Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Arbetsminister Tuula Haatainen på landskapsbesök i Österbotten 2.9.2022

Dela

Arbetsminister Tuula Haatainen besöker Närpes och Vasa fredagen den 2 september 2022.

Ministerns landskapsbesök inleds i Närpes där hon diskuterar om regionens sysselsättningssituation och arbetskraftsinvandring med ledningen för Österbottens TE-byrå och Österbottens NTM-central samt med regionens växthusföretagare, anställda och kommunernas representanter. Dessutom får ministern höra hurdana åtgärder man har identifierat för att förebygga arbetsrelaterat utnyttjande och vilka åtgärder som har gjorts.

Från Närpes fortsätter arbetsministern resan till Vasa, där hon träffar TE-byråns personal och diskuterar med ledningen för Österbottens TE-byrå och Österbottens NTM-central samt med representanter för Vasa stad bland annat om regionens sysselsättningssituation och om TE-tjänsternas reformer och den nordiska modellen för arbetskraftsservice.

En mediatillställning hålls vid Närpes stadshus 2.9.2022 kl. 13:30-13:50
Anmälningar tiedotus.pohjanmaa@te-toimisto.fi eller eeva-maria.kauppi@te-byran.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för augusti månad: Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och ekonomiska regioner (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 (- 13,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 1 727 färre än i juli. Arbetslösheten minskade med 13,9 % inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 14,9 %, mest i Nyland (-19,8 %). Antalet nya lediga arbetsplatser i augusti var 213 (+7,9 %) fler än ett år tidigare. Under augusti fanns det totalt 7 361 lediga arbetsplatser, vilket var 2 565 (+ 53,5 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 617 personer (- 24,1 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik

Työllisyyskatsaus elokuu: Työttömyys pienenee kaikissa ikäluokissa ja seutukunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 363 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 027 (- 13,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 1 727 vähemmän kuin heinäkuussa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 13,9 % vuodentakaisesta. Koko maassa työttömyys pienentyi keskimäärin 14,9 %, eniten Uudellamaalla (-19,8 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 213 (+7,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 7 361 työpaikkaa, mikä oli 2 565 (+ 53,5 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 617 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 24,1 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2022 bedömde de företag som på Österbotten NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -6) under den närmaste året.

Kohoavat kustannukset ja Ukrainan sodan tuoma epävarmuus vaikeuttavat pk-yritysten toimintaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla7.9.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyllä 2022 Pohjanmaan ELY-keskusalueella Pk-yritysbarometriin vastanneet yritykset arvioivat suhdannenäkymien heikkenevän jonkin verran (saldoluku -6) lähimmän vuoden aikana.

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har under det gångna året investerat i energieffektiva lösningar samt satsat på utvecklandet av kompetens och arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)5.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Företagen inom området för NTM-centralen i Österbotten har satsat på att förbättra konkurrenskraften och på energieffektiva lösningar under årets första halvår. Sysselsättningsläget inom området för NTM-centralen i Österbotten är bland de bästa i landet och det har funnits efterfrågan på tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum