Työterveyslaitos

Arbetsförmågan hos dem som arbetar på distans kan stödjas också på organisationsnivå

Dela

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 18.5.2022 Under tiden med distansarbete har det utarbetats mångahanda tipslistor och handböcker för att stödja och förbättra arbetstagarnas välbefinnande. Det är dock värdefullt att utvidga perspektivet från individen till organisationen, eftersom arbetsgivarna har ansvaret för att stödja arbetsförmågan. Arbetshälsoinstitutets nya handbok Työkyvyn tukeminen etätyössä (Att stödja arbetsförmågan i distansarbete) tipsar om god praxis för att leda distansarbete, stödja arbetsförmågan samt stödja hälsa och återhämtning.

Handboken inleds med att skapa en lägesbedömning. Organisationens gemensamma uppfattning om förändringarna i arbetet och arbetssätten är en bra grund för att stödja arbetsförmågan. Lägesbilden hjälper också till att iaktta alla pågående förändringar som en helhet.

–Distansarbete är inte den enda sak som omvälver arbetslivet. I planerna för arbetsförmåga är det bra att också i större utsträckning förutse och beakta de förändringar i verksamhetssätten som kan ses och förutses samt information om planerna för affärsverksamheten och deras konsekvenser, säger Antti Soikkanen, senior konsult på Arbetshälsoinstitutet.

För att förstå lägesbilden bör man i organisationen lyssna på erfarenheter av distansarbete så omfattande och mångstämmigt som möjligt, till exempel genom att diskutera utmaningar, framgångar och möjligheter. Ett motsvarande involverande och diskuterande tillvägagångssätt är även i övrigt att rekommendera när det gäller att främja arbetsförmågan. Man kan också börja med smidiga förfaringssätt och lättare grepp. Det viktigaste är att sätta i gång.

Distansarbete bör ledas med fungerande kommunikation och tydliga spelregler

De viktigaste faktorer som främjar arbetsförmågan med tanke på ledningen av distansarbete är fungerande och snabbt reagerande kommunikation samt tydliga spelregel om arbetslokaler, arbetstider och centrala verksamhetssätt. Detta ökar förutsebarheten, känslan av kontroll och arbetshälsan.Chefens roll är väsentlig, för hen bidrar till de val som stödjer arbetstagarnas välbefinnande och arbetsmotivation.

–Det är möjligt att stödja arbetsförmågan och hälsan på många olika nivåer på arbetsplatser. Det är värdefullt att granska planerna och riktlinjerna för att stödja arbetsförmågan ur distansarbetets perspektiv. Samtidigt måste organisationerna se till att distansarbetet går smidigt. Det kan vara fråga om mycket enkla saker, till exempel stödjer fungerande mötespraxis och tillräckliga pauser under dagen personalens välbefinnande och återhämtning, konstaterar Mirkka Vuorento, forskare på Arbetshälsoinstitutet.

Handboken om att stödja arbetsförmågan i distansarbete ger organisationerna något att fundera över samt beprövade metoder utifrån vilka man kan börja bygga sin egen helhet för stöd för arbetsförmågan.

–När hela arbetsgemenskapen involveras i all planering och uppställandet av mål blir det lättare att tala om arbetsförmågan och hälsan samtidigt som man stödjer grupptillhörigheten, säger Mirkka Vuorento.

Bekanta dig med handboken

Att stödja arbetsförmågan i distansarbete, en handbok för organisationer: Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Handboken har sammanställts i projektet Etätyö ja työkyky (Distansarbete och arbetsförmåga):Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi). Arbetarskyddsfonden har finansierat projektet tillsammans med Alko, Elo, Ilmarinen, Keva och Varma.

Ytterligare information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

People over 50 years of age should be offered the opportunity to reduce night shifts and long hours14.6.2022 10:48:04 EEST | Press release

Finnish Institute of Occupational Health media release, 13 June 2022 For ageing employees, night work reduces sleep quality and recovering from demanding shifts takes more time. Based on new research results, the Finnish Institute of Occupational Health recommends providing employees over 50 years of age with better opportunities to reduce night shifts and long hours. Participatory working time scheduling, which provides employees with increased opportunities to influence their working hours, has proved to be an effective tool, also for supporting the well-being at work of ageing employees.

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat14.6.2022 10:39:46 EEST | Tiedote

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt14.6.2022 10:14:08 EEST | Tiedote

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työvuosia menetetään majoituksen ja ravitsemuksen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen ja viihteen aloilla, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimus liittyy LIFECON-hankkeeseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum