Uudenmaan ELY-keskus

Arbetet med vattentjänststrategin i Östra-Södra samarbetsområdet har inletts

Dela

Målet med den strategi och åtgärdsplan som ska utarbetas är att uppnå så välskötta vattentjänster som möjligt i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax och Nyland senast 2050.

Behovet av en vattentjänststrategi har uppstått i och med den nationella vattentjänstreformen som leds av jord- och skogsbruksministeriet. Dess mål är att säkerställa trygga och högklassiga vattentjänster för alla vattentjänstverkens kunder. Samtidigt är målet att ta kliv mot klimatneutralitet och resurssmarthet vid de finländska vattentjänstverken.

NTM-centralen i Mellersta Finland fungerar som samordnande NTM-central inom Östra-Södra samarbetsområdet. Övriga NTM-centraler i området är Nyland, Tavastland, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.  

– Arbetet inleddes i januari 2021. Vi borde ha en färdig strategi med åtgärdsplaner före årets slut. Utifrån den nya strategin utarbetas för varje landskap som deltar närmare åtgärdsplaner som grundar sig på strategins mål, berättar vattenhushållningsexpert Piia Kepanen vid NTM-centralen i Mellersta Finland.

I samarbete med intressentgrupper och vattenförsörjningsaktörer

Strategin utarbetas i samarbete med aktörerna inom landskapens intressentgrupper, och åtgärdsplanerna i omfattande samarbete med vattentjänstaktörerna i varje landskap med beaktande av de rekommendationer och åtgärdsförslag som det riksomfattande arbetet för vattentjänstreformen medför.

– I det första skedet under den här vintern gör vi en bedömning av verksamhetsmiljön och nuläget. På våren fastställer vi visionen och strategin. Slutligen på hösten planerar vi åtgärderna och testar strategiska val. Det är också viktigt att kunna byta kurs om vi i något skede konstaterar att vi går vilse, betonar Kepanen.

Kontakter

Vattenhushållningsexpert
Piia Kepanen
tfn 0295 024 171
NTM-centralen i Mellersta Finland

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Kevään ensimmäinen sulantajakso Uudellamaalla – jäät heikkenevät nopeasti2.3.2021 10:52:04 EETTiedote

Viime päivien lauha sääjakso on käynnistänyt lumen sulamisen Etelä-Suomessa. Valunnat ovat lisääntyneet selvästi ja nostaneet jokien virtaamat nousuun. Vedenpintojen nousu uomissa on kuitenkin ollut maltillista, keskimäärin reilut 0,5 metriä. Paikoin vedenpinnat ovat nousseet alimpien tulvarajojen tuntumaan esimerkiksi Nummenjoella ja Lepsämänjoella. Vedenpintojen nousu on tasaantunut, mutta virtaamat saattavat tiistain kuluessa kääntyä lievään nousuun. Viikon puolivälin jälkeen sää viilenee uudelleen ja virtaamat kääntyvät laskuun. Varsinaista kevättulvaa odotellaan maaliskuun loppupuolelle tai huhtikuun alkuun. Lumen vesiarvo Uudenmaan alueella oli viime viikolla suuruusluokkaa 80–100 mm ja on sulannan vaikutuksesta laskenut jonkin verran. Keskimäärin lumen vesiarvo on keväisin suurimmillaan 70–80 mm. Tulevan viileämmän jakson aikana on odotettavissa lisää lumisateita. Säännösteltyihin järviin pyritään edelleen tekemään lisää varastotilaa pääsulantaa varten. Lohjanjärven vedenkorkeus

Nyland har den klart sämsta sysselsättningssituationen i Finland (Nyland)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Nyland har den klart sämsta sysselsättningssituationen i Finland (Nyland) I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 112 287 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 89 748 utan anställning och 22 539 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 40 262 (55,9 %) personer jämfört med året innan. I slutet av januari uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 12,9 %, vilket är 4,6 procentenheter mer än året innan.

Uudenmaan työllisyystilanne selvästi Suomen heikoin (Uusimaa)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli tammikuun lopussa yhteensä 112 287 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 89748 ja lomautettuja 22 539. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 40 262 (55,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 12,9 %, joka on 4,6 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum