Aluehallintovirasto

Arbetstagarnas exponering för värme bör begränsas vid värmebölja

Dela

Det finns ingen värmegräns på jobbet, men enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarens exponering för temperaturförhållanden som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det är arbetsgivarens skyldighet att med tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder till följd av värmen överskrider 28 grader, ska den tid som arbetstagarna exponeras för värmen begränsas.

Enligt etablerad praxis ska man avbryta lätt och mellantungt med en paus på tio minuter varje timme, eller till exempel växla med annat arbete i ett kallare arbetsutrymme, när temperaturen överstiger 28 grader. Om temperaturen överstiger 33 grader är motsvarande tid 15 minuter. Vid högre temperaturer och tunga kroppsarbeten måste särskilda skyddsåtgärder vidtas. Åtgärderna kan t.ex. vara att utreda arbetstagarens risk för värmerelaterade sjukdomar, användning av särskild skyddsutrustning samt regelbundna pauser i arbetet.

Gränsvärdena för heta arbeten har fastställts i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, och gränsvärdena har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2657/052/1986).

De viktigaste åtgärderna för att minska värmebelastningen på arbetsplatsen är tekniska lösningar för att isolera värmekällor och för att ventilera. Man bör också förhindra direkt solsken genom arbetsrummets fönster. Fuktig och stillastående luft i exempelvis växthus och kök känns särskilt kvalmig. Luft i rörelse däremot avlägsnar extra värme från huden och kyler ner kroppen.

Arbetstagaren kan själv minska värmebelastningen genom att välja lämplig klädsel som är lätt och luftig, samt genom att dricka tillräckligt. Tillräcklig vätska är till exempel vatten eller utspädd juice 1–2 dl per gång, 3–4 gånger i timmen. Om man inte ersätter vätska som gått förlorad genom svettning, torkar kroppen ut. Uttorkning belastar blodcirkulationen, höjer temperaturen i de inre organen och risken för plötsliga värmerelaterade sjukdomar ökar. I värsta fall kan det leda till värmesvimning eller till och med värmeslag.

Nyttan med arbetspauser minskar om pausen spenderas i samma heta arbetsutrymme. Pauserna bör spenderas i sval skugga, om möjligt.

Ytterligare information:

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning, tfn 0295 016 620

Työsuojelu.fi: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/fysikaliska-agenser/temperaturforhallanden

Arbetshälsoinstitutets webbplats: https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kuumassa-tyoskentely

Uppdaterad 1 Juli 2020

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum