Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndighetens befogenheter för övervakningen av betydande underavlöning förbättras

Dela
Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om arbetarskyddsmyndighetens befogenheter den 6 februari 2023. Syftet med ändringen är att förbättra arbetarskyddsmyndighetens möjlighet att ingripa i underavlöning. Ändringen utvidgar också myndighetens anmälningsskyldighet i fråga om bedrägeri- och ockerbrott i arbetslivet.

Arbetarskyddstillsynens uppgift är vid sidan av att säkerställa arbetssäkerheten även att förebygga utnyttjande i arbetslivet, förebygga tvister i anslutning till anställningsförhållanden och bekämpa grå ekonomi. I arbetarskyddstillsynen upptäcks tidvis situationer där lönen för arbetet strider mot lag eller kollektivavtal.

"I fortsättningen kan arbetarskyddsmyndigheten i sista hand ålägga arbetsgivaren att vid vite betala lagenlig lön. Hittills har befogenheterna i dessa frågor begränsats till styrning. Syftet med denna utvidgning av befogenheterna är att ingripa uttryckligen i situationer där underavlöningen är uppenbar. Tidigare har en effektiv övervakning av underavlöning varit bunden till misstänkt diskriminering. Nu kan man ingripa effektivare i lagstridigheter", berättar arbetarskyddsjurist Aki Eriksson.

Vanligtvis bedöms en för låg lön som diskriminering i arbetslivet eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet. "I de grövsta fallen kan det ha varit fråga om arbetsrelaterad människohandel. I dessa ärenden har arbetarskyddsmyndigheten lagstadgad anmälningsskyldighet och en opartisk expertroll i straffprocessen", konstaterar Aki Eriksson.

Kriminalisering av underavlöning

I samband med utvecklingen av lagstiftningen bedömdes om det är nödvändigt att kriminalisera situationer med underavlöning även i andra situationer än diskriminering och utnyttjande.

I utredningsarbetet observerades att man redan nu kan tillämpa bedrägeri- och ockerbrott i 36 kap. i strafflagen på situationer med underavlöning. Detta bedömdes ha en tillräcklig skyddande effekt, så länge som sådana gärningar effektivt kan föras till förundersökningsmyndigheten för utredning och därigenom till straffprocessen. "För detta ändamål utvidgades arbetarskyddsmyndighetens anmälningsskyldighet till att gälla även dessa brottsrubriceringar", preciserar arbetarskyddsjurist Aki Eriksson.

Lagen om ändring av befogenheterna träder i kraft den 1 juni 2023. "Arbetarskyddsmyndigheten har redan preciserat sin tillsyn över lönesättningen för 2023 och efter att lagen har trätt i kraft effektiviseras verksamheten ytterligare. Myndigheten strävar efter att informera om resultaten av övervakningen och följa upp hur lagändringen påverkar arbetslivet", säger Aki Eriksson.

Nyckelord

Kontakter

Jurist Aki Eriksson, 0295 018 175, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjoinen23-valmiusharjoitus käynnistyi suurella webinaarilla30.3.2023 12:54:45 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käynnisti 30.3.2023 Pohjoinen23-valmiusharjoituksen suurella webinaari I:llä, jossa määriteltiin tavoitteet ja tehtävät syyskuussa 2023 huipentuvalle harjoitukselle. Ylijohtaja Terttu Savolainen totesi avauspuheenvuorossaan, että turvallisuuspoliittinen tilanteemme on kuluneen vuoden aikana totaalisesti muuttunut ja tämä osaltaan tuo harjoitukseen todentuntua ja aitoutta.

Regionförvaltningsverken beviljade 1,9 miljoner till bibliotekens utvecklingsprojekt – läskunnighet, robotteknik och tjänsteutformning30.3.2023 12:45:00 EEST | Tiedote

Bibliotekens utvecklingsprojekt främjar fritidsläsning, läskunnighet och kontinuerligt lärande och utvecklar biblioteken som aktörer för aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för att utveckla bibliotekstjänsternas genomslag och för hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum