Korkein oikeus / Högsta domstolen

Arbetstid som avtalats i ett arbetsavtal kunde förlängas med s.k. kiky-timmar

Dela

Högsta domstolen (HD) ansåg i sitt prejudikat att de villkor som avtalats i ett arbetsavtal undantagsvis kunde försvagas till arbetstagarens nackdel genom ett kollektivavtal.

I ett arbetsavtal hade det avtalats att arbetstagarens ordinarie arbetstid omfattade 37,5 timmar per vecka. Enligt det konkurrenskraftsavtal som centralorganisationerna på arbetsmarknaden ingått år 2016 hade det i branschens kollektivavtal inkluderats en bestämmelse om att den årliga arbetstiden skulle förlängas med 24 timmar. Arbetsgivarbolaget hade ingått ett lokalt avtal i enlighet med kollektivavtalet, där veckoarbetstiden utökades med en halv timme.

Till skillnad från tingsrätten och hovrätten ansåg HD att det var möjligt att genom kollektivavtalet förlänga den arbetstid som avtalats i arbetsavtalet. Även om kollektivavtalen i allmänhet reglerar bara miniminivån för anställningsvillkoren, är det möjligt att i vissa fall genom ett kollektivavtal ändra villkoren i ett arbetsavtal också till den anställdas nackdel. I det fall som högsta domstolen behandlade var det uppenbart att de organisationer som ingått kollektivavtalet uttryckligen hade avsett att förlängningen av arbetstiden skulle gälla alla arbetstagare som omfattades av avtalet. HD ansåg att kollektivavtalets villkor inte heller hade försvagats så väsentligt att ändringen skulle ha kunnat anses vara oskälig.

Högsta domstolen upphävde hovrättens dom och förkastade arbetstagarens talan.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation: Föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 029 56 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi.

HD:s avgörande HD 2022:45 (S2020/669, 30.6.2022) kan beställas hos högsta domstolens registratorskontor, tfn 029 56 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum