi Laakso
tfn 0295 016 487, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Ulla Riikonen
tfn 0295 018 174, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum