Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetsplatserna anmäler otillräckligt om cancerframkallande ämnen och processer

Dela
Arbetsgivaren skall till ASA-registret anmäla arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer.

"Enligt våra tillsynsobservationer är registret över personer som exponerats för cancerframkallande ämnen i sitt yrke inte så bekant som man kunde tro på företagsfältet. Även riskbedömningen av cancerframkallande kemiska agenser har gjorts bristfälligt på flera arbetsplatser", konstaterar inspektör Marjo Vänskä vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av kemiska agenser. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom arbetarskyddsinspektioner att kemiska risker på arbetsplatser hanteras på det sätt som lagen kräver.

"Arbetsgivaren ska upprätthålla en förteckning över de kemikalier som används på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladet som fås av kemikalieleverantörerna ger information om kemikaliens farliga egenskaper samt anvisningar om säker hantering av kemikalien. Säkerhetsdatabladet berättar också om kemikalien är cancerframkallande eller skadar arvsmassan", berättar Marjo Vänskä.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagare som exponerats för cancerframkallande ämnen till ASA-registret. Uppgifter om arbetstagare som exponerats föregående år ska anmälas till Arbetshälsoinstitutet senast den 31 mars.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Marjo Vänskä, 029 501 6478, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum