Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Arbetet med att minska inflödet till Kivi- och Levalampi har inletts (landskapen i Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett arbetena inom projektet för att minska inflödet till Kivi- och Levalampi i Närpes å. Syftet med projektet är att förbättra dammsäkerheten i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi, hantera översvämningsriskerna i Närpes å och anpassa sig till klimatförändringen.

Arbetet med att bygga ett avtappningsrör från Lintuluoma till Säläisjärvi har inletts. Bilden består av en karta över Närpes ås tillrinningsområde i Kurikka samt två illustrationsbilder: på den ena bilden håller en grävmaskin på att gräva ner röret i marken och på den andra bilden ser man ändan på det nergrävda röret i ett vintrigt landskap.
Arbetet med att bygga ett avtappningsrör från Lintuluoma till Säläisjärvi har inletts. Bilden består av en karta över Närpes ås tillrinningsområde i Kurikka samt två illustrationsbilder: på den ena bilden håller en grävmaskin på att gräva ner röret i marken och på den andra bilden ser man ändan på det nergrävda röret i ett vintrigt landskap.

Arbetet har inletts med att bygga ett avtappningsrör från Lintuluoma till Säläisjärvi.Av vattenföringen i Lintuluoma leds upp till 500 I/s till Säläisjärvi via ett rör som är 480 meter långt och har en diameter på 60 cm. Byggnadsarbetet i anslutning till röret görs av Maansiirto Kauko Krekola Oy.Åtgärden ökar vattenmängden som rinner in i Säläisjärvi, vilket ökar vattenutbytet i sjön samt förbättrar sjöns tillstånd och värde för rekreationsbruket.Åtgärden möjliggör också tilläggsavtappning till Peuranluoma och Flikunluoma.Den del av vattenföringen i Lintuluoma som överskrider 500 l/s leds fortsättningsvis till Kivi- och Levalampis påfyllningskanal.

Följande steg är att röja upp de områden längs Lintu-Tupenluoma och Wacklininoja där det ska grävas på drygt fem kilometer. Planen är att grävarbetet längs fårorna samt förnyandet av trummor och bron görs under vintern 2021–22.Med hjälp av dessa åtgärder är det möjligt att återställa tillrinningsområdena till Lintu-Tupenluoma och Wacklininoja från vilka vattnet i tiderna har vänts till Kivi- och Levalampi.

Att återställa tillrinningen förutsätter att det byggs en damm för avledning av vattnet på det ställe där påfyllnadskanalen till Kivi- och Levalampi möter Lintu-Tupenluoma.Dammen tas i bruk när alla de åtgärder som förutsätts i tillståndet har färdigställts i fårorna i nedre loppet.

Målet är att arbetena inom projektet för att minska inflödet till Kivi- och Levalampi i Närpes å i huvudsak ska vara färdigställda år 2022.De konsekvenser som ändringsarbetena inom projektet har för vattenkvalitet, grundvatten, vattenstånd, vattenföring samt fisk- och kräftbeståndet följs upp innan arbetet inleds, under arbetet och efter att arbetet har avslutats.

Längs fårorna som rensas blir totalt 4,4 hektar skogs- och jordbruksmark under fåran och under nya konstruktioner. Till markägarna betalas totalt 34 000 € i ersättningar för marken. Utbetalningen av ersättningar har börjat i åtgärdsområdet kring Säläisjärvi.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

Bilder

Arbetet med att bygga ett avtappningsrör från Lintuluoma till Säläisjärvi har inletts. Bilden består av en karta över Närpes ås tillrinningsområde i Kurikka samt två illustrationsbilder: på den ena bilden håller en grävmaskin på att gräva ner röret i marken och på den andra bilden ser man ändan på det nergrävda röret i ett vintrigt landskap.
Arbetet med att bygga ett avtappningsrör från Lintuluoma till Säläisjärvi har inletts. Bilden består av en karta över Närpes ås tillrinningsområde i Kurikka samt två illustrationsbilder: på den ena bilden håller en grävmaskin på att gräva ner röret i marken och på den andra bilden ser man ändan på det nergrävda röret i ett vintrigt landskap.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)22.2.2021 10:48:16 EETTiedote

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen ja Villamon kalateistä (Pohjalaismaakunnat)22.2.2021 10:48:15 EETTiedote

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi, koska meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden aikana. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum